26/07/14 Verzoek aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten voor het verrichten van een onafhankelijk onderzoek als gevolg van domicilie fraude gepleegd door het Politiecollege en Politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek onder voorzitterschap van Burgemeester Hilde Claes van Hasselt.

van:         No Cancer Foundation  nocancerfoundation@gmail.com

aan:         Vast Comité van Toezicht op de politiediensten info@comitep.be

cc:            A.M.L Van Rooij ekc.avanrooij@gmail.com

datum:     26 juli 2014 17:26

onderwerp:       26/07/14 Verzoek aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten voor het verrichten van een onafhankelijk onderzoek als gevolg van domicilie fraude gepleegd door het Politiecollege en Politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek onder voorzitterschap van Burgemeester Hilde Claes van Hasselt


Ons kenmerk: EKC/260714/Politiecollege/Politieraad

 

Geachte,


Met dit schrijven verzoek ik aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten voor het verrichten van een onafhankelijk onderzoek als gevolg van domicilie fraude gepleegd door het Politiecollege en Politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek onder voorzitterschap van Burgemeester Hilde Claes van Hasselt.

Voor de inhoud van de klacht vindt u hieronder bijgevoegd het verzoekschrift d.d. 26 juli 2014 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan het Politiecollege en Politieraad van de HaZoDi.

Voor de inhoud zie bijgevoegde link: 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verzoek-aan-politiecollege-en-politieraad-van-hazodi

Omdat mijn woonadres in Kroatië is verzoek ik u het in behandeling nemen van deze klacht schriftelijk te bevestigen aan mijn gemachtigde: Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze A.M.L. van Rooij wonende Hazendansweg  36A / 3520 te Zonhoven die ik van deze klacht een kopie heb toegestuurd. 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

Hoogachtend,

Verbeek Erik, No Cancer Foundation is a humanitarian organization that fight international "for" human rights, "against" industrial mass poisoning, cancer and other poisoning diseases. This foundation represented all global citizens, provides a platform for all who want positive change by giving a strong signal to officials, to built a bridge between governments and citizens with the prospect to work a joint democratic solutions. 


Petition to the Belgian Federal Government (Dutch)

Your servant: Verbeek Erik.

Tel: +32/488 443 073

E-Mail: nocancerfoundation@gmail.com

Website: www.nocancerfoundation.org26/07/14 Verzoek aan Politiecollege en Politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek om vóór uiterlijk 30 juli 2014 een einde te maken aan de al vanaf 11 november 2009 voortdurende domiciliefaude inzake Erik Verbeek.

Geachte leden van het Politiecollege en de Politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.

Hieronder vindt u ingelast ons verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 23 juni 2014 aanburgemeester Hilde Claes, de schepenen Karolien Mondelaers, Brigitte Smets, Tom Vandeput, Rob Beenders, Gerald Corthouts, Valerie Del Re, Michel Froidmont, Joost Venken, Nadja Vananroye en gemeentesecretaris Jean-Paul Houben van de gemeente Hasselt.


25/07/14 Domiciliefraude vanuit Hasselt veroorzaakt grens-overschrijdende misdaad, pakt het schepen-college van de stad Hasselt ´ook deze´ fraude aan?

Domiciliefraude vanuit Hasselt veroorzaakt grensoverschrijdende misdaad op kosten van de Hasseltse inwoners. Pakt de stad Hasselt in het belang van Limburg deze domiciliefraude daadwerkelijk aan? 

Het verzoekschrift tot het nemen van het besluit van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. tot aanpak van deze grensoverschrijdende domiciliefraude staat a.s. donderdag  31 juli 2014 op de agenda van het schepencollege van de Stad Hasselt. Voor de inhoud met bijbehorende bewijstukken, 

Hoe het zo ver heeft kunnen komen maakt het volgende artiekel over hoe het Engelse rechtssysteem  gecoupeerd wordt door de Vrijmetselarij

Leden van de Vrijmetselarij spelen elkaar informatie toe binnen zowel de politie als de rechterlijke macht en laten functionarissen naar hun pijpen dansen.


De geheime netwerken van Vrijmetselaars handelden in opdracht van "criminele bendes", volgens een politieonderzoek dat is gelekt naar The Independent. In 2002 werd al ontdekt via een tot nu toe geheim gebleven onderzoek wat men toen noemde Operation Tiberias, dat syndicaten uit de onderwereld hun contacten binnen de Vrijmetselarij gebruikten om “corrupte politiemensen” binnen Scotland Yard aan te nemen.  Het rapport dat de classificatie “geheim” heeft doet verslag van de ontdekking dat een aantal politiemensen in actieve dienst in Londen die lid waren van de Vrijmetselarij hadden geprobeerd om uit te vissen welke detectives banden hadden met de georganiseerde misdaad. Ze kregen dit soort informatie uit andere bronnen binnen de politie die eveneens lid waren van de Vrijmetselarij. 

The Independent gaat verder met te zeggen dat de Vrijmetselarij al veel langer werd verdacht van infiltratie op het gebied van Justitie en het rechtssysteem. In het bijzonder bij de politie en de rechterlijke macht. 

Het lijkt ons dat corruptie in de rechtspraak keihard moet worden afgestraft, omdat daarmee de rechtsstaat om zeep wordt gebracht.

Geachte voorzitters J. Spreutels en A. Alen van het Belgisch Grondwettelijk Hof,

De volgende (rechts)personen:

1.         Erik Verbeek, KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac

2.         No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt 

laten u hieronder ingelast (lees: blz. 2 t/m 143) onze wraking van de raadsheren mr. C. Liesens (Eerste Voorzitter), mr. A De Sloovere (lid) en mr. C. Vandeneeden (lid) toekomen aan de wrakingskamer van het Hof van Beroep te Antwerpen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Wij willen aan de beide voorzitters vragen om er bij de wrakingskamer van het Hof van beroep te Antwerpen op aan te dringen dat zij binnen 14 dagen na heden aan het Belgische Grondwettelijke Hof de volgende Prejudiciële vraag moeten voorleggen:

Prejudiciële vraag:

Het Hof van Beroep te Antwerpen richt hierbij aan de voorzitter van het Belgische Grondwettelijke Hof het nadrukkelijke verzoek om alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen alsnog te laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgisch Grondwettelijk Hof. Lees meer