Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. 


Ecologisch Kennis Centrum (EKC)

Erkenning (B) 
Erkenning (NL) Erkenning (Eu)

EKC1 / EKC2 / EKC3 

HET ECHTE NIEUWS OVER GEIMPREGNEERD HOUT

2014-11-12 Fwd: Zaaknummer F 13/06309 - Nieuwe feiten waarop de behandeling ter zitting op 25 april 2014 om 10.00 uur niet kan doorgaan en voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld.

2014-04-21 

Nadrukkelijk verzoek aan Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen in te schrijven in het Belgische rijksregister.

2014-04-19

Klacht aan korpschef Philip Pirard tegen niet correct politieoptreden van wijkagent Geert Maes behorende tot de lokale politie HAZODI te Zonhoven,

2014-04-09

Sommatie aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven om op grond van de hieronder bijgevoegde “Gronden van deze sommatie” met bijbehorend 12-tal producties aan feitelijke onderbouw vóór uiterlijk 12 april 2014 daarop te hebben beslist

2014-04-01

Klacht tegen DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Wetstraat 2 1000 Brussel:

2014-03-16

Verzoekschrift aan burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 18 maart 2014 te hebben beslist dat op grond van ondergenoemde feiten de gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeente Sint-Oedenrode voor onbepaalde tijd worden uitgesteld

2014-03-16

Verzoekschrift aan burgemeester Jan Hamming van Heusden tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 18 maart 2014 te hebben beslist dat op grond van genoemde feiten de gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeente Heusden voor onbepaalde tijd worden uitgesteld

2014-03-16


2014-02-18


2014-02-13

Aan John van den Heuvel: meenemen in uw onderzoek naar de mogelijke moord op voormalig minister Els Borst.

2014-02-13

Welke stappen gaat Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom tegen de door haar partijgenoot Ed Nijpels gepleegde sluipmoordende chemische genocide op alle 7 miljard wereldbewoners ondernemen?

2014-02-10

Verzoek tot het nemen van een besluit waarbij inzake de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven wordt beslist:

2014-02-082013-02-07

Verzoek aan sp.a Limburg Voorzitter Ingrid Lieten om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift te komen tot een afspraak met journalist Geert Houben e.a. voor een correctie artikel"

2014-01-03

Viceminister-president Ingrid Lieten, als “Media” minister politiek verantwoordelijk dat in de Vlaamse kranten de waarheid wordt geschreven.

2014-01-14

Sommatie aan gemeentesecretaris Bart Telen van Zonhoven om met inachtneming van de inhoud van ons bezwaarschrift d.d. 23 december 2013 vóór uiterlijk 14 januari 2014 te beslissen.

2013-12-28

Bezwaarschrift tegen het op 28/10/2013 aan A.M.L. van Rooij verzonden aanslagbiljet “DIENSTENBELASTING VOOR GEZINNEN 2013” van de gemeente Zonhoven

2013-12-28

Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om kopie van de in uw bezit zijnde rapporten, inzake de geïmpregneerde picknicktafels basisschool Sint-Martinus te Hasselt.

2013-12-09

Sommatie aan directeur Jos Sewalt van Stichting Achmea Rechtsbijstand om maandag 9 december 2013 vóór 12.00 uur de valselijke kort geding dagvaarding te hebben ingetrokken

2013-12-07

Sommatitie aan bomenexpert J.G.F. Peters n.a.v. zijn valselijk opgemaakte bomenrapport gebruikt in het door advocaat mr. G.B.J.M. Janssens opgestarte kort geding (kenmerk: C/01/269494/KG ZA 13/695)


2013-11-09

2013-10-31

Zaaknummer: 75.2013 : Nadere onderbouwende stukken, tevens verzoek tot opschorting van de behandeling ter zitting voor een in afstemming nader te bepalen datum

//////////////

EU-politici houden onvoorstelbare privileges en luxe - tot de ondergang

2013-10-27

Eerder vier verstuurde sommaties om veiligheidsredenen bij No Cancer Foundation vzw op internet geplaatst met aanvullende oorzaak omschrijving van politiek bestuurlijke aard

2013-10-25

25/10/13 Sommatie tot onmiddellijke intrekking van het door Mw. C.A.P.M. Ruijters-Snoeijs valselijk opgemaakte kortgeding vonnis C/01/266459 / KG ZA-1350

2013-10-25

Sommatie aan Gerechtsdeurwaarder Daniel Palet tot onmiddellijke intrekking van uw op 15 oktober 2013 betekende valselijke kortgeding vonnis: C/01/266459 / KG ZA-1350

2013-10-25

Sommatie aan gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg tot onmiddellijke intrekking van uw betekende valselijke kortgeding vonnis: C/01/266459 / KG ZA-1350

2013-10-25

Sommatie tot het afblazen van de op 29 oktober 2013 geplande ontruiming van de onroerende zaak aan het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode.

2013-10-17

Wij willen uw aandacht vragen voor het volgende verzoek dat bij onze redactie binnen kwam

2013-10-05

Schade als gevolg van uw valselijk opgemaakt bomenrapport “M. van den Biggelaar / A van Rooij” van 16 augustus 2013.

2013-10-01

Vragen over de financiering van 20 miljard die in het bankwezen werden gepompt

2013-09-29

Sommatie aan de advocaat mr. F.P. Richel en mr. R.L. Ubels van advocatenkantoor Van Benthem en Keulen te Utrecht om hierop vóór uiterlijk 3 oktober 2013 te beslissen.

2013-09-15

Sommatie aan advocaat mr. G.B.J.M. Janssens

2013-08-13

Met dank aan professor Roos Vonk: Schaliegaswinning is enkel bedoeld om zo snel mogelijk 7 miljard wereldbewoners te vergiftigen door toedoen van Nederland vanuit Europa

2013-08-13

Klacht tegen de terugvorderingsbeslissing d.d. 6 februari 2013 aan Verbeek Erik van Federaal secretaris Tony Coonen (sp.a) van De Voorzorg te Hasselt met de hulp van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

2013-08-26

Klacht van Verbeek Erik tegen Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 25, 3500 te Hasselt

2013-08-25

Klacht tegen Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 25,3500 te Hasselt, met het verzoek om daarop

2013-08-13

Klacht niet correct politieoptreden van rechercheur Laurens Luyks behorende tot de lokale politie HAZODI te Hasselt, betreffende:

2013-08-13

Klacht niet correct politieoptreden door twee politiebeambten van de politie HAZODI te Hasselt

2013-08-22

Navolgende strafklacht van A.M.L. van Rooij tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt bij de politie HAZODI te Hasselt

2013-08-19

Verzoek tot het instellen van een onderzoek i.v.m. blokkade aanvullende klacht e-mail aan president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek tegen kantonrechter P.M. Knaapen

2013-08-17


2013-08-10

Nadere stukken tevens sommatie aan mr. J.P.H. Donner als verantwoordelijk Vice-President van de Raad van State

2013-08-10


2013-08-10

2013-08-09

Klacht tegen macht misbruikend handelen van burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven bij verantwoordelijk Belgisch minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet  

2013-08-02

Zienswijze tevens sommatie aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode  tegen het Ontwerp-Wijzigingsplan “’t Achterom 5-5A” te Sint-Oedenrode;

2013-07-31

Sommatie aan IAK Verzekeringen B.V. tot intrekking van valselijk opgemaakte zorgpolis over 2013 voor J.E.M. van Rooij van Nunen

2013-07-27

Verzoek aan het hoofdbestuur van de NVVK

2013-07-16

Sommatieverzoek om in de OCMW-raadsvergadering van Zonhoven op 18 juli 2013 te behandelen en om te worden gehoord.

2013-07-11

Verzoek om naar de illegale lozingen van o.a. miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI vanuit Nederland in België een grootschalig onderzoek in te stellen en daartegen handhavend op te treden.

2013-07-09

Peter Glas, als watergraaf van het Waterschap De Dommel en als voorzitter van de Unie van Waterschappen in Nederland, maakt zich schuldig aan belastingfraude van miljarden euro’s en sluipmoordende chemische genocide op 6,5 miljard wereldbewoners.

2013-06-30

Enkel en alleen vanuit België kan de totale vernietiging van de wereld met kankerverwekkend gif vanuit Nederland nog worden tegengehouden.

2013-06-30

Verzoekschrift van 21 juli 2011 aan het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese Hof nog steeds niet in behandeling genomen? 

2013-06-27

2013-04-25


2013-04-22