25/07/14 Klacht tegen het blokkeren van het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door de Stad Hasselt onder verantwoordelijkheid van het volledige schepencollege van Hasselt.

http://www.hasselt.be/1/


Aan:

Burgemeester en Schepenen van Hasselt, zijnde:

-       Burgemeester Hilde Claes (sp.a)(burgemeester@hasselt.be);

-       Schepen Karolien Mondelaers(CD&V)(karolien.mondelaers@hasselt.be);

-       Schepen Brigitte Smets (sp.a)(brigitte.smets@hasselt.be);

-       Schepen Tom Vandeput (CD&V)(tom.vandeput@hasselt.be);

-       Schepen Rob Beenders (sp.a)(rob.beenders@hasselt.be);

-       Schepen Gerald Corthouts (CD&V)(gerald.corthouts@hasselt.be);

-       Schepen Valerie Del Re (sp.a)(valerie.delre@hasselt.be);

-       Schepen Michel Froidmont (sp.a)(michel.froidmont@hasselt.be);

-       Schepen Joost Venken (Groen)(joost.venken@hasselt.be);

-       Schepen Nadja Vananroye (CD&V)(nadja.vananroye@ocmwhasselt.be);

-       Gemeentesecretaris Jean-Paul Houben (jean-paul.houben@hasselt.be);

Groenplein 1, 3500 Hasselt (België)


 http://www.hasselt.be/nl/16/collections/91/college-van-burgemeester-en-schepenen.html                                            Zonhoven: 25 juli 2014

 

Ons kenmerk: AvR/250714/KLACHT

 

 

Betreft:

-       Klacht tegen het blokkeren van het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door de Stad Hasselt onder verantwoordelijkheid van het volledige schepencollege van Hasselt.

 

Geachte burgemeester Hilde Claes, de schepenen Karolien Mondelaers, Brigitte Smets, Tom Vandeput, Rob Beenders, Gerald Corthouts, Valerie Del Re, Michel Froidmont, Joost Venken, Nadja Vananroye en gemeentesecretaris Jean-PaulHouben;

 

Als gemachtigde van Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac, hebben wij het voltallige schepencollege van Hasselt als extra service bij e-mail d.d. 25 juli 2014 (13:46 uur) ons verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 23 juli 2014 aan het schepencollege van de Stad Hasselt, inzake domiciliefraude Erik Verbeek, laten toekomen, welke u hieronder nogmaals vindt ingelast.

 

Tot onze grote verbazing kregen wij daarop het volgende bericht terug:

 


From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Date: 2014-07-25 13:46 GMT+02:00

Subject: Delivery Status Notification (Failure)

To: ekc.avanrooij@gmail.com

Delivery to the following recipient failed permanently:

     gerald.corthouts@hasselt.be


Technical details of permanent failure:

Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain hasselt.be by mx10.hasselt.be[193.190.220.2].

The error that the other server returned was:
550 Blocked

 

Hiermee is het bewijs geleverd dat de Stad Hasselt het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com  volledig heeft geblokkeerd en als gevolg daarvan burgemeester Hilde Claes, de schepenen Karolien Mondelaers, Brigitte Smets, Tom Vandeput, Rob Beenders, Gerald Corthouts, Valerie Del Re, Michel Froidmont, Joost Venken, Nadja Vananroye en gemeentesecretarisJean-Paul Houben ons verzoekschrift d.d. 25 juli 2014 (13:46 uur) niet hebben ontvangen. Mede gezien de inhoud ervan is dat zeer ernstig te noemen.  

 

Tegen het blokkeren van het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com door de Stad Hasselt dienen wij hierbij dan ook een klacht in bij het voltallige schepencollege van Hasselt met het verzoek hiernaar een onderzoek te starten en ondergetekende van de uitslag van dat onderzoek zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Om er zeker van te zijn dat het schepencollege van Hasselt deze klacht, als ook eerder toegestuurde verzoekschrift tot het nemen van een besluit ontvangt hebben wij deze klacht verstuurd vanuit een ander e-mail adres in de hoop dat ook die niet is geblokkeerd door de Stad Hasselt.

 

In afwachting van uw beslissing op deze klacht vóór uiterlijk 29 juli 2014, verblijven wij;

 

Hoogachtend


Directeur
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 011758676 (vast)

 

CC:

-       Vlaams minister Geert Bourgeois van Binnenlands bestuur, email: kabinet.bourgeois@vlaanderen.be  en mark.andries@vlaanderen.be  

-       Belgisch Federaal Ombudsman, e-mail: contact@federaalombudsman.be

-       Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;

 


Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>


Datum: 25 juli 2014 13:46


Onderwerp: Verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan het schepencollege van de Stad Hasselt, inzake domiciliefraude Erik Verbeek,


Aan: "burgemeester@hasselt.be" <burgemeester@hasselt.be>, "karolien.mondelaers@hasselt.be" <karolien.mondelaers@hasselt.be>, "brigitte.smets@hasselt.be" <brigitte.smets@hasselt.be>, "tom.vandeput@hasselt.be" <tom.vandeput@hasselt.be>, Rob Beenders <rob.beenders@hasselt.be>, "gerald.corthouts@hasselt.be" <gerald.corthouts@hasselt.be>, "valerie.delre@hasselt.be" <valerie.delre@hasselt.be>, "michel.froidmont@hasselt.be" <michel.froidmont@hasselt.be>, joost.venken@hasselt.be,nadja.vananroye@ocmwhasselt.bejean-paul.houben@hasselt.be


Cc: NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com>

 

Aan:

Burgemeester en Schepenen van Hasselt, zijnde:

-       Burgemeester Hilde Claes (sp.a)(burgemeester@hasselt.be);

-       Schepen Karolien Mondelaers(CD&V)(karolien.mondelaers@hasselt.be);

-       Schepen Brigitte Smets (sp.a)(brigitte.smets@hasselt.be);

-       Schepen Tom Vandeput (CD&V)(tom.vandeput@hasselt.be);

-       Schepen Rob Beenders (sp.a)(rob.beenders@hasselt.be);

-       Schepen Gerald Corthouts (CD&V)(gerald.corthouts@hasselt.be);

-       Schepen Valerie Del Re (sp.a)(valerie.delre@hasselt.be);

-       Schepen Michel Froidmont (sp.a)(michel.froidmont@hasselt.be);

-       Schepen Joost Venken (Groen)(joost.venken@hasselt.be);

-       Schepen Nadja Vananroye (CD&V)(nadja.vananroye@ocmwhasselt.be);

-       Gemeentesecretaris Jean-Paul Houben (jean-paul.houben@hasselt.be);

Groenplein 1, 3500 Hasselt (België)

 

Zonhoven: 25 juli 2014

 

Ons kenmerk: AvR/230714/VZ-HASSELT

 


Verzoekschrift tot het nemen van een besluit waarin wordt beslist:

1.     dat de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de lokale politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in overeenstemming worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Hasselt en het Belgische Rijksregister;

2.     dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:

·                Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;

·                Banjac Brankawonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;

·                No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500

te Hasselt;

·                VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;    

vanaf 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente Hasselt als publiekrechtelijke rechtspersoon.  

  

Bevat (18 blz.) met een 23-tal stukken (91 blz.), totaal: 109 blz.

 

 

Geachte burgemeester Hilde Claes, de schepenen Karolien Mondelaers, Brigitte Smets, Tom Vandeput, Rob Beenders, Gerald Corthouts, Valerie Del Re, Michel Froidmont, Joost Venken, Nadja Vananroye en gemeentesecretaris Jean-PaulHouben;

 

Bijgevoegd vindt u ons verzoekschrift d.d. 20 juli 2014 aan het voltallige schepencollege van de Stad Hasselt, met bijbehorend 23-tal stukken aan feitelijke onderbouw, in de volgende link:

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2014-verzoekschrift-aan-schepencollege-hasselt-domiciliefraude-e-verbeek.pdf

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Dit verzoekschrift tot het nemen van het besluit d.d. 23 juli 2014 aan alle leden van het schepencollege van Hasselt hebben wij hierbij ook per e-mail verstuurd als extra service. Dit gezien de ernst van de inhoud en het feit dat dit op 31 augustus 2014 ter behandeling op de agenda van het schepencollege komt, zodat u daarover vooraf op een gemakkelijke wijze kunt communiceren met uw politieke achterban.

 

In tegenstelling met politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek), onder aansturing van het politiecollege onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt, wordt domiciliefraude bij de lokale politie RUPEL hard aangepakt. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het artikel “Politie pakt domiciliefraude aan” in het Laatste Nieuws van 19 juni 2014, waarin letterlijk het volgende staat geschreven:

 

 

19/06/2014

Politiezone pakt domiciliefraude aan

De lokale politie Rupel zet zich vanaf nu in om domiciliefraude aan te pakken. Daarvoor sloot de politiezone een samenwerkingsakkoord met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Antwerpse arbeidsauditoraat. De extra controles gelden ook volgend jaar.

Volgens de wet is iedereen verplicht om zich in te schrijven op de plaats waar men zijn hoofdverblijfplaats heeft. Wie dit niet doet, pleegt domiciliefraude. Mensen kunnen dit soort fraude om verschillende redenen plegen: verhoogde uitkeringen, een lagere sociale huurprijs of fiscale voordelen. "Met dit samenwerkingsprotocol zullen we dit probleem beter proberen aanpakken", vertelt politiewoordvoerster Veronique Wegge van zone Rupel.

"Wanneer de lokale politie concrete aanwijzingen heeft van fictieve domicilie, zal de RVA nagaan of de betrokken persoon een werkloosheidsuitkering geniet. In een tweede fase wordt ook het OCMW ingeschakeld en kan het wijkteam van de Lokale PolitieZone Rupel een onderzoek starten. De pv's zullen vervolgens worden overgemaakt aan het arbeidsauditoraat", aldus Wegge. (SFM)

 

Met inachtneming van bovengenoemde feiten wordt het dan ook heel hoog tijd dat door de politiezone HAZODI in navolging van de Politiezone RUPEL de hierboven feitelijk bewezen al maar liefst 4,7 jaar lang voortdurende meest ernstige domiciliefraude jegens Erik Verbeek, gepleegd door:


-       Hilde Claes (sp.a), burgemeester van Hasselt;

met rampzalige gevolgen voor Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV onder verantwoordelijkheid van de HAZODI-politieraad onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt en de Hasseltse gemeenteraadsleden Carlo Gysens (voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel Liefsoens, Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, Bert Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen hard wordt aangepakt.

 

Burgemeester en Schepenen zijn verantwoordelijk.

 

Het zijn burgemeester en schepenen van Hasselt die verantwoordelijk zijn voor deze al maar liefst vanaf 1 november 2009 gepleegde domiciliefraude jegens Erik Verbeek met misbruik van miljoenen euro’s Hasselts gemeenschapsgeld ten voordele van een grote grensoverschrijdende criminele organisatie. Alle schade die Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV als gevolg daarvan vanaf 1 oktober 2009 tot op heden hebben ondervonden zal dan ook door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hasselt moeten worden vergoed. Wij verzoeken dan ook om vóór uiterlijk 16 augustus 2014 het besluit te hebben genomen waarin wordt beslist:

 

1.     dat de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de lokale politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in overeenstemming worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Hasselt en het Belgische Rijksregister;

 

2.     dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:

·                Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;

·                Banjac Brankawonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;

·                No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500

te Hasselt;

·                VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;    

vanaf 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente Hasselt als publiekrechtelijke rechtspersoon.    

 

Om in tussentijd de rekeningen te kunnen betalen, verzoeken wij u vóór 1 augustus 2014 een voorschot te geven aanVerbeek Erik, Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV en dat per ommegaande schriftelijk te bevestigen.

 

Omdat als gevolg van bovengenoemde domiciliefraude (waarvoor burgemeester en schepenen van Hasselt verantwoordelijk en aansprakelijk zijn) door Verbeek Erik, Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV thans de rekeningen niet meer kunnen worden betaald, zal aan alle partijen waarvan zij rekeningen, aanmaningen e.d. ontvangen een kopie van dit verzoekschrift aan het schepencollege van Hasselt worden verstuurd met het verzoek het termijn van betaling op te schorten tot na het moment het schepencollege van Hasselt hierop heeft beslist.

 

De machtiging van Erik Verbeek (cliënt) vindt u bijgevoegd (zie stuk 23)

 

In afwachting van het hierboven verzochte besluit vóór uiterlijk 16 augustus 2014, te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, verblijven wij;

 

Ing. A.M.L. van Rooij
Directeur
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 011758676 (vast)

 

CC:


-       Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; 
Van: Tom Vandeput <Tom.Vandeput@hasselt.be>


Datum: 25 juli 2014 15:09


Onderwerp: Automatisch antwoord: "Klacht tegen het blokkeren van het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door de Stad Hasselt onder verantwoordelijkheid van het volledige schepencollege van Hasselt".


Aan: De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>Beste,

 

Ik ben afwezig en verblijf in het buitenland. Bij terugkomst zal ik uw mailbericht beantwoorden.

 

Voor dringende zaken kan u contact nemen met mijn secretariaat op het nummer: 011/ 23 94 93.

 

Vriendelijke groeten,

 

Tom Vandeput

Schepen


Van: Valerie Del Re <Valerie.DelRe@hasselt.be>

Datum: 25 juli 2014 15:09

Onderwerp: Automatisch antwoord: "Klacht tegen het blokkeren van het e-mail adres ekc.avanrooij@gmail.com van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door de Stad Hasselt onder verantwoordelijkheid van het volledige schepencollege van Hasselt".

Aan: De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>

Beste,


Ik ben op huwelijksreis. Voor dringende zaken kan u terecht bij een van mijn collega's of bij mijn medewerkster op 011/239375.


Valerie Del Re