03/01/14 Viceminister-president Ingrid Lieten, als “Media” minister politiek verantwoordelijk dat in de Vlaamse kranten de waarheid wordt geschreven.


van:  A,M,L Van Rooij ekc.avanrooij@gmail.com

aan:  EKC a.vanrooij1@chello.nl
         Erik Verbeek  nocancerfoundation@gmail.com

datum: 4 februari 2014 09:30

onderwerp:   Fwd: Ontvangstmelding


Gericht aan: 

-       Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Martelarenplein 7 – 1000 Brussel

(e-mail: kabinet.lieten@vlaanderen.be)

Ons kenmerk:

-       EV/030214/Ingrid-Lieten

Betreft:

Verzoek aan Vlaams “Media” minister Ingrid Lieten om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift op een zo kort mogelijke termijn samen met Ad van Rooij, Erik Verbeek, Ann Eeckhout (FAGG), Ivo Van De Kerkhoven en Geert Houben een bijeenkomst te beleggen, welke moet leiden tot een correctie artikel in het Belang van Limburg en andere kranten overeenkomstig de waarheid om de reeds aangerichte schade jegens Erik Verbeek, zijn familie, No Cancer Foundation vwz en Verimmoban NV niet nog groter te maken. 


Kopie aan:

-       Geert Houben, freelance journalist (gehouben@hotmail.com);

-       Ivo Van De Kerkhoven, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg (redactiesecretariaat@hbvl.be);

-       Erik Verbeek, Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac

-       No Cancer Foundation  (nocancerfoundation@gmail.com);

-       Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (milquet@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be )

-       Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be);

-       Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische Federale regering (info@premier.fed.be);

-       Johan Delmulle, Federaal procureur des konings (federaal.parket@just.fgov.be);

-       Lieve Pellens, Federaal magistraat, parket Brussel (federaal.parket@just.fgov.be);

-       Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen (srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)

-       Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be);

-       Prof. Jan Tytgat, HoogleraarToxicologie en Farmacologie universiteit Leuven (jan.tytgat@pharm.kuleuven.be);

-       Prof. dr. Jacques Janssens, oncoloog Campus Virga Jesse te Hasselt (jacques.janssens@rztienen.be en info@loc.be);

-       Ann Eeckhout, FAGG (comm@fagg-afmps.be);

-       Marc Michils, algemeen directeur van de Vlaamse Liga tegen Kanker (vl.liga@tegenkanker.be);

-       Ronny Switten, voormalig voorzitter sp.a Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek (ronny.switten@skynet.be);

-       Sven Lieten, sp.a voorzitter gemeente  Zonhoven;