Koning Albert I en zijn zoon Leopold III waren echte helden! 

NCF Boodschap aan de Wereld - Zoek de Waarheid!
Zoals een wijs man ooit zei: een vergissing wordt pas een fout als je weigert het te corrigeren

Schendingen van wetten en regelingen en illegaal, ongrondwettelijk verkregen verdragen en overeenkomsten dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten (genocide dé-populatie) tot het verleden behoren en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. Opeenvolgende regeringen hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met voornoemde verdragen en wetten door verantwoordelijke ministers te laten aanpassen aan de vereiste regelingen, vandaar ons verzoek aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten: 

Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt. 

(Koning Leopold III)


Het aanvaarden van een verband tussen recht en moreel kan voor dit type van rechts-positivist zo ver gaan dat er geen recht meer te halen valt, wetten die zo onrechtvaardig zijn, "zo in strijd met essentiële morele waarden" dat de morele gehoorzaamheidsplicht ophoud waardoor wetten ontstaan die volkerenmoord uitvaardigen, die uitroeiing van mensen bevelen zoals nu gebeurd onder de dekmantel van "Agenda 21" duurzaamheid, innovatie, Co2 reductie, innovatie, overbevolking, etc... gebaseerd op misleiding, leugens en bedrog. Wetten die inbreuken maken op de fundamenten van de democratie en als immoreel moeten worden beschouwd. Het is de wetgever die hier inbreuk maakt op recht en ethiek, dergelijke wetgeving is in strijd met democratisch ethos, waardoor verzet tegen de wet geoorloofd is, of zelfs geboden. Hier ligt het "gelijk" geheel bij de minderheid die tot uitdrukking brengt dat gehandeld wordt in strijd met de mensenrechten, vrijheid en het recht op leven.

Het zijn 9 "onbekende Mannen" en ‘Zeven’ die de meest invloedrijke families op aarde van orders voorzien. Op deze mensen en op de twee belangrijkste Rothschilds wordt momenteel druk uitgeoefend door de bondgenoten die weten hoe het corrupte systeem in elkaar zit. De Britse oud-minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw kondigde op 16 februari 1998 aan dat rechters, magistraten, politieagenten, openbaar aanklagers en gevangenisbewakers vanaf dat moment moesten aangeven of ze vrijmetselaar waren, meldde de Daily Telegraph indertijd. Straw voegde toe dat de overheid een einde wilde maken aan de aantijgingen dat een netwerk van vrijmetselaars opererend binnen politie en justitie de rechtsgang zou ondermijnen. Vijftien jaar later wordt de rechtsgang nog altijd ondermijnd, ook in België! 


Aan allen die helpen No Cancer Foundation te onderdrukken d.m.v. ondemocratische machtsmisbruik binnen onze gegijzelde overheden en rechtstaat, inclusief bedreigingen met grote middelen en aanslagen gepleegd op medewerkers binnen de foundation 
moeten zich bewust worden van het feit, dat een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer liggen. De levens van miljoenen, zo niet miljarden mensen worden in de waagschaal gelegd, ook nu weer, voor de derde maal in één eeuw is het doel van het kartel hetzelfde, het veroveren en heersen over Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld (V.N), met alle mogelijke politieke, economische en 
militaire middelen
 (video
waaronder kindermisbruik en kinderhandel en globale sluipmoordende massa-vergiftiging
 tegen hoge winsten om betreffende agenda te kunnen financieren en voltooien, wat volledig uit de hand gelopen is.


Aan allen die No Cancer Foundation achter de schermen steunen, willen wij dan ook onze uiterste dank betuigen! Aan ieder die wij gekwetst of onterecht benadeeld zouden hebben, wensen wij onze oprechte verontschuldiging aan te bieden (ook wij zijn maar mensen). 

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Chemie-farmaceutischekartels (IG-Farben) waarvan de Nederlandse prins, Nazi-SS Bernhard zur Lippe Biesterfeld spion was, financierde "voor" en "tijdens" WWII het Hitler-kabinet, kapen vervolgens het Nederlands Koningshuis en grondgebied vanwege (artikel 21) van de Nederlandse grondwet.
 


Ook de Nederlandse prinses Juliana werd misleid, misbruikt en vervolgens gegijzeld door SS-nazi en IG-Farben spion Bernhard zur Lippe-Biesterfeld in samenwerking met Jan Donner en Frans Houben die de macht en het Nederlands grondgebied hielpen overdragen aan het Hitler-kabinet, onder het toeziend oog van Koningin Wilhelmina, wat tot op heden als paard van Troje binnen Europa misbruikt wordt voor de geruisloze voortzetting van het Derde-Rijk vanuit Nederlands grondgebied, uitgebreid met de Benelux, Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld (V.N.). De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschild‘s met de holocaust als gevolg, welke 'aanbevolen' werden door hun Duitse (Joodse) bankier Max Warburg van de MM Warburg Company. De Rothschilds hun vermogen is al minimaal 1.000.000 miljard groot (minimale schatting), de Federal Reserve Bank is van hun, Shell is van hun, zo’n beetje elk bedrijf dat je je kunt bedenken. (meestal indirect via vage constructies). Dan weet u voor wie de politiek werkt, en wie de baas is van de Centrale Banken (BIS), de Bilderberg-conferenties en het gekaapte Nederland met Manager Koningin Beatrix als gegijzelde onderdaan.

Deze kartels gijzelen vervolgens de Benelux, Europa, de Balkan, en uiteindelijk de rest van de Wereld (U.N.) met genocide gevolgen vandaar deze brief aan prinses Máxima, der Nederlanden.   

Om de echte geschiedenis achter de opbouw van NS-Duitsland te beschrijven en dus de opkomst van Hitlers Derde rijk, beginnen we bij het chemische bedrijf I.G. Farben. Dit chemische bedrijf verkreeg een behoorlijke reputatie omdat het de NSDAP en de verdere opbouw van NS Duitsland financierde IG-Farben was het ware geesteskind van de Rothschild‘s (door de Warburg connectie), en vormde een zeer machtig kartel. Het werd ook wel 'de staat in een staat' genoemd. Het kende zelfs haar eigen spionagedienst (NW-7) waar de latere beruchte Gestapo direct mee te maken had en Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld lid van was. De chemiereus IG-Farben nam ook de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH, UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam en Dillon Read. Net als Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigen bankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923)

Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB (Hollandsche Koopmansbank) stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG-Farben's activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie (Max Ilgner) leidde namelijk de inlichtingen-afdeling NW 7 van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern waar Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld als spion werkte. Tot Max Ilgner vriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van prins Bernhard. Een connectie die niet alleen zoet vruchten zou afwerpen. IG-Farben werd in 1925 neergezet als 'Interessen Gemeinschaft Farbenindustrie Aktien gesellschaft', welke werd georganiseerd in 1904 toen de zes grootste chemische bedrijven (Badische Anilin, Agfa, Bayer, Hoechst, Weiler-ter-Meer en Greisheim Electron) in Duitsland dit kartel begonnen te vormen. In 1929 verkreeg Fritze de Nederlandse nationaliteit. Voor die tijd was hij voor het gemak al eens tot Zweed getransformeerd om het toenaderingsproces tussen IG Farben en Enskilda wat soepeler te kunnen begeleiden. In Nederland hield hij vooral toezicht op de geldstroom tussen het Duitse moederbedrijf en het Amerikaanse filiaal Chemnyco. Dat filiaal stond onder leiding van Robert Ilgner, een tot Amerikaan genaturaliseerde broer van Max Ilgner, die bancair werd bijgestaan door de zo vertrouwde BBH en UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam van Prescott Bush en Averill Harriman.


Met het verschijnen van SS-nazi Bernhard zur Lippe-Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de Oranje-dynastie zoals die bestond. Naar verluidt speelde Fritze en Max geen onbelangrijke rol bij het aaneensmeden van de Nederlandse kroonprinses Juliana en de inmiddels voor spionageafdeling NW 7 (IG-Farben) in touw zijnde Bernhard zur Lippe Biesterfeld die uiteindelijk in het huwelijk traden en vooraanstaande Nazi uitnodigde op de bruiloft waar de Hitlergroet gedaan werd. 


Zo werd met de medewerking en onder leiding van Frans Houben en Jan Donner de Nederlandse staat als ook de opvolgende monarchie gegijzeld voor de geruisloze voortzetting van het Hitler Kabinet (Nazi regime) vanuit Nederlands grondgebied  onder het toeziend oog van Koningin Wilhelmina die tussen 1938 en 39 (hierover?) diverse ontmoetingen had met Koning Leopold III van België die ten alle kosten neutraal wou blijven.

Iemand die denkt (en dat zijn er velen) dat Duitsland na de eerste wereldoorlog in staat zou zijn geweest om zonder hulp en zonder geld binnen een paar jaren tijd een geheel Nationaal Socialistisch Reich uit de grond te kunnen stampen en een enorme economie op te zetten (terwijl men volledig aan de grond zat), heeft het volledig mis. Dit is iets wat de officiële geschiedenis ons wel degelijk probeert te leren. In de jaren na het verdrag van Versailles waarbij Duitsland volledig aan de grond kwam te zitten, de Kaiser aftrad en men het land ‘democratie’ wilde opleggen, was het een grote instabiele chaos. Duitsland kon gaan betalen met grond, en de economie lag bijna volledig plat. Er waren vele Nationalistische groepen die in de clinch lagen met Communistische groeperingen. Vele privé legertjes werden ingezet, en de ‘democratie’ die men koste wat het kost wilde invoeren, en daarbij dus werd opgelegd, werd grootschalig geweigerd. Het land zat eigenlijk volledig aan de grond (op de elite na). Toch presteerde Duitsland het om binnen een paar jaar tijd zogenaamd ‘ongezien’ een geheel Nationaal Socialistisch voor-rijk uit de grond te stampen, inclusief de zware bewapening van extreem veel manschappen. Zomaar uit het ‘niets’ inclusief volledige oorlogsindustrie en een extreem gefinancierde propaganda-machine. En dan komen we opnieuw uit bij de rijkste families van geld zwendelaren die de aarde kent. Zeer bekende namen zoals de familie Bush en de familie Roosevelt, Rockefeller, Warburg en Rothschild duiken hier dan ook meteen weer op, maar ook Nederland is betrokken bij het financiering van Hitler. Dit is natuurlijk met klem uit de geschiedenisboekjes gehouden, evenals de Zionistische connectie die er absoluut aan vast kleefde.

Koning Albert I van België verzette zich tegen deze evolutie en hij bezat destijds – als de held van de Eerste Wereldoorlog - een groot gezag in Europa…

De ambassadeur van Duitsland in Parijs, een zekere Roland Köster, verklaarde overigens dat sommige hooggeplaatste nazi’s geloofden dat ze Europa op de knieën konden krijgen zonder een regelrechte oorlog te riskeren. Ze hoefden alleen maar een zestal politieke moorden te plegen. Op hun zwarte lijst kwam de Oostenrijkse kanselier Dolfuss voor, die op 25 juli 1934 inderdaad omkwam bij een aanslag door een geheim agent van de nazi’s. Koning Alexander van Joegoslavië werd op 9 oktober 1934 vermoord in Marseille door een Kroatische fascist. President Titulescu van Roemenië stierf in verdachte omstandigheden in zijn bed en president Edvard Benes van Tsjechoslowakije en de Franse premier Herriot ontsnapten slechts op het nippertje aan de dood.

Koning Albert I van België zou de zesde naam geweest zijn op de zwarte lijst van de nazi’s… De Duitse ambassadeur zou een jaar later (31 december 1935) op 52 jarige leeftijd gestorven zijn aan (longontsteking?)

Op zaterdag 17 februari 1934 trekt koning Albert er met zijn kamerdienaar op uit. Het is een grijze dag en de vorst heeft er net een audiëntie in de namiddag op zitten. Tijd genoeg dus voor een wandeling in de Naamse bossen van Marche-les-Dames. Albert I was een verwoed alpinist, en trok tijdens zijn zomervakanties graag riching Alpen om er zijn favoriete sport te beoefenen. In de lente hield hij het met vrienden bij de rotsen rond Namen. Maar op die beruchte zaterdag was de koning alleen. In de vroege namiddag vraagt hij zijn bediende om te wachten bij de auto terwijl hij de 'Roche du Bon Dieu' beklimt wat niet de normale procedure was. De Koning behoorde ter alle tijden vergezeld te zijn tijdens de beklimmingen om juist ongelukken te voorkomen. Er wordt dan ook verondersteld gezien hij van dit protocol afstapte dat hij een afspraak had met een bekende alpinist.

Walter Ganshof van der Meersch was zo een alpinist die koning Albert I regelmatig op diens klimtochten vergezelde.

Albert was een vorst met een grote autoriteit. Net zoals zijn voorgangers hield hij vast aan een strikte internationale neutraliteitspolitiek voor België en zag hij dan ook liever geen militair akkoord met Frankrijk. Parijs zag Alberts invloed met lede ogen aan en zou een huurmoordenaar richting de Naamse rotsen hebben gestuurd. Bewijs is er nooit gevonden en het zou ook niet Frankrijks beste zet geweest zijn: Alberts opvolger Leopold III zou een nog heviger voorstander van neutraliteit blijken te zijn. 

Tijdens de meidagen 1940 wilde  Walter Ganshof van der Meersch  de Belgische regering naar Frankrijk volgen, maar hij werd door de snelle opmars van de Duitse troepen tegengehouden. Later vervoegde hij de Belgische regering in ballingschap te Londen (Paul Henry Spaak, Robert Rothschild) waar illegale ongrondwettelijke verdragen gesloten werden met de Nederlandse regering in Ballingschap die vanwege artikel 21 de Nederlandse staat officieel geruisloos hadden overgedragen aan het Hitler-kabinet. Hierdoor hebben de nazi ondergronds kunnen voortgaan vanuit Nederlands grondgebied wat vervolgens ongrondwettelijk, illegaal werd uitgebreid met de Benelux landen en uiteindelijk geheel Europa waar Koning Leopold III zich dapper tegen heeft verzet

De koning verwacht tegen 17 uur terug te zijn. Dat zal echter nooit gebeuren. Pas om 2 uur 's nachts wordt Albert I, de derde koning der Belgen, met een verbrijzelde schedel onderaan de rots gevonden.  

Het officieel onderzoek, dat amper 80 bladzijden telt, besluit al snel dat de koning overleden is door een val van 12 meter nadat een rotsblok is losgekomen. Hij was op slag dood. Twee dagen na het overlijden vaardigt de regering een verbod uit "op het verspreiden van valse geruchten over de dood van de koning".

Toch kan dat verbod de geruchtenmolen niet tegenhouden, integendeel zelfs. Tal van vragen duiken op. Waarom is er geen lijkschouwing gebeurd? Waarom lag zijn lichaam zo ver van de voet van de rots? En waarom wordt zijn bril ongeschonden teruggevonden?.

Een week na de onverwachte dood (moord) van de Koning der Belgen Albert I, legde zijn zoon Leopold III op 23 februari 1934 de grondwettelijke eed af als de vierde koning der Belgen. Een zware taak werd op zijn schouders gelegd. Grote politieke instabiliteit kenmerkte de jaren dertig. Tussen 1934 en 1940 zag Leopold III niet minder dan negen regeringen komen en gaan. De koning wilde een sterk koninklijk gezag om de dreiging van een dictatuur, zoals die in Italië en Duitsland opgang maakte, in te dammen. De sterke positie van de koning - Albert I in de eerste plaats, in mindere mate van Leopold III- sneed de kansen van aspirant-dictators in België de pas af. Dit idee beïnvloedde in grote mate de houding van Leopold III tegenover de regering. Net als zijn vader uitte hij sterke kritiek op de werking van het parlement en de regering. De vader van de Belgische 

namelijk Paul louis Francois Spaakwas goed bevriend met de Rothschild bankiers familie die Hitler hielpen financieren. Robert Rothschild is dan ook na het slagen van zijn examen in april 1937 toegetreden is tot Paul-Henri Spaak zijn kabinet, wat veel verklaard.

Op 1 september 1939 toen Nazi-Duitsland Polen binnenviel maakte de Belgische regering en koning Leopold III de wereld nog eens nadrukkelijk kenbaar dat België een neutraal land is en een neutraal land wil blijven. De Belgische bevolking had na de grote leed van de Eerste Wereldoorlog geen goed oog meer op oorlog en wilden zich dan ook strikt aan hun neutraliteit houden. Een neutraal land mag volgens de wet niet aangevallen worden of andere aanvallen, het mag zich wel verdedigen. Op 3 september 1939 verstrijkt het op 2 september 1939 in Londen gestelde ultimatum en Groot-Brittannië (om 10u15) en Frankrijk, evenals Australië, Indië en Nieuw-Zeeland, verklaren Duitsland de oorlog. De Britse premier Neville Chamberlain vormt een oorlogskabinet met onder meer twee tegenstanders van iedere 'vredespolitiek', Winston Churchill ( Eerste Lord van de Admiraliteit -die naar alle Koninklijke Marine schepen en installaties een bericht seint met "Winston is terug"-) en Anthony Eden (minister voor de Dominions). 

Om door toedoen van Winston Churchill niet in oorlog te geraken met Adolf Hitler heeft de regering van België zijn neutraliteit uitgesproken en neemt Koning Leopold III het bevel over van het Belgische Leger. Koning Leopold III wilde daarmee ter bescherming van België en haar inwoners voorkomen wat zijn vader Koning Albert I ten tijde van de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt. Echter na de Duitse inval op 10 mei 1940 is de Belgische regering onder eerste minister Hubert Pierlot naar Frankrijk gevlucht en neergestreken in Bordeaux. Met het vluchten naar Frankrijk heeft de Belgische regering Hubert Pierlot hun op 3 september 1939 verklaarde neutraliteit overtreden en zich gevestigd in Frankrijk dat op 3 september 1939 samen met o.a. Groot-Brittannië de oorlog met Duitsland had verklaard. Niet koning Leopold III maar de Belgische regering onder eerste minister Hubert Pierlot heeft daarmee de Belgische bevolking verraden en besloten om de Franse regering, waarvan Petain sinds enkele dagen de leiding had, te blijven volgen en de oorlog tegen Duitsland voort te zetten. Als de Belgische regering onder eerste minister Hubert Pierlot op 10 mei 1940 niet naar Frankrijk was gevlucht en bij Koning Leopold III in België was gebleven, waartoe zij overeenkomstig hun op 3 september 1939 verklaarde neutraliteit Grondwettelijk verplicht waren, dan was België nooit in oorlog geraakt met Nazi-Duitsland omdat op 26 augustus 1939 ook Adolf Hitler de neutraliteit van België had gegarandeerd.  De geschiedenisboeken dienen hierop te worden herschreven en de huidige Belgische regering onder eerste minister Elio Di Rupo dienen Koning Leopold III daarop in eer te herstellen.

Op 10 mei 1940 vallen de Duitse troepen België, Nederland en Luxemburg aan, wat men al een hele tijd vreesde is nu gebeurd, de Belgische neutraliteit werd geschonden. De schending van de Belgische neutraliteit zou echter van korte duur zijn geweest als de Belgische regering onder eerste minister Hubert Pierlot op die dag niet naar Frankrijk zou zijn gevlucht die samen met Groot-Brittannië op 3 september 1939 de oorlog met Duitsland had verklaard. Wanneer de regering onder eerste minister Hubert Pierlot in België was gebleven, waartoe die Grondwettelijk verplicht was, en het Duitse leger zonder verzet had doorgelaten om tegen Frankrijk te vechten die op 3 september 1939 aan Duitsland de oorlog had verklaard, dan zou België als neutraal land nagenoeg ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. Het moet voor Koning Leopold III dan ook moeilijk zijn geweest om aan te zien wat de Belgische regering onder eerste minister Hubert Pierlot tijdens de Tweede Wereldoorlog in België allemaal heeft aangericht, terwijl dat alles zou zijn voorkomen als die niet naar Frankrijk zou zijn gevlucht.

Op 12 en 13 mei 1940 begeleide Prins Bernhard koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet. Jan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-KabinetNiemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de  Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge 
artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet. 
Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen
(video).

Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII blog).

Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart.

Op 18 mei 1940 bracht Adolf Hitler decreet no. 1 uit over de regeringsbevoegdheden in Nederland. 

Op 25 mei 1940 laat Rijkscommissaris Seyss-Inquart voor het bezette Nederlandsche gebied aan het Nederlandsche volk een oproep uitgaan dat hij met intrede van den dag het hoogste regeringsgezag in het civiele ressort in Nederland heeft overgenomen. Bij verordening van 29 mei 1940 heeft Rijkscommissaris Seyss-Inquart alle bevoegdheden in Nederland, die door de Grondwet en de wetten aan de koning en de regering zijn toegekend, overgenomen. 

Op 28 mei 1940 capituleerde koning Leopold III met zijn leger en werd hij formeel krijgsgevangene. Meteen verklaarde de regering vanuit Parijs dat de koning als krijgsgevangene in de onmogelijkheid tot regeren verkeerde. Na de Franse capitulatie van 22 juni raakten een aantal ministers overtuigd van het gelijk van de koning. Op 26 juni schreef de regering een brief aan Leopold waarin zij haar ontslag voorstelde zodra de vorst dat wenselijk achtte om een nieuwe regering te vormen. De vorst weigerde te antwoorden en later verbood Hitler die ministers om terug te keren. De ministers Marcel-Henri Jaspar (Volksgezondheid), Albert De Vleeschauwer (Koloniën) en Camille Gutt (Financiën) weken intussen naar Engeland uit. De Vleeschauwer, die Belgisch-Kongo onder zijn gezag had, sloeg het op een akkoord met de Britse regering om de strijd verder te zetten en hij overtuigde zijn collega's Pierlot en Paul-Henri Spaak te Vichy om via Spanje en Portugal naar Londen te komen en daar de regering verder te zetten.

Vanaf 28 mei 1940 tot 7 juni 1944 Hoewel formeel krijgsgevangen verbleef koning Leopold III met zijn hofhouding en kinderen in het kasteel van Laken en onderhield hij contact met politici in België, zoals de autoritaire socialist Hendrik De Man

Op 15 juni 1940 beslist het Belgisch kabinet naar Engeland te gaan, maar 48 uren later vervoegt het de Franse regering op haar vlucht naar Bordeaux. De volgende dag, wanneer het einde van de strijd nakend blijkt, verkiest eerste minister Hubert Pierlot de Franse regering, waarvan Petain sinds enkele dagen de leiding heeft, te blijven volgen. Drie ministers stemden tegen : Camille GuttMarcel-Henri Jaspar en Albert De Vleeschauwer. Jaspar verbreekt de collegialiteit en vertrekt de dag zelf nog naar Engeland, zonder instemming. Hij wordt ook meteen afgezet. De Vleeschauwer krijgt een onbeperkt mandaat om als administrateur generaal de belangen van Belgisch Congo te verdedigen. Hij vertrekt naar Lissabon waar hij op 22 juni aankomt in gezelschap van Fernand Vanlangenhove. Die had aan Paul-Henri Spaak gevraagd zijn functie van Secretaris Generaal van Buitenlandse Zaken niet te moeten opnemen in bezet gebied. De volgende dag sturen zij een telegram naar alle Belgische diplomatieke vertegenwoordigers en naar de Gouverneur Generaal van Congo om aan te kondigen dat een gemachtigd lid van de regering buiten Duits bereik is en dat de oorlog wordt voortgezet. De Gouverneur Generaal reageert op deze boodschap met zijn bekende radiorede. Een andere bestemmeling, baron Emile de Cartier de Marchienne, Belgisch ambassadeur in Londen verwittigt De Vleeschauwer dat M.H. Jaspar, met de steun van Camille Huysmans, een tegenregering poogt op te richten en dat zijn aanwezigheid in Londen gewenst is. Aldus vliegt De Vleeschauwer op 4 juli naar Engeland. 

Vanaf dat moment werkt de Belgische regering waaronder socialist Paul-Henri Spaak vanuit Londen, buiten koning Leopold III om, zeer nauw samen met koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins-Bernard. De vanaf april 1937 tot Spaak zijn kabinet toegetreden Robert Rothschild maakte zijn weg naar Londen om de Belgische regering in ballingschap diplomatiek te ondersteunen.  

Op 21 oktober 1943 heeft Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg de Monetaire Overeenkomst gesloten. Deze ondertekening heeft Paul- Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van Koning Leopold III in strijd met zijn latere  “politiek testament” van 25 januari 1944, waarin alle in Londen gesloten verdragen zijn verworpen.

Deze in strijd met de Belgische Grondwet door Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Monetaire Overeenkomst heeft tot gevolg gehad de ondertekening van de op 5 augustus 1955 gesloten Europese Monetaire Overeenkomst met de hieronder opgesomde landen, waaruit op wereldniveau grote economische problemen zijn ontstaan.

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Oostenrijk,

Het Koninkrijk België,

Het Koninkrijk Denemarken,

Spanje,

De Franse Republiek,

Het Koninkrijk Griekenland,

Ierland,

De Republiek IJsland,

De Italiaanse Republiek,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk Noorwegen,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Portugese Republiek,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Bretagne,

Noord-Ierland,

Koninkrijk Zweden,

Zwitserse Bondsstaat,

Turkse Republiek, 

In Januari 1944 hebben de ministers van de Belgische regering in ballingschap vanuit Londen verschillende pogingen gedaan om een passende overeenkomst met Leopold III gerealiseerd te krijgen.  Ze stuurden in januari 1944 de schoonzoon van premier Hubert Pierlot als afgezant naar koning Leopold III met een briefaanbod tot verzoening van de Belgische regering in ballingschap. Deze brief heeft koning Leopold III nooit bereikt omdat de schoonzoon van premier Hubert Pierlot, door de Duitsers onderweg werd gedood.

Op 25 Januari 1944 schreef koning Leopold III zijn “politiek testament” kort na deze mislukte poging tot verzoening. Zijn Memorandum werd voltooid om het persoonlijk en vertrouwelijk te overhandigen aan Belgisch Premier Hubert Pierlot. In dit "politiek testament" heeft koning Leopold III als gevangene op Belgisch grondgebied vanuit het kasteel van Laken over de buitenlandse en koloniale politiek letterlijk het volgende geschreven (bron: 1944-1949)


8: De buitenlandse en koloniale politiek
 
Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties.
 
Ik houd er ook aan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de banden tussen de kolonie en het moederland.
 
Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt.
 
Leopold,
 
Koning der Belgen,
 
gevangene in het kasteel van Laken

Koning Leopold heeft in zijn  "politiek testament" geschreven dat het gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten"). In het testament eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had (bron: wikipedia).

Jan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de geruisloze voortzetting van het Hitler-Kabinet vanuit Nederlands grondgebied. 

Op 7 juni 1944 werd Koning Leopold III met zijn familie, daags na de invasie van Normandiëdoor de Duitsers weggevoerd, eerst naar Hirschstein bij Dresden (Duitsland) en later naar Strobl in Oostenrijk  (bronnen:  Historisch Nieuwsblad en boek Leopold III, De koning, het land, de oorlog).

Vervolgens heeft op 10 augustus 1944 in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaatsgevonden. Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. met andere woorden: Het Vierde Rijk. 

Economisch rijk: 

De functionarissen zouden een geheim netwerk van buitenlandse bedrijven gaan oprichten. Men zou wachten tot de tijd rijp was om vervolgens Duitsland weer over te nemen.

Van de industriëlen waren vertegenwoordigers van Volkswagen, Krupp en Messerschmitt aanwezig. Ook schoven functionarissen van de Duitse marine en het ministerie van bewapening aan. De aanwezigen besloten dat het Vierde Rijk geen militair rijk, maar een economisch rijk moest gaan worden en daarnaast niet alleen om Duitsland moest draaien.

Nazi-Duitsland verplaatste vervolgens grote hoeveelheden kapitaal naar de neutrale landen. Duitse bedrijven begonnen in het buitenland een geheim netwerk te vormen (waaronder de Bilderberg-conferenties (video). De Duitse economie herstelde na 1945 opzienbarend snel. Het Derde Rijk was in militair opzicht verslagen, maar de machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren in nazi-Duitsland, herboren als democraten, begonnen in Europa al snel een economische en politieke integratie na te streven. Het Vierde Rijk, zoals voorzien door de nazi-industriëlen, is in ieder geval ten dele gerealiseerd waarvoor John.F. Kennedy (videoRobert Welch (video) en Eisenhower (video), waarschuwden!  

Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. Het rapport na de geheime ontmoeting was opgesteld door een Franse spion. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS. Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen, De functionarissen zouden een geheim netwerk van buitenlandse bedrijven gaan oprichten.

Slechts enkele industriëlen werden uitgenodigd voor een tweede besloten vergadering, die werd voorgezet door Dr. Bosse van het ministerie van Bewapening. Daar werden geheimen gedeeld met de elite van de elite. Bosse had een stappenplan ontwikkeld voor de implementatie van het Vierde Rijk. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen. Het geld zou via twee banken in Zürich worden doorgesluisd naar de buitenlandse netwerken. De nazi’s stuurden al jaren geld naar de neutrale landen. De oorlog bleek voor Duitsland uiteindelijk zeer winstgevend te zijn geweest.

Daaropvolgend werd slechts een maand later op 5 september 1944 door Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van de koning in strijd met het “politiek testament” van 25 januari 1944 van koning Leopold III, waarin hij alle in Londen gesloten verdragen heeft verworpen.

valselijk ondertekende door Harinxma thoe Slooten namens de Regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, waaruit geen enkele rechtskracht kan worden ontleend. Als het moeder-verdrag vals is dan zijn alle dochter-verdragen als vervolg daarop ook vals. Als gevolg daarvan heeft het nazi-regime zich na de Tweede Wereldoorlog vanuit de Benelux kunnen voortzetten en zou men wachten tot de tijd rijp was om vervolgens Duitsland weer over te nemen. 

Deze in strijd met de Belgische Grondwet door Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst heeft het volgende tot gevolg gehad dat onder leiding van dezelfde Paul-Henri Spaak, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse zaken, een comité is opgericht om onderzoek te doen naar de eenwording van de Europese markt. In april 1956 heeft het Comité twee voorstellen gedaan over “de invoering van een algemene gemeenschappelijke markt” en “de oprichting van een Gemeenschap voor atoomenergie”. Op 25 maart 1957 werd met het ondertekenen van  “het EEG-verdrag” of “het Verdrag van Rome” de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht. Het verdrag van Rome is door de deelnemende landen: België, (Bondsrepubliek) Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland geratificeerd en per 1 januari 1958 in werking getreden. Namens België werd dit “ EEG-verdrag” ondertekend door Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers.

Het is hierbij goed te weten dat de stamboom van Paul-Henri Spaak er als volgt uitziet:

·      Paul Janson (grootvader van Paul-Henri Spaak) is op 11 april 1940 geboren in Herstal en op 19 april 1913 overleden. Hij wordt beschouwd als de vader van het Belgische sociaal liberalisme. Hij is vooral bekend wegens zijn strijd voor het algemeen kiesrecht. Janson studeerde filosofie en rechten aan de Université Libre de Bruxelles en werd in 1862 advocaat aan de balie van Brussel. Na eerst contacten te hebben gehad met vroeg-socialisten sloot hij zich aan bij de Liberale Partij. Hij was de leider van de progressieve vleugel van de liberalen die door hemzelf en een aantal collega-advocaten was opgericht. In 1877 werd hij verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers maar in 1884 leed de Liberale Partij een grote nederlaag en werd hij niet herkozen. Dat jaar werd hij lid van de gemeenteraad van Brussel. In 1887 kwam het tot een breuk tussen de gematigden en de progressieven in de Liberale Partij en in 1887 richtte Janson samen met een aantal collega-advocaten de Progressistische Partij op die als doel had het algemeen stemrecht in te voeren. Paul Janson werd de voorzitter van de partij. In 1889 werd Janson herkozen en ging hij verder met zijn strijd om de kieswet te hervormen. Het verzet van de Katholieke Partij die de absolute meerderheid had, was zeer groot. Na drie jaar van debat werd in 1893 het algemeen meervoudig stemrecht goedgekeurd in het parlement. In 1894 verloren de liberale partijen opnieuw fors bij de verkiezingen en Janson verloor zijn zetel in de Kamer en kreeg zitting in de Belgische Senaat. In 1900 kwam het door bemiddeling van Paul Hymans terug tot een verzoening tussen de progressieve en de gematigde liberalen en de Progressistische Partij werd opgeheven. Janson werd terug verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de Liberale Partij en hij zou dit blijven tot aan zijn dood. Hij bleef pleiten voor het algemeen enkelvoudig stemrecht, invoering van sociale zekerheid, voor de vermindering van de arbeidsduur en de invoering van collectieve arbeidsovereenkomsten. Zijn banden met de Belgische Werkliedenpartij waren zeer nauw en onder zijn bezieling werd voor de verkiezingen van 1912 een rood-blauw kartel gevormd om de absolute meerderheid van de katholieken te doorbreken. Dit mislukte echter en de katholieken behielden hun absolute meerderheid. Na de verkiezingen werd Janson benoemd tot Minister van Staat.

·      Marie Janson (moeder van Henri Paul Spaak) is op 23 juli 1873 geboren in Brussel  en op 8 maart 1960 overleden. Zij was een Belgisch socialistisch politicus en de eerste vrouw ooit die zetelde in de Belgische Senaat. Marie Janson kwam uit een politieke familie. Zij was een dochter van Paul Janson.  Haar broer Paul-Emile Janson zou later (vanaf 23 november 1937 tot 13 mei 1938) eerste minister worden. Marie Janson huwde met advocaat en schrijver Paul Spaak, waarmee ze vier kinderen kreeg onder wie politicus en regeringsleider Paul-Henri Spaak. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Marie Janson actief als maatschappelijk werkster en werd ze lid van de BWP. In 1921 werd ze verkozen in de gemeenteraad van haar woonplaats Sint-Gillis. Datzelfde jaar werd ze door de partijtop, onder leiding van Emile Vandervelde, verkozen om als gecoöpteerd senator te gaan zetelen. Daarmee was ze de allereerste vrouw in de Belgische Senaat. Zij bleef gecoöpteerd senator tot op 85-jarige leeftijd in 1958. Haar kleindochter Antoinette Spaak trad in haar voetsporen en werd de eerste vrouw ooit die een Belgische politieke partij leidde, het FDF. In Sint-Gillis is een plein naar haar vernoemd.

·      Paul Spaak (Vader van Paul-Henri Spaak) is op 5 juli 1871 geboren in Elsene en op 8 mei 1936 overleden. Hij  was de zoon van een arts en werd doctor in de rechten in 1894 aan de Université Libre de Bruxelles (UBL). In 1899 werd hij evenals zijn schoonvader Paul Janson advocaat aan de balie van Brussel. Vanaf 1897 gaf Spaak literatuurgeschiedenis aan de Université Nouvelle, een afsplitsing van de ULB. Van 1902 tot 1922 gaf hij hetzelfde vak aan het Institut des Hautes Etudes de Belgique dat eveneens ontstaan was uit de ULB. Paul Spaak was lid van de Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique vanaf haar oprichting in 1920 door minister Destrée tot aan zijn dood. Paul Spaak was bevriend met de vader van Robert Rothschild, een zakenman van Duits-joodse afkomst, afstammeling van Moses Amschel Bauer wiens zoon Mayer Amschel Rothschild samen met zijn vijf zonen de Rothschild banking dynasty heeft opgericht. Met de hulp van Paul Spaak (socialist) is Robert Rothschild erin geslaagd om in 1937 toe te treden aan zijn kabinet als minister van buitenlandse zaken in de Regering-Janson (vanaf 23 november 1937 tot 13 mei 1938). Premier in deze regering was Paul-Emile Janson (liberaal) een broer van zijn moeder.

Daarna werden voor en tijdens de tweede wereldoorlog nog de volgende regeringen gevormd:

-       De Regering Spaak I, vanaf 5 mei 1938 tot 21 februari 1939, met Paul-Henri Spaak als eerste minister;

-       De Regering Pierlot I, vanaf 15 mei 1938 tot 21 februari 1939, met Hubert Pierot als eerste minister;

-       De Regering Pierlot II, vanaf 16 april 1939 tot 3 september 1939 die het land leidde tot aan de Tweede Wereldoorlog, met Hubert Pierot als eerste minister en Paul-Emile Janson (de oom van Paul-Henri Spaak ) als minister van Justitie;

-       De Regering Pierlot III, vanaf 3 september 1939 tot de capitulatie van België op 28 mei 1940, met Hubert Pierot als eerste minister en Paul-Henri Spaak als minister van Buitenlandse Zaken.

-       De Regering Pierlot in Londen, was de regering in ballingschap zonder koning Leopold III die in België is gebleven, met Hubert Pierot als eerste minister, Paul-Henri Spaak (socialist) als minister van Buitenlandse Zaken en Paul-Emile Janson (liberaal), oom van socialist Paul Henri Spaak, als minister zonder portefeuille. 

Robert Rothschild (in 1937 en 1938 werkzaam voor het kabinet van Paul-Henri Spaak met als eerste minister zijn oom Paul-Emile Jansons) was bij het uitbreken van de oorlog reserve officier in het Belgische leger. In mei 1940 werd Robert Rothschild gevangen genomen door de Duitsers en naar Colditz Castle verzonden als krijgsgevangene (POW). In 1941 werd hij teruggestuurd naar Brussel en vrijgelaten. Met de hulp van ondergrondse organisaties en de Special Operations Executive (SOE) ontsnapte hij naar Vichy-Frankrijk. Hij behaalde een uitreisvisum van een pro-Belgische Franse ambtenaar en reisde naar het neutrale Spanje. Hij maakte zijn weg naar Londen om de Belgische regering in ballingschap diplomatiek te ondersteunen.  Vanuit de Regering Pierlot in Londen is Robert Rothschild gedetacheerd als diplomatieke gezant in Lissabon (Portugal), waar hij tot 1944 is gebleven. 

Op 8 september 1944 keerde de regering Pierlot in Londen terug naar België. 

Op 9 september 1944 is het politiek testament van Leopold III door tussenpersonen overhandigd aan Belgisch Premier Hubert Pierlot en aan Paul-Henri Spaak (minister van Buitenlandse Zaken).

Op 10 september 1944 nam de ministerraad kennis van het politiek testament, door de koning als een publiek manifest opgesteld in januari –maart 1944. Leopold gaf hierin een verantwoording van zijn optreden naast politieke krachtlijnen voor de naoorlog en vroeg van zijn ministers een publiek mea culpa, een knieval voor hun gedrag en “vergissingen” in de eerste oorlogsmaanden. Pierlot las waarschijnlijk enkel het hoofdstuk 7 voor, waarin Leopold zijn ministers de schuldbekentenis en voor zichzelf eerherstel en de “noodzakelijke genoegdoening” eiste. Dit testament waarin de vorst zijn ervaringen uit de jaren 1930 en het begin van de oorlog staande hield sloeg in als een bom. Zij bezorgden het document terug aan zijn dragers en gedroegen zich alsof er niets was. (Bron: Het boek “August-Edmond De Schrijver, 1898- 1991 politieke biografie van een gentleman-staatsman ISBN 9058671518). Dit betekent dat Premier Hubert Pierlot de hoofstukken 1 t/m 6 en 8 uit het “politiek testament” van Leopold III niet heeft voorgelezen aan de ministerraad en ook niet aan het Belgische publiek ter kennis heeft gebracht, terwijl het een publiek manifest betrof. Omdat dit “politiek testament” onlosmakelijk zit verbonden aan koning Leopold III en op 10 september 1944 op Belgisch Grondgebied was, betekent dat ingevolge de Belgische Grondwet vanaf die datum alle in Londen gesloten verdragen zijn verworpen.  

Op 20 september 1944 werd prins Karel, graaf van Vlaanderen (tweede zoon van koning Albert I) verkozen tot regent van het koninkrijk België, omdat zijn broer Leopold III weggevoerd was naar Duitsland (artikel 93 Belgische Grondwet). 

Op 21 september 1944 legde Prins Karel de grondwettelijke eed af en sprak de kamers toe met een door Pierlot en De Schryver bijgewerkte en vertaalde boodschap waarin hij zich op dezelfde lijn plaatste als de regering (Bron: Het boek “August-Edmond De Schryver, 1898- 1991 politieke biografie van een gentleman-staatsman ISBN 9058671518). Dit betekent dat Premier Hubert Pierlot  en August-Edmond de Schryver het “politiek testament” van Leopold III voor Prins Karel hebben achtergehouden. Prins Karel heeft daarmee de grondwettelijke eed afgelegd in strijd met de Belgische Grondwet.  Dit heeft August-Edmond de Schryver in het door hem geschreven boek zelf bevestigd. Een duidelijker bewijs kan niet. Dit betekent dat hier de oorzaak ligt dat alle daarop volgende regeringen het door Leopold III geschreven “politiek testament” niet hebben uitgevoerd en daarmee hebben geregeerd in strijd met de Belgische Grondwet.

Op 22 september 1944 bood Pierlot de regent het ontslag aan van zijn regering (Bron: Het boek “August-Edmond De Schryver, 1898- 1991 politieke biografie van een gentleman-staatsman ISBN 9058671518). Dit aangeboden ontslag heeft Prins Karel een dag na zijn afgelegde ambtseed aanvaard (artikel 91 Belgische Grondwet) zonder dat hij op de hoogte was van de inhoud van het “politiek testament” van Leopold III.

Op 27 september 1944 heeft zich de regering Pierlot V gevormd, een regering van nationale eenheid. Regent Prins Karel heeft de ministers genoemd, zonder dat hij op de hoogte was van de inhoud van het “politiek testament” van Leopold III. Als gevolg daarvan heeft Regering-Pierlot V door toedoen van de regering Pierlot in Londen geen uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van Leopold III.

Vanaf 1 augustus 1945 was Frans Houben, secretaris Nederlandsche Rode Kruis afdeling ’s-Gravenhage en lid Raad van Commissarissen KLM (bron: Europa Nu). Met de hierboven beschreven wetenschap was het voor Frans Houben (KVP: Katholieken) in nauwe afstemming met Jan Donner (ARP: Gereformeerden) vanuit het in 1940 opgezette Interkerkelijk Overleg (IKO) om met behulp van paspoorten van het Internationale Rode Kruis te Genève Nazi-kopstukken met Nederlandse KLM vliegtuigen vanuit Zurich te laten vluchten naar Argentinië, dan wel met Nederlandse schepen vanuit de Italiaanse havensteden Genua en Rome. Zo heeft het Rode Kruis met de hulp van Frans Houben tot en met 1948 maar liefst 63.750 reis documenten aan de Nazi’s kunnen afgegeven en hebben die Naties via de landen die lid zijn van de Verenigde Naties met behulp van vliegtuigen en schepen onder Nederlandse vlag kunnen vluchten naar andere VN-landen, waaronder Argentinië, Colombia, Bolivia, Brazilië, Chili, Costa Rica, Ecuador, El-Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,  Uruguay, Venezuela (bronnen: Gerard's WOII blog en Volkskrant).  Het gaat onder meer om Adolf Eichman, Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie, Willem Sassen en Erich Priebke (bronnen: Gerard’s WOII blog en Vlaamse Vrienden van Israël).

Dit hebben Jan Donner en Frans Houben allemaal met de volledige medewerking van Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard gedaan. Dit was namelijk voor Koningin Wilhelmina de enige mogelijkheid om als koningin terug te keren naar Nederland omdat door het vluchten van de  Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland was geworden wat werd aangestuurd vanuit Hitler-Kabinet. Adolf Hitler is pas echt overleden op 13 februari 1962 om 15.00 uur in het bijzijn van zijn lijfarts Otto Lehmann, wat betekent dat Koningin Wilhelmina en daarna Juliana tot die tijd rechtstreeks zijn aangestuurd geweest door Adolf Hitler vanuit Argentinië (bron: Nieuws-uitgelicht). 

Op 12 december 1944 heeft zich de regering Pierlot VI gevormd. Regent Prins Karel heeft de ministers genoemd, zonder dat hij op de hoogte was van de inhoud van het “politiek testament” van Leopold III. Als gevolg daarvan heeft ook de regering Pierlot VI door toedoen van de regering Pierlot in Londen geen uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van Leopold III.

Op 12 februari 1945 heeft zich de regering Van Acker I gevormd. Regent Prins Karel heeft deze ministers genoemd, zonder dat hij op de hoogte was van de inhoud van het “politiek testament” van Leopold III. Als gevolg daarvan heeft ook de regering Van Acker I door toedoen van de regering Pierlot in Londen geen uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van Leopold III. 

Op 7 mei 1945 werd koning Leopold III bevrijd door het Amerikaanse leger. Hij wilde meteen terugkeren naar België. Bij de terugkomst van koning Leopold III zou dat betekenen dat vanaf dat moment uitvoering had moeten worden gegeven aan zijn op 9 september 1944 aan Premier Hubert Pierlot en aan Paul-Henri Spaak overhandigde “politiek testament”, waarmee naar buiten zou komen:

·           dat de ministers in de regeringen Pierlot V, Pierlot VI en Van Acker I door regent Prins Karel zijn benoemd op grond van een door Prins Karel op 21 september 1944 afgelegde grondwettelijke eed overeenkomstig een door Pierlot en De Schryver bijgewerkte en vertaalde boodschap in strijd met de Belgische Grondwet.

·           dat overeenkomstig zijn “politiek testament” alle door de Belgische regering tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen gesloten verdragen moesten worden verworpen, waaronder de buiten koning Leopold III om door Paul Henri Spaak op 21 oktober 1943 en 5 september 1944 tussen Nederland, Belgie en Luxemburg gesloten Monetaire - en Douane-overeenkomst.

Dit mocht nooit aan het licht komen. Daarom mocht koning Leopold III niet terugkeren naar Belgie.

Dit te meer dezelfde Paul-Henri Spaak in de regering Van Acker I de verantwoordelijke minister van Buitenlandse Zaken was. Spaak werd internationaal bekend toen hij in 1946 voorzitter werd van de eerste Algemene vergadering van de Verenigde Naties en hield de onafhankelijkheid van Indonesië in die hoedanigheid tijdelijk tegen. Op voordracht van premier en minister van Binnenlandse Zaken L.J.M. Beel werd Houben bij K.B. van 28 november 1946 door koningin Wilhelmina tot haar commissaris in de provincie Limburg benoemd met ingang van 1 januari 1947. Dit ambt zou hij gedurende zeventien jaar gewetensvol vervullen. De nieuwe gouverneur kwam in een Limburg dat benoorden Sittard zwaar door de oorlogshandelingen was gehavend. Wederopbouw en herstel vormden dan ook de kern van Houbens program om de groeiende bevolking aan woningen en werk te helpen. De gouverneur stond in de eerste plaats een actieve industriepolitiek voor, terwijl ook het belang van goede huisvesting voor een menswaardig en gelukkig leven door hem werd onderstreept. Hierin, en wellicht meer nog in zijn beduchtheid voor ontwortelingsverschijnselen ten gevolge van de industrialisatie, deed zich zijn Katholieke-Actie-achtergrond kennen. Tijdens Houbens ambtsperiode zouden op den duur reeds donkere wolken boven de Limburgse mijnindustrie samenpakken.

De gouverneur betoonde zich steeds een groot voorstander van samenwerking over de landsgrenzen heen.Vooral de banden met Belgisch Limburg werden door hem aangehaald wat de nauwe betrokkenheid van het Belgische Limburg met het geruisloos vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet kan verklaren

In augustus 1949 werd Paul-Henri Spaak voorzitter van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Enkel nadat deze fundering voor het stichten van een Europa door deze nazi collaborateurs voltooid was mochten de Belgen op 12 maart 1950 voor de eerste en tot nu toe enige keer naar de stembus voor een volksraadpleging. Koning Leopold III had namelijk alle verdragen verworpen die in Loden tot stand waren gekomen om vanuit de Benelux een Europa te stichten met betreffende nazi achtergrond. Omdat de procedure in de grondwet niet voorzien was, was de volksraadpleging niet bindend voor de regering. De uitslag verdeelde de twee gemeenschappen van het land. 2.933.382 stemden voor Leopolds terugkeer (57,68%) en 2.151.881 tegen (42,32%). De verdeling van de voor- en tegenstemmers was regionaal gekleurd. In Vlaanderen stemde de meerderheid voor in alle provincies. In Wallonië stemde de meerderheid in de rurale provincies Namen en Luxemburg vóór. De dichtbevolkte geïndustrialiseerde provincies Luik en Henegouwen waren tegen. In Brussel was er een kleine meerderheid tegen, terwijl er in het tweetalige Brabant (inclusief Brussel) een nipte meerderheid voor was.

Op 27 december 1949 werd onder internationale druk, aan Indonesië haar onafhankelijkheid alsnog verleend. Maar het westelijk deel van Nieuw-Guinea bleef buiten de soevereiniteitsoverdracht. Onder de naam Nederlands Nieuw-Guinea zou deze verre uithoek van Indië "voorlopig" nog onder heerschappij van Den Haag blijven, zo niet zou de Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) in liquidatie treden waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet zouden gaan. 

Op 20 juli 1950 hebben bijna 58 procent van de Belgen gestemd voor terugkeer van koning Leopold III. Het parlement heeft de goedkeuring gegeven aan de terugkeer van Leopold III, wat betekent dat zodra Leopold III zich op Belgisch grondgebied bevindt hij ingevolge de Belgische Grondwet de koning is en prins Karel regent af is.  

Op 22 juli 1950 kwam koning Leopold III aan op het militaire vliegveld van Evere. Vanaf dat moment werd de Belgische federale overheid uitgeoefend door:

·           Koning Leopold III;

·           Premier Jean Pierre Duvieusart, regeringsleider van België.  

·           Paul Struye, Voorzitter van De Senaat;

Ook vanaf dat moment is het “politiek testament” van Leopold III Grondwettelijk van kracht geworden. Alle Belgische federale overheden van na die tijd kunnen dat niet meer veranderen en hebben door geen uitvoering te geven aan het “politiek testament” van Leopold III in ernstige mate de Belgische Grondwet overtreden.   

Op 1 augustus 1950 wordt koning Leopold III gedwongen om afstand te doen van de troon voor zijn zoon Boudewijn.

Op 11 augustus 1950 legde Boudewijn de eed af en volgde prins Karel op onder de titel van koninklijke prins. Dat staat in de Belgische geschiedenisboeken. Prins Boudewijn kan prins Karel op 11 augustus 1950 niet hebben opgevolgd, want prins Karel was vanaf 22 juli 1950 geen regent meer. Dit betekent dat na 11 augustus 1950 niet prins Boudewijn de koning was maar dat dit nog steeds Leopold III was. Dit betekent ook dat Koning Leopold III ingevolge de Belgische Grondwet tot aan zijn dood op 25 september 1983 koning van België is gebleven.  De Belgische federale overheden vanaf 22 juli 1950 tot aan de dood van Leopold III waren Grondwettelijk verplicht om uitvoering te geven aan het testament van “politiek testament” van Leopold III wat zij niet hebben gedaan.

In 1951 werd dan ook de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal EGKS), de voorloper van de Europese Unie, opgericht. De EGSK was de eerste supranationale organisatie en daarmee begon de erosie van nationale soevereiniteit, een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat waarvan Spaak tot 1953 voorzitter was. Het Spaak-rapport deed de aanbeveling tot oprichting van een Europese Economische Gemeenschap en een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

In 1954 werden de Bilderberg-conferenties in het door Nazi gekaapte Nederland (Oosterbeek) opgericht met als initiatiefnemers de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en Nazi-SS, IG-Farben spion prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld (video MUST SEE) Robert Rothschild die na het verlaten van de Belgische regering in ballingschap te Londen diplomatieke gezant werd in Lissabon (Portugal), waar hij tot 1944 is gebleven, en waarna hij als diplomatieke gezant naar China gestuurd werd, waar hij eerste secretaris bij de Belgische ambassade in Chungking werd, het hoofdkwartier van Chiang Kai-shek's regering. Na de Japanse overgave vloog Robert Rothschild naar Shanghai, waar hij in 1946 werd benoemd tot consul-generaal. In het begin van 1950 verliet hij Shanghai en werd hij voor Washington, DC de tweede raadgever bij de Belgische ambassade. Het was de tijd van de Koreaanse Oorlog en de opbouw van de NAVO. Na twee jaar in Washington te zijn geweest  ging Robert Rothschild naar Parijs als een Belgische vertegenwoordiger in de raad van de NAVO. In 1954 werd Robert Rothschild benoemd tot kabinetschef van Paul-Henri Spaak aan het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de komende twee jaar werkte hij samen met Spaak en Jean Charles Snoy et d'Oppuers over het Verdrag van Rome voor de definitieve ondertekening van het verdrag in 1957. Later werd hij opgevolgd door huidig Bilderbergvoorzitter Etienne Davignon. (Brief)

De EEG en Euratom worden opgericht door de Verdragen van Rome, die ondertekend worden op 25 maart 1957 door:


Kort voor het verdrag werd ondertekend stond Robert Rothschild naast Paul-Henri Spaak te staren op het Forum Romanum in Rome, toen Spaak zei:  ik denk dat we het Romeinse Rijk hebben hersteld zonder een enkel schot  te hebben afgevuurd.

Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van, Wilhelmina, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties (video) zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof. Ook werd hij het zelfde jaar (1957) secretaris generaal van de NAVO als opvolger van Lord Ismay. Robert Rothschild vergezelde de Belgische delegatie over de deelname aan de NAVO bij de topconferentie in Parijs in 1960 tussen Nikita Chroesjtsjov en Dwight D. Eisenhower. Vanwege de Lockheed U-2 spy plane crisis ging deze conferentie niet door en werd Robert Rothschild naar Belgisch-Kongo gezonden om daar te werken direct onder de gouverneur. Na twee jaar als ambassadeur in Zwitserland te zijn geweest, waar hij in 1966 voorzitter van het uitvoerend comité van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel was, ging hij als ambassadeur naar Parijs. In 1973 werd hij benoemd tot ambassadeur in Londen, waar hij bleef tot 1976. Daarna woonde hij voor de rest van zijn leven in Londen.

Op het in samenwerking met Robert Rothschild per 1 januari 1958 in werking getreden Verdrag van Rome” volgde het “Verdrag van Maastricht” welke op 1 november 1993 in werking is getreden. In het Verdrag van Maastricht  werd onder andere bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die de 'euro' genoemd zou worden. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline afgesproken, de zogenaamde "Maastrichtnorm". Verder werd er een kader ontworpen voor de toekomstige politieke en economische eenmaking. Het verdrag werd ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag werd in 1997 gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, in 2001 door het Verdrag van Nice en in 2007 door het Verdrag van Lissabon, welke per 1 december 2009 in werking is getreden. Heden is gebleken dat de gevolgen daarvan  rampzalig zijn voor Belgie, voor Europa en voor de rest van de Wereld. Enkel de Belgische Federale Overheid is in de mogelijkheid om samen met het Belgische Grondwettelijke Hof en de Verenigde Naties een ramp van een omvang, waarin zo’n 90% van 7000.000.000 wereldbewoners worden vernietigd, te voorkomen door  per direct  uitvoering te geven aan het “politiek testament” van koning Leopold III, waartoe Belgie al vanaf 10 september 1944 Grondwettelijk verplicht is.  

In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts voor Nederland in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet ging waarmee het Nederlandse koninklijke huis hun macht in de wereld dreigde te verliezen. In het zelfde jaar (1958) werd het Benelux verdrag gesloten ondertekend door:

Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België.

Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland.

Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg.

Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet. Met het ondertekenen van dit verdrag in 1958 zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment vanuit Nederland elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België om een faillissement tegen te gaan en betreffende Nazi agenda alsnog te kunnen voltooien.

Met het ondertekenen van dit Benelux-Verdrag is tevens groen licht gegeven om vanuit de Benelux met de hulp van de Verenigde Naties en de NATO geheel de wereld te vergiftigen met miljarden kilogrammen kankerverwekkend hoog problematisch gevaarlijk afval afkomstig van multinationale bedrijven als Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Dow Chemical, solvay maar ook Machiels, Essers, Unilin, etc. onder de dekmantels van, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, "Agenda 21" etc. met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld). Deze al vanaf 1958 massaal in gezette vergiftiging vanuit de Benelux heeft na 54 jaar wereldwijd zodanig ernstige vormen aangenomen, dat ook als nu daarmee onmiddellijk wordt gestopt, als gevolg daarvan miljoenen zo niet miljarden wereldbewoner daardoor eerder zullen overlijden aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten wat met hun eigen belastinggeld is betaald (bronnen: boek “Alarm u wordt Vergiftigd” van Ine Veen en artikel “aan 13 Mio arseen en 30 Mio chroom VI kan het niet gelegen hebben” van Pamela Hemelrijk).

J.F.K begon een offensief tegen Bilderbergleden en waarschuwde iedereen tegen deze geheime macht en hun duistere plannen (video).

Op 20 maart 1962 begon John F. Kennedy in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy  toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Prins Bernhard. (doc 1) 2). De laatste Nederlandse militairen moesten Indonesië verlaten door toedoen van SoekarnoJohn F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerde tegen de duistere plannen van deze kartels en hun Nieuwe Wereld Orde agenda. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton, nazi Nederland en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet gingen. 

Als gevolg van deze Grondwetswijziging art 60 later 120, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het kanbinet De Quay  ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

Hierdoor kan men de meest toxische chemische afval globaal tegen hoge winsten in bestrijdingsmiddelen dumpen. Dit om een financiële catastrofe en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB), het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hilter-kabinet, en de koninklijke familie tegen te gaan, wat volledig uit de hand is gelopen en in zeer ernstige mate in strijd is met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld vanwege artikel 120: 

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen".bewijs 1bewijs 2bewijs 3bewijs 4 ).

In 1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken (video), en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om Federal Reserve-dollars bankbiljetten te drukken (video). Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren. Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op de zelfde wijze als Pim Fortuyn (video) op klaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld. Verschillende Bilderbergleden (zoals George Herbert Walker Bush,Richard Nixon en Gerald Fordblijken betrokken te zijn bij deze moord. Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg herriep men onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse 'adviseurs' terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. , de door Kennedy geschorste (Executive Order 11110) , droeg het goud over aan de Federal Reserve.

Ook in 1963 werd de Codex Alimentarius Commissie (Codex) opgericht. De belangrijkste internationale instelling die voorstellen doet aan en wordt geraadpleegd door de directeuren-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO) en de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met betrekking tot zaken omtrent het gezamenlijke FAO/WHO voedselnormenprogramma. Codex Alimentarius’ is een moderne ‘techniek’ om de rechten van wereldburgers op een vrije keuze in hun basisbehoefte, voedsel, te limiteren. De regelgeving die door de bureaucraten van de Codex-wetgevingsontwerp is ‘bedacht’, blijkt volstrekt niet gebaseerd op kennis van voeding noch gezondheid! De Codex-wetgeving wordt desalniettemin uitgerold over de (inter)nationale bevolking door nationale overheden en via internationale verdragen. Nazi Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in 2013. De nieuwe wet met betrekking tot gezondheidsclaims op homeopathie en supplementen is in strijd is met de grondwet, het recht op vrije meningsuiting en pers. De beslissingen om dit te doen, zijn gebaseerd op de instructies van de grootmeesters van o.a. Big Pharma en de landbouwbusiness, coöperatieve entiteiten, die op het punt staan om de complete controle over te nemen in de voedingsketen en wat er over is van onze gezondheid. Maar wat hebben deze voorbeelden van fascisme, dus de ‘Codex Alimentarius’ en vernietigingskamp Auschwitz, met elkaar gemeen..? Allereerst even een paar namen: Lees meer

Op 5 juni 1968 kort na middernacht werd Robert Kennedy neergeschoten door de CIA (videoDe Green Hilton Agreement werd tot 1968 niet uitgevoerd, toen Soekarno werd afgezet en toen de Mondiale Handel het noodzakelijk maakte dat de wereld een Mondiale Valuta zou krijgen. Toen het goud in 1968 werd overgebracht naar de Amerikaanse Schatkist en een serie obligaties - bekend als de Kennedy-obligaties - uitgegeven onder de voorwaarden van de Green Hilton Agreement - het akkoord van Kennedy en Soekarno - bleken de voorwaarden van 1968 van de goudlevering aan de Verenigde Staten anders dan die van 1934. Toen na 30 jaar de rente, zoals beloofd, niet betaald werd, vond een heruitgave van de obligaties plaats waardoor in toenemende aantallen obligaties als herdenkingscertificaten werden uitgegeven die werden geaccepteerd door de eigenaren van het goud.

Betreffende kartels zijn in de meest machtige organisaties geïnfiltreerd waaronder het Vaticaan waar pedofilie zijn intrede deed om betreffende ooit machtigste instituut op de knieën te krijgen. Gabriele Amorth, de 88 jaar oude hoofd-exorcist van de Rooms Katholieke Kerk die meer dan 70.000 duiveluitdrijvingen zou hebben verricht, heeft de nieuwe paus Franciscus gewaarschuwd dat hij net als paus Johannes Paulus I in 1978 een snelle dood (vermoord) tegemoet dreigt te gaan (video1) (video2) (video3). 'De vrijmetselaars hebben overal hun vertakkingen, ook in het Vaticaan,' zei Amorth in een interview met de Italiaanse krant Il Giornale  Nietsvermoedende vrijmetselaars worden binnen hun eigen organisatie misbruikt als fundering voor een piramide macht structuur met bovenaan o.a. de Bilderberg-conferenties (video MUST SEE) opgericht in 1954 met als initiatiefnemers de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en Nazi-SS, IG-Farben spion prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld die net als Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II voor IG-Farben heeft gewerkt en als eerste paus de Bilderberg-conferentie van 3 tot 6 juni 1999 bijgewoonde in Sinta, Portugal, waarbij ook koningin Beatrix, Boris Yeltsin, Bill Clinton, Steven Spielberg, Ted Turner en de Nederlandse Minister President Wim Kok (PvdA) aanwezig waren. Het is daarbij goed te weten dat kort daarna in oktober 2001 de Club van Madrid is opgericht, bijna gelijktijdig met de valse vlag aanslagen in New-York. (9/11, valse vlag terreur op eigen volk)! Dit is een club die bestaat uit 70 voormalige staatshoofden onder voorzitterschap van socialist Wim Kok (PvdA). Gezien de inhoud van dit schrijven moge u duidelijk zijn dat die club niet is opgericht om de wereldwijde democratie te versterken, zoals wordt geschreven.

Omdat Nederland vanaf 18 mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat en in Nederland na de oorlog geen democratische verkiezingen werden uitgeschreven, heeft dit als gevolg dat Koningin Wilhelmina, als opvolger van Adolf Hitler, het eerste naoorlogse kabinet Schermerhom-Drees zelf benoemd. ((bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 met de VDB en CDU samengegaan in de PvdA), de CHU'er Lieftinck (later PvdA) en RKSP (later KVP), alsmede vijf partijloze ministers, van wie er later twee PvdA-lid werden)) Het Hitler-kabinet is daarmee onder haar leiding als staatshoofd voortgezet. Dit opvolgende Hitler-kabinet was een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'nood-kabinet' genoemd. Om dit voortgezette Hitler-kabinet op voormalig Nederlands grondgebied onder leiding van voormalig Nederlands staatshoofd koningin Wilhelmina te kunnen blijven voortzetten was het noodzakelijk dat het volgende kabinet werd gevormd door de PvdA als opvolger van het Duitse NSDAP en de KVP omdat kardinaal Pacelli (latere Paus Pius XII) en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder rijkskanselier Adolf Hitler (sinds 30 januari 1933), op 8 juli 1933 het Rijksconcordaat heeft ondertekendmet in artikel 14 de volgende passage:

"De benoemingen van aartsbisschoppen, bisschoppen en dergelijken zullen niet eerder worden bekendgemaakt dan nadat de rijksstadhouder zich er naar behoren van vergewist heeft dat er geen bezwaren van algemeen politieke aard bestaan." 

Kardinaal Pacelli verleende Franz von Pape daarvoor de hoge pauselijke onderscheiding van het grootkruis van de orde van Pius. Hierdoor was het voor Hitler mogelijk om een éénpartij-regime te voeren, met de steun van het Vaticaan, omdat het Vaticaan de steun aan de Deutsche Zentrumspartei onttrok (bron: wikipedia). Vanaf dat moment had het Hiltler-kabinet “Het stichten van het grote Duitse Rijk” of“ Europese Unie”, wat vanaf 5 mei 1945 vanuit voormalig Nederlands grondgebied is voortgezet onder aansturing van de Nederlandse staatshoofden koningin Welhelmina, Juliana en Beatrix met de volledige macht over de Rooms-katholieke Kerk, de grootste christelijke Kerk ter wereld. Dit des te meer voormalig kardinaal Pacelli vanaf 1939-1958 Paus Pius XII was. Paus-Johannes Paulus I wilde in 1978 hierin verandering brengen en is daarom 33 dagen (33 hoogste bekende rang in de Vrijmetselarij) na zijn aantreden met arsenicum vergiftigd (video1) (video2) (video3) (bron: Hertstel De Republiek 13 mei 2012) en werd op 16 augustus 1978 opgevolgd door Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) die net als SS-nazi Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje) voor IG-Farben heeft gewerkt (bronnen: board Question #57569 en Telegraaf 8 maart 2010). Zo besloot IG-Farben op 22 februari 1941 onder meer om in Auswichz de fabriek Buna Werken te bouwen, waar gebruik gemaakt kon worden van dwangarbeiders en was één van de grote financiers van Hitlers opgang. Zo leverde IG-Farben het Zyklon B aan de concentratie kampen waar 3 vooraanstaande familieleden van No Cancer Foundation voorzitster (Banjac Branka) tijdens de oorlog gedetineerd waren. Volgens een aantal experts zou Hitlers oorlogsvoering zonder IG-Farben zelfs niet mogelijk zijn geweest (bron: Managing21 van 22-02-05). 

Horn en Putnam stellen dat de hiërarchie van de Katholieke Kerk van plan is ‘een buitenaardse verlosser aan te kondigen die aan de basis zal staan van een spiritueel geloofssysteem’. Het onderzoek van de auteurs is gebaseerd op interviews met katholieke onderzoekers en wetenschappers die bereid waren te spreken over de Profetie van de pausen en de mogelijkheid van buitenaards leven. Het boek Exo-Vaticana: Petrus Romanus, Project LUCIFER, and the Vatican's astonishing exo-theological plan for the arrival of an alien savior verschijnt op 15 april 2013 (video). Hierbij dient men echter rekening te houden met het Rapport van Iron Mountain, (video MUST SEE)

Er zullen geen zelfstandige landen meer bestaan die de bevoegdheid hebben om de oorlog te verklaren aan een ander land. Er is wel militaire actie mogelijk tegen politieke onderdelen die tegenwerken, maar die zullen vredesoperaties worden genoemd. De soldaten heten bewakers van de vrede, ook al moorden en vernielen ze erop los. In Amerika willen de ROTHSCHILD, (onderdrukkers), dit keer schuil gaande achter het U.N. masker (een van de vele maskers die de ROTHSCHILDS hebben), en het volk dwingen om hun wapens in te leveren. Als excuus gebruiken ze dat ze dit doen om oorlogen en onzinnige schietpartijen te voorkomen, die ze zelf uiteindelijk veroorzaken om de ontwapening te kunnen verantwoorden en kracht bij te zetten. Zie hieronder volgende documentaire van Milton William Bill Cooper die de valse vlag aanslagen van 11 september 2001 voorspelde (video) en vervolgens vermoord werd.

Op 27 maart 1990 vlak voor het implementeren van "Agenda 21" verscheen in de New York Times – die in handen is van de CFR- een citaat van Michael Oppenheimer, ook een lid van de CFR: 

“Het broeikaseffect, aantasting van de ozonlaag, ontbossing en overbevolking zijn de 4 ruiters van de Apocalyps van de 21e eeuw… terwijl de koude oorlog op de achtergrond raakt, wordt het milieu de grootste zorg voor de internationale veiligheid."

Lester Brown, ook een lid van de CFR, zei in 1991: 

“De strijd om de wereld te redden zal de ideologische strijd vervangen als organiserend thema van de nieuwe wereldorde.”
Hoe vaak moet ik dit nu nog uitleggen? 
De hele groene beweging, de milieubeweging, de Red-de-Aarde-beweging, is op gang gezet door de CFR. Dit is de dreiging die oorlogsdreiging moet vervangen. Het moet de emotionele en psychologische basis gaan vormen voor de nieuwe wereldregering. 

De onverschilligheid van de burgers heeft mede als gevolg dat functionarissen misleid en gegijzeld worden voor deze geruisloze voortzetting van het nazi-regime vanuit Nederlands grondgebied met de ondertekening van het Benelux-Verdrag dat groen licht gaf om vanuit de Benelux met de hulp van de Verenigde Naties en de NATO geheel de wereld te vergiftigen met miljarden kilogrammen kankerverwekkend hoog problematisch gevaarlijk afval afkomstig van multinationale bedrijven als Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Dow Chemical, Solvay, maar ook Machiels, Essers, Unilin, etc... Dit alles onder de dekmantels van, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol,"Agenda 21", etc... met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld). Deze al vanaf 1958 massaal in gezette vergiftiging vanuit de Benelux heeft na 54 jaar wereldwijd zodanig ernstige vormen aangenomen dat er geen terugweg is, met als gevolg een wereldregering die geboortebeperking gaat opleggen, en indien nodig, euthanasie. Dat is een vriendelijk woord voor het vermoorden van oude, zwakke en zieke mensen en mensen die niet mee willen of kunnen werken, die er massaal vertegenwoordigd zullen zijn vanwege de betreffende massavergiftiging tegen hoge winsten die globaal geïmplementeerd is met sluipmoordende gevolgen nu en Exlposief in de nabije toekomst. De mens zelf moet het  doel worden.

Op 25 september 1983 na de dood van Koning Leopold III is Koning Boudewijn als oudste zoon ingevolge de Belgische grondwet de wettige koning. Ook de Belgische federale overheden onder koning Boudewijn waren Grondwettelijk verplicht om uitvoering te geven aan het testament van “politiek testament” van Leopold III wat zij niet hebben gedaan.

De ooit 'machtigste man van Europa, socialist Karel Van Miert (sp.a) werd in 1976 kabinetschef van de Limburgse Willy Claes  en op zijn vraag, adjunct-nationaal secretaris van de toenmalige unitaire Belgische Socialistische Partij. In 1979 werd hij Europarlementariër, en in 1989 Eurocommissaris voor Transport, Consumentenbeleid, Kredieten en Investeringen. En jaar later (1990) kwam nazi collaborateur (luister hier) en Agent Orange producent Philips-Duphar in handen van de Belgische multinational Solvay. Dit moest in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen:

De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.

In 1991 werd socialist André Cools (PS) (Grootloge België) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten, Hij had na zijn terugkeer uit Zwitserland onvoorzichtig aangekondigd aan de Belgische pers te willen lekken dat hij informatie had over de groeiende corruptie binnen de Belgische wapenindustrie met invloed tot in de binnenste kringen van Witte Huis (Nazi Bush)  waaronder Dick Cheney, Neil Bush, Frank Carlucci, Donald Rumsfeld…(video). Alleen omdat er een vermoeden bestond van een verband met de moord op André Cools, slaagde de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia erin het Zwitsers bankgeheim te brekenen kwamen een aantal corruptieschandalen naar boven, onder andere de affaire Agusta, Dassault, OMOB die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Bilderberglid  (video) en Eu-partij voorzitter (1989-92) Guy Spitaels (PS) (Grootloge België) (vernoemd in het Dutroux dossier) met als bijnaam 'Dieu' (God), een verwijzing naar zijn grote invloed in de PS, die tegelijk de machtigste partij van Franstalig België was, maar ook Bilderberglid (video) Willy Claes (Sp.a) (Grootloge België) (vernoemd in het Dutroux dossier) was betrokken. Bilderberglid Guy Spitaels (PS) was van 1958-68 onderzoeker en directeur van Solvay-instituut voor sociologie aan de ULB en werd kort na de moord (1991) op collega André Cools vervangen door de Limburgse Willy Claes (sp.a) in 1992 als EU-partijvoorzitter van de Socialisten. 


Karel van Miert was tijdens de valse vlag Mexicaanse griep epidemie in 2009 gedelegeerd bestuurder bij Solvay en werd dood terug gevonden tijdens de piek van epidemie die werd georganiseerd om de globale burgers verplicht te laten inenten met schadelijke onbekende stoffen. Solvay produceerde met voorbedachte rade in het Nederlandse Weesp het Maxicaanse giepvaccin met schadelijke, onbekende stoffen wat mogelijk is vanwege de Grondwetswijziging art 60 later 120, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, waardoor voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt werd om positief advies uit te uitbrengen waarop het kanbinet De Quay  ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:


Betreffende waren Bilderberg-leden die vernoemd werden in het Dutroux dossier waarvan alle getuigen professioneel ongehinderd geliquideerd werden (video1/2/3) wat door de regulaire gecontroleerde pers voor het publiek verzwegen werd. Dit alles was mogelijk vanwege de GLADIO (CIA / NATO) video) achtergrond.  Betrokkenen in dossiers met kindermisbruik kunnen vooraleerst slachtoffers zijn van mindcontrol (video) en verdienen ondanks de ernst van de feiten een platform en zo veel mogelijk begrip en steun van de bevolking om gezamenlijk deze waanzin te stoppen, wat NCF wil bieden. Mindcontrol experimenten door de nazi tijdens WWII ontwikkeld in de concentratie kampen (video) werden na de oorlog door nazi wetenschappers in Amerika (CIA) (video) geperfectioneerd en ingezet in een poging de meest belangrijke internationale instanties zoals de N.A.T.O / U.N. / EU-commissie / Vaticaan / Bilderberg-conferenties en andere geheime genootschappen  onvoorwaardelijk te gijzelen om deze alles vernietigende Wereld Orde alsnog te voltooien. Wat de veelvoud van kindermisbruik binnen deze organisaties verklaart. Dit was mogelijk vanwege operatie-paperclip (video), een geheime operatie van de Verenigde Staten om zo veel mogelijk nazi wetenschappers in Amerika te krijgen, een vergelijkbaar project werd uitgevoerd door Nederland en Argentinië met Bilderberg-oprichter (videonazi-SS IG-Farben spion, Bernhard zur Lippe Biesterfeld als initiatiefnemer die het Nederlands Koningshuis en grondgebied geruisloos hielp overdragen aan het Hitler-kabinet (video) waaruit het huidige Europa is ontstaan.

Deze gegijzelde Bilderbergleden hadden begin jaren 90, juist die cruciale portefeuilles voor het implementeren van "Agenda 21" met de opkomst zijnde Europese Verordeningen, voor de voorbereiding vanuit het socialisme in juni 1992 vanuit het Nederlands voortgezette nazi-Kabinet Lubbers III, onder voorzitterschap van socialist, voormalig minister Hans Alders (PvdA) van VROM die in 1992 in New York een internationaal (V.N) Raamverdrag ondertekende inzake klimaatverandering dat het ““Rio de Janeiro protocol” tot stand bracht, de fundering van "agenda 21" waaronder populatie-controle d.m.v. genocide massavergiftiging tegen hoge winsten. Opgevolgd door  de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van nazi Nederland, milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van nazi Nederland  milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA), om betreffende agenda wereldwijd te implementeren  vanuit de zelfde chemie-farmaceutische kartels die Hitler voor, tijdens en na de oorlog financierden mede door de internationale drughandel en het dumpen van gevaarlijk chemische afval tegen hoge winsten afkomstig van multinationale bedrijven als o.a. Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Dow Chemical, Solvay, maar ook Machiels, Essers, Unilin, etc.  die onder de dekmantels van bestrijdingsmiddelen, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol, Kyoto-protocol, agenda 21, etc... met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld) de gehele wereld tegen hoge winsten vergiftigen met genocide gevolgen "nu" en "explosief" in de nabije toekomst waaronder kanker en andere vergiftigings ziekten. Wat mede mogelijk was gezien Karel van Miert in 1993 zijn mandaat verlengde werd hij Eurocommissaris van onder meer concurrentie (mededingsbeleid). Grote bedrijven, multinationals dwong hij op de knieën, hij werd wereldwijd geprezen om zijn sterke dossierkennis, zo kon men multinational bedrijven die niet aan deze (nazi) normen voldeden sancties op leggen wat de machtspositie van betreffende kartels binnen Europa compleet maakt. 


Eurocommissaris voor Handel is nu onze eigen Bilderberger Karel De Gucht die van Miert zijn taak gedeeltelijk over neemt, hier te zien met 
Minister van Buitenlandse Zaken U.S.A en tevens Bilderberglid Hillary Rodham Clinton die heeft bevestigd dat de "War on Drugs" nog steeds een actieve rol van de Amerikaanse buitenlandse politiek is, zelfs als veel wereldleiders en nationale leiders roepen op tot het einde. Haar echtgenote Bilderberglid Bill Clinton was dan ook een van de grootste cocaïne distributeurs van Amerika met vertakkingen tot in Nederland waarvoor de IRT affaire.

Bilderberger en Eurocommissaris Karel De Gucht  is verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Handel en houdt zich bezig met het buitenlandse handelsbeleid van de EU, waaronder:

- het stimuleren van economische ontwikkeling en solidariteit in de (derde) wereld

- de onderhandeling en sluiten van handelsovereenkomsten namens de 27 lidstaten

- de samenwerking met de Wereld Handels Organisatie i (WTO) en andere multilaterale organisaties om internationale handelsbarrières te doorbreken

- het controleren van de naleving van het bestaande (internationale) handelsbeleid


De man die rechts op de foto is Bilderberger Karel De Gucht (VLD) links zijn baas (Etienne Davignon) Bilderbergvoorzitter en Fortis baas vernoemd in het Dutroux 
dossier samen met 
Bilderberger graaf Maurice L. die voorzitter van Fortis was, dat ABN-AMRO overnam voor een hoger bedrag dan het hele Fortis waard was en geheel Europa ondemocratisch gekaapt hebben. De Gucht kwam ter sprake in Fortisgate. Op 3 oktober 2008 zou de echtgenote van de minister (die politierechter is) haar hele pakket Fortis-aandelen hebben verkocht. Dezelfde avond raakte de verkoop van de Nederlandse Fortisactiviteiten (inclusief ABN-Amro) aan de Nederlandse overheid bekend. De Gucht zei van niets te weten maar erkende dat zijn vrouw en haar broer aandelen hadden verkocht. Op zaterdag 3 december 2011 raakte bekend dat Karel De Gucht en zijn vrouw Mireille Schreurs een opheffing van hun bankgeheim aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Het echtpaar De Gucht wil op deze manier verhinderen dat de bijzondere belastingsinspectie (BBI) zijn rekeningen kan inkijken?

Vanaf 1 augustus 1993 na de dood van Koning Boudewijn is Koning Leopold Albert II als zoon van Leopold III ingevolge de Belgische Grondwet de wettige koning. Ook de Belgische federale overheden onder koning Albert II waren en zijn nog steeds Grondwettelijk verplicht om uitvoering te geven aan het testament van “politiek testament” van Leopold III wat zij tot op heden niet hebben gedaan.

De Amerikaanse Bilderberg-collega (videoBill Clinton die als gouverneur van Mena, Arkansas contra leveringen  en cocaine  distributie uitvoerde  (video1/2/3/4/5/6) kwam samen met Willy Claes als Eu-partij voorzitter van de socialisten en Belgische minister van buitenlandse zaken (1992-94) op het wereld toneel vanwege de Rwanda genocide. Zowel Bill Clinton (video) als Willy Claes worden hiervoor verantwoordelijk geacht (video1/2/3). Willy Claes voerde een groot diplomatiek offensief om alle internationale troepen uit Rwanda weg te halen met nooit geëvenaarde genocide gevolgen (wat moest hier bewezen worden?). De volkerenmoord was lang op voorhand gepland, en dus geen uit de hand gelopen burgeroorlog die in Kagame's schoenen kan worden geschoven. Van 6 april tot half juli 1994 werden maar liefst tussen 800.000 en 1 miljoen onschuldige slachtoffers brutaal geslacht met messen en machete waaronder vrouwen en kinderen. Onbegrijpelijk is dan ook dat de heden Limburgse adviseur van de Group Machiels en voorzitter van onze Vlaamse Universiteiten twee maanden later genomineerd werd als Secretaris Generaal van de NATO?! In deze hoedanigheid introduceerde hij vervolgens samen met zijn geesteskind Steve Stevaert (Sp.a Group Machiels) als deputé van milieu en pas verkozen Burgemeester van Hasselt (1994) "AGENDA 21" in Hasselt (Limburg) als pilot project voor België. Genocide massa vergiftiging tegen hoge winsten onder de dekmantel van duurzaamheid waarvoor Universiteiten en bedrijven misbruikt en gegijzeld worden zoals de Group Machiels, Essers, Unilin, maar ook multinationals als Philips, Billiton, SHELL, Unilever, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Dow Chemical, Solvay, enz... 

Willy Claes (Sp.a Group Machielswerd op 17 oktober 1994 officieel Secretaris Generaal van de N.A.T.O. en zou samen met  U.S.A president Bill Clinton opdracht gegeven hebben voor de (genocide) in Srebrenica (video1/2/3/4). Vergelijkbaar met Rwanda werd ook hier weer opdracht gegeven niets te doen in samenwerking met het door nazi gekaapte Nederland die hun eigen nietsvermoedende soldaten (Dutchbad) als ook Serviërs, Kroaten, Bosniërs en Kosovaren opofferden om internationale publieke steun te krijgen Tito's sterke Balkan uit elkaar te rukken en te verdelen met het vooruitzicht een wereld orde te creëren waarvoor niet alleen burgers binnen de Balkan misleid en misbruikt worden door betreffende kartels, maar zoals u kunt horen van de Amerikaanse General Wesley Clark (video) gebeurd dit wereldwijd (verdeel en heers) waarvoor jonge nietsvermoedende soldaten worden ingezet (videoen opgeofferd (video) door misleiden en misbruik van hun patriottisme voor een tot nog toe onbekende agenda met massamoord als gevolg (video). Zij dienen zich dan ook te verenigen en verantwoord democratisch klacht in te dienen om deze waanzin globaal verantwoord te doen stoppen (video). Internationale V.N. Tribunalen gevestigd in het door nazi bezette Nederland zijn niet rechtsgeldig en worden misbruikt voor het implementeren van deze fascistische wereld orde agenda. Dit is dan ook de rede waarom het Permanent Hof van Internationale Justitie (in 1922 geïnstalleerd in Den-Haag (Nederland) haar activiteiten in 1940 stopte en “in 1946 ontbonden werd. Waarvoor het Internationaal Gerechtshof, in 1946 opgericht werd door de V.N. daaropvolgend het Joegoslavië-tribunaal in 1993, en het Internationaal Strafhof in 2002, allemaal onrechtmatig na 1945 in het door Nazi-Hitler-kabinet gekaapte Nederlands grondgebied geïmplementeerd, van waaruit het Derde Reik geruisloos heeft kunnen uitgroeien via eerst de Benelux, Europa, Amerika en vervolgens de rest van de wereld V.N. wat niet rechtsgeldig is zoals u kunt lezen in dit schrijven.

Steve Stevaert (Sp.a Group Machiels) werd rond de zelfde periode gehuldigd als burgemeester van Hasselt (video) (Limburg) (videoalwaar hij samen met Willy Claes vernoemde "Agenda 21" als pilotproject voor België implementeerde,
 opgevolgd door Frieda Brepoels (NVA) als Limburgse deputé, die samen met toenmalig Vlaams Minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans  (CD&V Group Machiels) een omstreden vergunning voor het even omstreden lekkende Remo stort van de Group Machiels verleende waar de massale illegale chemische dumpingen vanuit o.a. Nederland verder konden plaatsvinden. Zo gaf de Limburgse Steve Stevaert (sp.a) als Vlaams vice minister-president, samen met de Limburgse Theo Kelchtermans (CD&V) als Vlaams Minister Leefmilieu (alle 3 adviseurs van de Group Machiels) hun goedkeuring in de Vlaamse regering-Van den Brande IV 1999 voor het massaal vergiftigen van alle Belgen tegen hoge winsten door de afwijzing van verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen met als gevolg dat geheel België met de meest kankerverwekkende stoffen vergiftigd is in het belang van enkele (Verslag hoorzitting 04/02/99) met de meest ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Het vracht schip Andinet, dat bij de storm van 21 december 2003 op de Noordzee 60 losse vaten plus drie containers met 630 vaten van betreffende giftig vals geëtiketteerd arseenpentoxide (video) verloor, waardoor deze globale massavergiftiging aan het licht kwam heeft hier niets aan veranderd. Het zelfde jaar maakte Solvay Pharmaceuticals bekend dat ze ruim 50 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griepvaccins. Dit in het Nederlandse Weesp, bij Amsterdam op de vestiging van Solvay Pharmaceuticals. Ook dit moest in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen:

 “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”.

Ook No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik wordt al decennia lang rechtstreeks met deze f
ascistische, geruisloze overname
 geconfronteerd en voert al vele jaren democratisch oppositie. Een gevolg van 
het vanuit Nederlands grondgebied
 
(video)(video)
 en haar collaborateurs
 binnen de onze gegijzelde provincie Limburg 
(video). Zo breekt in maart 2009 de valse vlag Mexicaanse griepepidemie uit (variant uit labo van Spaanse griep 1918-19) die men bewust probeerde te verspreiden d.m.v. besmette vaccins vanuit BAXTER. Tijdens het hoogtepunt van Mexicaanse griep in juni 2009 werd gedelegeerd bestuurder van de omstreden vaccin producent Solvay, Karel van Miert s'nachts dood terug gevonden, naar verluid overleden aan een hartstilstand, of werd hij net als zijn collega André Cools vermoord omdat hij van plan was de klokken te luiden? Solvay Pharmaceuticals gevestigd in het sinds WWII door nazi (chemie-farmaceutische kartels) gekaapte Nederland investeerde begin 2003 met voorbedachte rade 50 miljoen euro in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griepvaccins, vervolgens volgde "toevallig" in Nederland een vogelpest uitbraak alwaar 89 mensen besmet werden en 1 persoon overleed op 17 april in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch een 57-jarige dierenarts aan een ernstige longontsteking. In de longen van deze dierenarts werd het vogelgriepvirus aangetoond omdat er geen andere mogelijke verklaring is gevonden voor het ziektebeeld??? Eind 2003 brak in Azië een nieuwe vogelpestepidemie uit. 

Heden is het ‘matig schadelijke’ H5N1 dankzij de Nederlandse horror-viroloog  van de Erasmus Universiteit in Nazi Nederlend veranderd in H7N9, het ‘dodelijkste virus ooit. Is dit een hernieuwde poging van de Bilderberg conferenties en hun chemie-farmaceutische nazi kartels om de ‘virus-kaart’ uit te spelen tegen de mensheid, die zo zou kunnen worden uitgeroeid (dé-populatie) op basis van het ‘wetenschappelijk onderzoek (video)?

Dit moest in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen:

 “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”.

waardoor de Grondwet feitelijk is uitgeschakeld als gevolg van deze Grondwetswijziging art 60 later 120, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel  (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het kanbinet De Quay  ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

Hierdoor kan men de meest toxische chemische afval en andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:  globaal tegen hoge winsten aan bestrijdingsmiddelen (video) als ook vaccins en medicijnen toevoegen om proeven op de bevolking te doen of een sluipmoordende genocide dé-populatie te implementeren wat geen burger maar militair offensief is waar ook  John.F. Kennedy (videoRobert Welch (video) en Eisenhower (video), voor waarschuwden!  

Klokkenluider en No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik was op de hoogte en bracht de ware toedracht in juli 2009 op een internationaal congres in Zurich (Zwitserland) naar buiten met alle gevolgen vandien (video1) (video2). Ook No Cancer Foundation lid, Ing. A.M.L. van Rooij (EU-erkend veiligheidsadviseur bij het door nazi gegijzelde  concern Philips (luister hierleverde vlak daarna een verdiepingsonderzoek binnen het concern om de Philips medewerkers te beschermen en de burgers te waarschuwen. De Oostenrijkse onderzoek journaliste Jane Burgermeister (video) kreeg vanwege deze gebeurtenissen een internationaal platform en diende bij de Amerikaanse FBI een aanklacht in tegen de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste functionarissen wegens 'bioterrorisme' en 'poging tot massamoord door middel van het nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep' (video). Ook de Poolse regering weigerde zijn burgers vervolgens in te enten (video). Bijna de gehele Poolse regering werd vervolgens op 10 april 2010 in een vliegtuigcrach  vermoord, overlevende werden ter plaatse geliquideerd (video). 

Verbeek had Stieve Stevaerts en Bilderberglid Willy Claes al diverse malen uitgenodigd en gewaarschuwd via een gezamenlijke kennis die daarbovenop goede banden onderhoud met het hoofd van de federale politie van Hasselt, gegijzeld om deze totalitaire massavergiftiging af te dekkenAls gevolg van dit alles startte rechercheur, Luykx Laurens van de politie HaZoDi met als zone chef Vrijmetselaar Michel Beckers en voorzitster van de Politie HaZoDi, Bilderbergdochter Hilde Claes (video), een op leugens en corruptie gebaseerd offensief om Klokkenluider Verbeek Erik te stoppen, het zwijgen op te leggen en ondemocratisch met leugens en machtsmisbruik achter tralies te krijgen. Betreffende vervolgens met de hulp van haar echtgenote vrijmetselaar Nationaal voorzitter van de Voorzorg Tony Coonen d.m.v. corruptie financieel onderuit te halen. 

Voor bewijs: lees ons verzoek van 18 april 2013 aan de Procureur des Konings van Hasselt. Willy Claes en Steve Stevaerts introduceerde gezamenlijk in 1994 "Agenda 21" in Hasselt (Limburg) als pilot project voor België. Dé-populatie onder de dekmantel van duurzaamheid, met sluipmoordende massavergiftiging tegen hoge winsten .

Niet verwonderlijk is dan ook dat de Limburgse Frieda Brepoels (NVA) EU-Partijvoorzitster van de Europese Groene is en in deze hoedanigheid "Agenda 21" binnen Europa heeft helpen funderen, promoten en opbouwen met nooit geziene catastrofale gevolgen nu en explosief in de nabije toekomst door middel van kanker en andere vergiftigings ziekten. Brepoels is nagenoeg actief lid van "Members Against Cancer" in het Europees Parlement, als ook het Vlaamse Liga tegen Kanker en werd "ook" in die hoedanigheid gevraagd om efficiënte antikanker middelen van natuurlijke oorsprong zoals Flaraxin (wat door Prof. dr. Jan Tytgat, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn verslag van 19 augustus 2011 bevestigd word), tot bij notabele mede door haar toedoen veroorzaakte gedupeerde kankerpatiënten te krijgen. Ook werden dossiers aan haar kabinet in Brussel overhandigt met oplossingen voor het milieu zoals de Nuloptie en bewijzen betreffende huidige massavergiftiging overhandigd. Dit zonder enige reactie behalve een inval bij No Cancer Foundation door de politie van Hasselt onder voorzitterschap van Bilderberg-dochter Hilde Claes.

Bart Vercoutere (Solvay) werd aangesteld als Managing Director van Clean-Tech in Houthalen-Helchteren (Belgisch Limburg) wat geïntroduceerd werd (ondanks een vernietigend advies) voor o.a. het verwerken van het mede vanuit nazi Nederland illegaal gedumpt meest giftige industrieel afval op het Belgische REMO STORT (video) van de Groep Machiels met Bilderberglid Willy Claes en Steve Stevearts als adviseurs. Het Green Ville center van CleanTech is een initiatief van LRM waaronder W. Claes en S. Stevaert die samen met andere Limburgse socialisten werd genoemd in een schandaal rond deze Limburgse Reconversiemaatschappij. Harde bewijzen tegen hem "ontbraken" waardoor de zaak wederom werd geseponeerd (Hasselt seponeert helft milieu overtredingen), maar volgens de krant Het Belang van Limburg werd onderzoeksrechter Gutschoven onder druk gezet waar ook No Cancer Foundation en zijn leden voortdurend mee geconfronteerd worden, een fascistische beleid binnen onze gegijzelde rechtstaat. Lees meer: Alarm... U wordt vergiftigd! 

Banken weigeren dan ook een Bankrekening te verstrekken aan No Cancer Foundation om deze humanitaire stichting te liquideren en de ware toedracht te verzegelen, waaronder de Nederlandse ING Bank en onze eigen Belgische staatsbank Belfius die al 3 jaar lang No Cancer Foundation ondermijnd, waardoor de globale massavergiftiging tegen hoge winsten (op eigen burgers), die mede gefinancierd wordt door deze banken met sluipmoordende genocide gevolgen verder kan plaatsvinden. De hierdoor veroorzaakte schade aan milieu, welvaart en welzijn, waaronder de huidige explosie aan kankers en andere vergiftiging ziekten die de komende jaren satanisch zal toenemen is dusdanig groot dat deze banken in feite Bankroet zijn. Met als gevolg dat er geen terugweg is en ze verder landen ondemocratisch blijven bezetten en over nemen en burgers blijven bestelen. De Nederlandse prinses Mabel Martine Wisse Smit die een relatie had met drugkoning Klaas Bruinsma (video) had ook gedurende 6 jaren een relatie met Mohamed Sacirbey Bosnië-ambassadeur bij de VN tijdens de oorlog in Joegoslavië (video). Het is dan ook niet verwonderlijk dat het juist Nederlandse Blauwhelmen waren (video12die in Srebrenica gestationeerd waren tijdens deze valse vlag genocide (video) gepland vanuit Nazi Nederland, Washington en Sarajevo (video1/2/3/4) !!! Vervolgens werd ze echtgenote van de Nederlandse Bilderberger prins Friso van Oranje-Nassau (en dus schoondochter van Koningin Beatrix (Nazi Nederland) en was tijdens de inval in Libië gepakt op het strand in Sirte, Libië. ze was in opdracht in Libië om (geld)transacties met Ghadaffi te regelen. De Libische "dictator?" had niet alleen een aanzienlijk belang in Fortis, hij draagt ook fors bij aan een schimmige ‘clubdeal’ waarbij Fortis de beschikking kreeg over een bedrag van 10 miljard Euro vanuit Luxemburg, puur crimineel geld. De Dresdner Bank is de facilitator van deze deal waaraan ook Rabobank en ING bijdragen.

In 1822 richtte Koning Willem I de Generale Maatschappij op als de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt. Bij de revolutie van 1830 werd het bedrijf Belgisch (Generale Maatschappij van België). De Belgische Alexandre Galopin was tijdens de II Wereldoorlog (1935-44) directeur, gouverneur van de Société Générale en de bedenker van de Galopin doctrine die gebruikt werd om met de Nazi’s zaken te doen, in de zelfde periode was hij Vice-Chairmen Board of Directors van de NA/ZI (BIS Bank) geformaliseerd in Den Haag op 20 januari 1930 opgericht door Nazi waaronder (IG-Farben) die zowel Hitlet als Auswitch financierde met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland). De Belgische Alexandre Galopin werd vanwege zijn Nazi collaboratie in 1944 vermoord. Zijn schoonzoon baron Pierre de Bonvoisin, (van 1951 tot 1962 directeur van de Société Générale) en Bilderberglid vanaf de eerste Bilderbergconferentie in 1954, een van de meest belangrijke ondemocratische geheime genootschappen om het nazi regime geruisloos voort te zetten in 1954 opgericht op initiatief van Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar), vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst in Nazi Nederland heeft plaatsgevonden

Vertegenwoordigers van deze Nazi BIS bank zijn dan ook niet toevallig Bilderbergleden waaronder Bilderberglid Wim Duisenberg (Nederland) (Pvda) Bilderberglid Nout Wellink (Nederland) (CDA) Bilderberglid Mario Draghi (Rome), Bilderberglid Hans Tietmeyer (Frankfurt), Bilderberglid Ben Bernanke, (Washington, DC), Bilderberglid Mark Carney (Ottawa), Bilderberglid William C. Dudley (New York), Bilderberglid Philipp Hildebrand (Zürich), Bilderberglid Mervyn King (Londen), Bilderberglid Jean-Pierre Landau (Parijs), Bilderberglid Henrique Meirelles (Brasilia), Bilderberglid Guy Quaden (Brussel), Bilderberglid Fabrizio Saccomanni (Rome), Bilderberglid Masaaki Shirakawa (Tokyo), Bilderbergerlid Jean-Claude Trichet  (Frankfurt)... hun Centrale NA/ZI (BIS Bank) is ook heden dan ook de geruisloze motor achter opkomende wereldfascisme. (Organogram Money machine)

De onderliggende centrale banken die in tegenstelling tot wat de burgers denken privé zijn hebben de gehele wereld tegen hoge winsten vergiftigd en vervolgens ondemocratisch over genomen waarvoor sinds 1992 agenda 21 werd opgericht, waaronder genocide massavergiftiging, dé-populatie onder de dekmantel van duurzaamheid en innovatie. 

Indien u denkt dat men dit nooit zou doen, kunnen wij er enkel op wijzen dat het al tot twee maal toe gebeurd is in een mensenleven!

De Belgische Vice-voorzitter van de NA/ZI (BIS Bank) tijdens de II Wereldoorlog, Alexandre Galopin zijn kleinzoon was de beruchte baron Benoît de Bonvoisin, deze was in de jaren zeventig 'politiek adviseur' van Paul Vanden Boeynants  gezamenlijk vernoemd in het pedofiele Dutroux dossier als ook de Bende van Nijvel. Van den Boeynants was Belgisch premier (1966-68 en van 1978-1979) minister van Staat in 1969, de periode dat België in de buitenlandse politiek een actieve rol in het kader van de NAVO speelde waaronder GLADIO gesponsord door de CIA en verantwoordelijk voor valse vlag terreur op eigen volk. VDB leidde verder het departement van Landsverdediging van 1972 tot 1979

Mensen moeten zich bewust worden van het feit, dat een herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer liggen. De levens van miljoenen, zo niet miljarden mensen worden in de waagschaal gelegd, ook nu weer, voor de derde maal in één eeuw is het doel van het kartel hetzelfde, het veroveren en heersen over Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld (V.N), met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen (videowaaronder globale sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten om betreffende agenda te kunnen financieren en voltooien, wat volledig uit de hand gelopen is en waarvoor Goldman Sachs met Karel van Miert als internationaal adviseur een  economische staatsgreep op Europa pleegt.    De Centrale Banken die niet zoals vele denken staatsbanken maar privé banken zijn, hebben in deze genocide massavergiftiging geïnvesteerd, en zijn verantwoordelijk, met als hoofd de BIS Bank (foto: toren van Babel) die ook de opkomst van Hitler hielp financieren. Nog steeds is de macht op papier in handen van de burger. Maar zonder het inzicht in de machinaties van Rijk & Machtig kan de burger van die macht geen gebruik maken. Nogmaals: we zijn slaaf van het financieel systeem dat ons gevangen houdt in een gevangenis zonder tralies in de vorm van schuld en rente. Daar is geen hogere dimensie of lichtwezen voor nodig. Dat is allemaal heel aards, heel menselijk, heel driedimensionaal.

Europa, de Benelux en met name Limburg zijn dan ook in de meest ernstige vorm gegijzeld om deze uit de hand gelopen agenda met genocide gevolgen te voltooien. Symboliek is voor deze elite kartels in uiterste maten belangrijk met als voorbeeld het Europees parlementsgebouw in Straatsburg, maar ook het gemeentehuis in ons eigen kleine Limburgse Houthalen-Helchteren  waar Clean-Tech en het REMO-stort gevestigd zijn, en de BIS Bank te Bazel Zwitserland die voor, tijdens en na WWII deze agenda gefinancierd heeft, allen gevestigd in gebouwen die de Toren van Babel vertegenwoordigen, een bouwwerk gekend uit de bijbel dat refereert aan de Babylonische ziggoerats. Volgens het Bijbelboek Genesis (hoofdstuk 11, vers 1-9) was Babel de eerste stad die de nakomelingen van Noach bouwden in de vlakte van Sinear. Hun leider was Nimrod en onder zijn bewind wilde men een toren bouwen die ‘tot aan de hemel’ zou reiken.

Gemeentehuis Houthalen-Helchteren

Om de macht van dat ongedeelde volk te beperken, dat tegen Gods bevel in bijeenbleef, verwarde Hij hun taal en verspreidde hen over de hele aarde. Zo kwam het dat de toren en de stad niet afgebouwd werden. Volgens de bijbel is dit ook de reden waarom de stad Babel genoemd werd. (In het Hebreeuws betekent Balal “verwarren”.) Uit deze ontstaansgeschiedenis van de talen is de uitdrukking ‘Babylonische spraakverwarring’ (een situatie waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt) voortgekomen. In Houthalen heeft men aan de top het allesziende oog dat in de nacht illumineert voorzien!  (een veel voorkomend symbool bij de vrijmetselarij en Illuminatie waar gewone burgers geen enkele kennis van hebben) 

Het zal u dan ook niet verwonderen dat het uiterst omstreden Remo stort van de Groep Machiels, LRM en ClaenTech onder advies van vrijmetselaar, Bilderberglid Willy Claes en zijn collega Steve Stevaerts met als investeerders Richard Branson en Bill Gates (video) in Houthalen gevestigd zijn die aan deze agenda participeren en hiervoor miljarden uitgeven, maar liefst 10 miljard voor vaccinatie alleen al

No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik wordt al decennia lang rechtstreeks hiermee geconfronteerd, waaronder 
het vanuit Nederlands grondgebied
 
(video)video)
 en haar collaborateurs
(video)
binnen de onze gegijzelde provincie Limburg 
(video). 

Zo breekt in maart 2009 de valse vlag Mexicaanse griepepidemie uit (variant uit labo van Spaanse griep) die bewust verspreid werd via besmette vaccins van BAXTER waarvan klokkenluider Verbeek Erik op de hoogte was en de ware toedracht in juli 2009 op een internationaal congres in Zurich (Zwitserland) naar buiten bracht  (video1) (video2). Ook No Cancer Foundation lid, Ing. A.M.L. van Rooij (EU-erkend veiligheidsadviseur bij het concern Philips leverde een verdiepingsonderzoek binnen concern Philips om de Philips medewerkers te beschermen. Tussentijds werd gedelegeerd bestuurder van Solvay, Karel van Miert s'nachts dood terug gevonden, naar verluid overleden aan een hartstilstand, of werd hij net als André Cools (Grootlogé) vermoord omdat hij van plan was de klokken te luiden?

Niet toevallig al in begin 2003 maakte Solvay Pharmaceuticals bekend dat ze ruim 50 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griepvaccins. Dit in het Nederlandse Weesp, bij Amsterdam op de vestiging van Solvay Pharmaceuticals.  De Belgische markt werd eind 2005 opnieuw bevoorraad zodat het tekort eraan kon worden opgevangen zonder dat er ook maar sprake was van een griep epidemie en werden daarbovenop uitzonderlijke bijkomende risicogroepen bepaald, zoals beroeps fokkers en hun familieleden, personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact komen en personen die belast zijn met het toezicht op trekvogels. (Niet toevallig 4 jaar later in maart 2009 breekt het Mexicaanse griepvirus uit wat behoort tot een “nieuwe” stam van het H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels versprijd word). Begin van dit jaar werd een contract gesloten door het Belgische farmaciebedrijf Solvay met de Nederlandse overheid, waarbij in geval van een griep-pandemie 16 miljoen vaccins worden geleverd voor de hele Nederlandse bevolking. Als ook een contract met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid voor de levering van griep-vaccins. Dit contract is 298 miljoen dollar (zo'n 235 miljoen euro) waard en heeft een looptijd van vijf jaar (tot 2011). In eerste instantie worden nieuwe griep-vaccins getest en ontwikkeld. In april trekt de Belgische regering nogmaals 157,5 miljoen euro uit om een voorraad griep-vaccins aan te leggen, mocht er een pandemie uitbreken. Daarna krijgen meer dan 10 miljoen Belgen binnen de twee weken een inenting. Op het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we te maken hebben met een grieppandemie, willen ze in twee weken tijd de volledige Belgische bevolking inenten.” In feite gaat het om twee vaccins die ruim 10 miljoen Belgen moeten krijgen. In maart 2009 breekt de Mexicaanse griep uit en Solvay Pharmaceuticals uit het door chemie-farmaceutische kartels (nazi) gekaapte Nederland levert de vaccins voor de Mexicaanse griep. Solvay Pharmaceuticals uit Olst, voorheen Philips-Duphar verkocht de fabriek na de mislukte valse vlag terreur aanslg aan een Amerikaans bedrijf. De productie van de vaccins zullen in een nieuw te bouwen fabriek in de Amerika (U.S.A.) wat door de zelfde chemie-farmaceutische kartels (nazi) gekaapt word. Wat allemaal gebeurde op een termijn van een paar maanden. (verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep Philips)? 

De Oostenrijkse onderzoek journaliste Jane Burgermeister (video) kreeg vanwege deze gebeurtenissen een publiek internationaal platform en diende bij de Amerikaanse FBI een aanklacht in tegen de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste functionarissen wegens 'bioterrorisme' en 'poging tot massamoord door middel van het nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep' (videowaarvoor Solvay Pharmaceuticals al in 2003 met voorbedachte rade 50 miljoen euro investeerde in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griepvaccins. Dit in het door chemie-farmaceutische kartels (nazi) gekaapte Nederland, op de vestiging van Solvay Pharmaceuticals bij Amsterdam. Ook dit moest in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen:

 “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”.

Als gevolg hiervan startte rechercheur, Luykx Laurens van de politie HaZoDi met als zone chef Vrijmetselaar Michel Beckers en Politie voorzitter HaZoDi Bilderbergdochter Hilde Claes (video) vlak na het aantreden van haar mandaat, een op leugens en corruptie gebaseerd offensief om Klokkenluider Verbeek Erik te stoppen, het zwijgen op te leggen en ondemocratisch met leugens en machtsmisbruik achter tralies te krijgen. Voor bewijs: lees ons verzoek van 18 april 2013 aan de Procureur des Konings van Hasselt.

Het gevolg van dit sneeuwbaleffect was dat ook de Poolse regering weigerde zijn burgers verplicht in te enten (video). Bijna de gehele Poolse regering werd vervolgens op 10 april 2010 in een vliegtuicrach vermoord, overlevende werden ter plaatse geliquideerd (video). 

Vanwege deze industriële chemische dumpingen is het drinkwater bewust massaal tegen hoge winsten vergiftigd met o.a... arseenzuur, chroom VI, etc... De door deze kartels gegijzelde V.N. waaronder Secretaris Generaal Ban Ki-moon verklaarde vervolgens dat water een marktprijs moet hebben ondanks zuiver water een fundamenteel mensenrecht is, wat hun machtspositie en controle op de wereld bevolking extreem vergroot. Zuiver drinkwater wordt onbetaalbaar voor de gewone burgers waardoor deze elite kartels de volledige macht over de volksgezondheid in handen krijgen, o.a. door privatisering van het kraantjeswater. Het door Nazi gegijzelde Europa treed hiermee de democratie wederom met de voeten. Zeer verontrustend is dan ook het voorbeeld dat wij willen aanhalen betreffende de vanuit nazi Nederland illegale verleende toelating aan het Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V, waarmee men ter alle tijden het Belgische kraantjeswater kan besmetten om proeven te doen op diverse regio's van de bevolking, of schadelijke en/of sluip-moordende, moordende 100% in water oplosbare stoffen zoals arseenzuur e.a... geruisloos aan het kraantjeswater toe te voegen, wat mogelijk is door illegale documenten en tekortkomingen in wetgeving. Gedurende de zelfde tijd dat betreffende illegale toelating verleend werd, promoot ons door nazi gekaapte Limburg (video) en vervolgens Vlaams (videoonderwijs en horecasector als ook kindercrèches het drinkken van kraantjeswater. No Cancer Foundation heeft de Belgische gegijzelde overheid hierover diverse malen geïnformeerd zonder enige reactie, door de privatisering zou de overheid niet meer aansprakelijk zijn. Daarom nogmaals op 01/01/13 een verzoek om de vergunning vanuit nazi-Nederland gegeven aan het Belgisch bedrijf SOLVAY CHEMIE B.V. om via kraantjeswater 11 miljoen Belgen te vergiftigen met uiterst giftig kankerverwekkend arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), cyanide, e.d. per direct in te trekken.

Het UNESCO-IHE Institute for Water Education, opgericht in het door nazi gekaapte Nederland (Delft), speelt hierin dan ook een vooraanstaande rol waarvan Bart Vercoutere docent is, met een opleiding van de Solvay Business School, Solvay die met voorbedachte rade (sinds 2003) het Mexicaanse griepvaccin in Nederland produceerde vanwege tekortkomingen in de wetgeving, waarvoor in Nederland op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht is verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

hierdoor kunnen, sluip-moordende, moordende, onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld ter alle tijden aan bestrijdingsmiddelen (video1/2), chemtrails (video1/2/3), vaccins waar wettelijk de 100% samenstelling op vermeld behoort te staan maar niet gebeurd (MSDS) Mexicaanse Griepvaccin, kraantjeswater e.a.... toegevoegd worden en wereldwijd verspreid worden zonder dat dit getoetst wordt aan de grondwet omdat in 1953 de vader van huidig minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen:

 “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”.

Met als gevolg dat onze Aarde, flora en zijn bewoners een groot laboratorium is geworden met ons allen als proefkonijnen. Mengler zijn natte droom is verwezenlijkt. Wat mede mogelijk is vanwege de bedrijven vanuit nazi Nederland toelatingen verlenen aan dochter bedrijven in het buitenland zonder deze getoetst worden aan de grondwet van het land ter plaatse.

In 2010 werden bedreigingen van hoger hand (NATO?) met grote middelen ingezet tegen Verbeek Erik, waarop besloten werd No Cancer Foundation op te richten, om zo publiek democratisch oppositie te voeren en zowel gedupeerde burgers, als misleide, misbruikte verantwoordelijke te waarschuwen. Dit had tot gevolg een Gestapo binnenval bij No Cancer Foundation te Hasselt op 7 april 2010 om deze humanitaire organisatie uit te schakelen en gegevens, bewijzen van het internet te halen. Wederom georganiseerd vanuit de zelfde Politie Hasselt (HaZoDi) met rechtstreekse Bilderberg (nazi) connecties via de politie voorzitter Hilde Claes met haar vader Willy Claes als Bilderberglid en voormalig Secretaris Generaal van de NATO. Willy Claes zijn voormalig kabinetschef, tevens Bilderberglid Karel Van Miert (sp.a) was als gedelegeerd bestuurder van Solvay mede verantwoordelijk voor de op voorbedachte rade met onbekende en schadelijke stoffen in nazi Nederland ontwikkelde en geproduceerde Mexicaanse griepvaccins waarmee de globale burgers verplicht mee ingeënt hadden moeten worden.  Hij werd tijdens de piek van de valse vlag Mexicaanse epidemie op 22 juni 2009 dood terug gevonden, naar verluid aan een hartstilstand? Gezien de omstandigheden is het niet ondenkbaar dat Solvay directeur juist gedurende deze periode (voorbereiding massavaccinatie) net als André Cools vermoord werd omdat ook hij alsnog de klokken wou luiden? 

Teveel verbrandingsovens, vindt Groen!-politicus Hermes Sanctorum. En erger nog: De Vlaamse regeringen breiden het aantal verbrandingsovens uit terwijl de afvalberg almaar kleiner wordt'. Bovendien bestaat vandaag ook in de ons omliggende landen, zoals Nederland en Duitsland, een ernstige overcapaciteit: voor elk een overcapaciteit van meer dan 1 miljoen ton afval. Het zal u dan ook niet verwonderen dat vanwege de bewust ingebrachte tekortkomingen in de Nederlandse grondwet elk soort chemisch afval omgezet kan worden in bestrijdingsmiddelen en als biomassa globaal verspreid en verbrand word in zo genaamde groene ovens met sluip-moordende genocide massavergiftiging als gevolg. De schoonzoon van Bilderberglid Willy Claes, Tony Coonen is niet toevallig verantwoordelijke voorzitter van de biomassacentrales geworden na het door corrupt machtsmisbruik financieel onderuithalen van Verbeek Erik vanuit zijn voorzitterschap bij de Voorzorg Limburg. Dit in parallel met het door rechercheur, Luykx Laurens van de politie HaZoDi met als voorzitter Bilderbergdochter Hilde Claes valselijk op leugens en corruptie gebaseerd onderzoek  (ontvangstbevestiging) om klokkenluider Verbeek Erik het zwijgen op te leggen omdat ompdat hij in 2009  (video1) (video2) en 2010 waarschuwde (video) voor betreffende agenda met alle gevolgen vandoen.
Ondanks wil de Group-Machiels (Bilderberg-connecties) maar liefst 5 nieuwe ovens plaatsen (videoop het terrein van het omstreden REMO stort te Houthalen/Helchteren wat gelegen is in natuurgebied in centraal Europa, afgezonderd door militair domein met een militaire toegangsweg. Ter hoogte van de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel wordt een op- en afrittencomplex aangelegd voor de uitwisseling van het verkeer tussen het Europees centrale wegenstelsel de omleidingsweg (N74) en de toekomstige lokale weg N715. Ook de ontsluiting van het terrein van het Remo-stort verloopt via dat complex, waarvoor gesponsord en gelobby door betreffende criminelen die dirkte banden hebben met het via Nederland voortgezette nazi regime en de daarvoor opgerichte Bildergberg-conferenties. Daarbovenop is in 1994 vanuit Limburg (Hasselt) "Agenda 21" (dé-populatie) als pilot project voor België opgestart door Bilderberglid Willy Claes en zijn geesteskind Steve Stevaerts. Waar dienen die overmaat aan ovens daadwerkelijk voor? Dit lijkt gezien de huidige omstandigheden dan ook geen optie. Een eigen Fukushima in centraal Europa vanwege het massaal dumpen van chemische afval, waaronder nucleaire afval van de Nederlandse Bijlmer ramp waar een Israëlische gecrashte en verbrande Boeing 747 militaire goederen vervoerde (waaronder nucleaire) wat vervolgens opgestookt zou worden bij het Remo stort. Auschwitz, Sobibór is in ons Limburg niet welkom (video)!!!

Op grond van bovengenoemde aanvullende feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat alle Belgische Federale Overheden, eerst vanaf 10 september 1944 en later vanaf 22 juli 1950 geen uitvoering hebben gegeven aan het “politiek testament” van koning Leopold III, waartoe zij Grondwettelijk verplicht waren en nog steeds zijn. Dit betekent dat alle door de regering Pierlot in Londen ondertekende verdragen en overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn. Dit betekent ook:

·         dat de door de Belgische Federale Regeringen Van Acker IV (1958) en Leterme I (2008) namens België ondertekende Benelux-Verdragen niet rechtsgeldig zijn.

·         dat het op 25 maart 1957 door Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers namens België ondertekende “ EEG-verdrag” of “het Verdrag van Rome” niet rechtsgeldig is en alle daarop volgende verdragen van Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nice (2001) en Lissabon (2007) niet rechtsgeldig zijn. Dit heeft tot gevolg dat de Europese Unie niet rechtsgeldig is, de Europese Centrale Bank (ECB) geen rechtsgeldige bank is, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen rechtsgeldig fonds is, de Euro geen rechtsgeldig betaalmiddel is, etc, etc.

Ook als nu daarmee onmiddellijk wordt gestopt, zullen als gevolg daarvan miljarden wereldbewoners eerder overlijden aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten wat met hun eigen belastinggeld is betaald.


Deze elite kartels hebben hun collaborateurs ervan overtuigd (videodat er alsnog een catastrofaal evenement zal plaatsvinden (video) (valse vlag of niet) en dit al minstens vanaf 1983 (video). Niet toevallig heeft in 1985 de Amerikaanse president Ronald Reagen het in zijn speech bij de V.N. over een buitenaardse invasie (video). Hoe het ook moge zijn dit is één van de reden dat betreffende blijven deelnemen aan oorlogen tegen de bevolking, nu geruisloos en sluipmoordend waaronder "Agenda 21"  het tegen hoge winsten vergiftigen en vermoorden van de globale bevolking. Incl. vaccinatie, het verhandelen van drug en wapens en het imploderen van de economie door het stelen van alle welzijn en welvaart van burgers. Een deel van het vermogen wordt o.a. gebruikt voor het bouwen van ondergrondse bunkers als Arken van Noach, (DUMP) wat globaal geïmplementeerd wordt voor een geselecteerde groep elitaire. De burgers zouden niet geïnformeerd aan hun eigen lot over gelaten worden (video). Het evenement zou van korte duur zijn maar verstrekkende gevolgen hebben (video). Oppositie zal er dan ook voor zorgen dat betreffende elite niet veilig zijn in deze faciliteiten kunnen verblijven zoals al gebleken is (video)21 december 2012 was een propagandastunt (video) de Maya's hebben nooit voorspeld dat de wereld zou vergaan, maar dat een nieuw tijdperk zou aanbreken (video). Hier kon men zien hoe de globale bevolking zou reageren op een dergelijk evenement, met als gevolg dat bij een echt (valse vlag?) evenement de burgers onverschillig en ongeloofwaardig apathisch zullen reageren met catastrofale gevolgen waar vervolgens buitenaardsen oplossingen zullen aanbieden. Dit zal volgens deze elite met open armen door de lijdende bevolking ontvangen worden vanwege de enorme destructieve gevolgen. (echter volgens het Verslag van Iron Mountain uit de jaren 60 blijkt dat ook dit een valse vlag evenement kan zijn om de wereld te kunnen blijven onderdrukken, ditmaal door dreigingen van buitenaf waar wij aardbewoners niet tegen opgewassen zijn met een totalitaire onderdrukking als gevolg. Genetische manipulatie van dier en mens (videoen technologie om de zwaartekracht te beheersen (UFO) (video) werden al door de nazi ontwikkeld en zijn tot op heden geruisloos achter de schermen voortgezet, (zie foto: Philips en SS-nazi Prins Bernhard) Project Blue Beam kan dan ook gebruikt worden om een UFO invasie of terugkomst van de messias in onze atmosfeer te te projecteren (video1 /2/3) waaronder H.A.A.R.P  (videomen dient dit ter alle tijden in het achterhoofd te houden indien een dergelijk evenement zal plaatsvinden (video).

Hoe het ook moge zijn, nietsvermoedende ambtenaren participeren in de massavergiftiging onder de dekmantel van duurzaamheid ("Agenda 21") en zijn ervan overtuigd dat hun werk integer is in het belang van het voortbestaan van deze planeet, zij worden dan ook in de meest ernstige vorm misleid en misbruikt. Collaborateurs werken bewust mee om een ticket te bekomen voor betreffende Deep Underground Military Bases tijdens de total collaps. Faciliteiten die ook in Europa aanwezig zijn o.a. in Zwitserland, Nederland e.a.... Wij zien het dan ook als onze burgerplicht dit mede te delen. Doe uw eigen onderzoek en houd hierbij rekening met het Verslag van Iron Mountain

Het is hierbij uiterst belangrijk dat men de katholieke kerk, het katholiek geloof, als ook de vrijmetselarij, het jodendom (zionisme), e.a... niet als geheel mag en kan veroordelen. religie, bevolkingsgroepen en Internationale organisaties waaronder de NATO en VN worden door een relatief kleine groep machtlustige elite geïnfiltreerd, intellectueel misbruikt en misleid voor een gemeenschappelijke agenda, een Wereld Orde, d.m.v. oorlogen, onderdrukking, corruptie, misleiding, en massamoord ten voordele van enkele elite en hun achterban. Dit dient een halt toe geroepen te worden! Betreffende Infrastructuur zou moeten worden gebruikt ten dienste van de wereldbevolking waarvoor ze uiteindelijk werden opgericht en vertegenwoordigd worden door vastberaden, integere en moreel bewuste persoonlijkheden. Onderdrukte technologie en echte innovatie dient vrijgeven te worden in het algemeen belang en verboden te worden voor oorlog en verderf en sluipmoordende genocide. (ook in het belang van de veroorzakers zelf). Enkel bewustwording, vergeving en samenhorigheid kan dit tot stand brengen.

Via No Cancer Foundation reiken benadeelde, zowel regionaal, nationaal, internationaal als daar buiten de hand om samen verantwoording te nemen en gezamenlijk bestaande oplossingen aan te bieden, nu het nog kan! 

Hiervoor werd op 27 mei 2011 voor de derde maal het symposium van No-Cancer-Foundation georganiseerd waarvoor alle Belgische volksvertegenwoordigers officieel werden uitnodigd bij aangetekend schrijven aan alle Vlaamse  & Federale ministers als ook de Nederlandse regering om verantwoordelijke te attenderen op betreffende politieke problemen waaronder deze genocide massavergiftiging. Ditmaal in samenwerking met Eurostaete (video) en Kanata  (video), oprichter van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State). Heden is er vanuit deze organisatie een arrestatie bevel uitgevoerd naar Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en Paus Benedictus XVI (video), waarmee de historisch nooit eerder voorgekomen ontslagname van Paus Joseph Ratzinger mee samen zou hangen (video), Ook dchemisch-farmaceutische kartels worden hier onder meer verantwoordelijk gehouden voor betrokkenheid bij misdaden tegen de mensheid, genocide en corruptie (video1/2/3/4).

Ook de leden binnen de Vrijmetselarij worden misbruikt, misleid en in de hogere graden veelvoorkomend gegijzeld om betreffende agenda te voltooien. Deze voor kort nog voor burgers geheime organisatie ondergaat een transformatie, de meesten denken dat het een religieus gezelschap voor uitsluitend mannen is dat aan liefdadigheidswerk doet. Helaas ook hier is de werkelijkheid anders. Echter wensen wij er op te wijzen dat ook hier de meeste leden binnen deze loges integer zijn. Betreffende worden misleid en misbruikt als fundering om de top van de piramide in stand te houden, dit zonder ook maar de geheime agenda uit hogere graden te mogen weten wat levensgevaarlijk is met verstrekkende gevolgen voor ons democratisch voortbestaan. Betreffende werken dan ook met gesloten ogen mee aan de grootste criminele genocide agenda ooit op deze planeet. Zij dienen hun ogen te openen in het belang van hun eigen broeders, hun eigen familie en de maatschappij en vervolgens in het algemeen belang te handelen.

- "Broeder eerste opziener, wat is de eerste plicht van de vrijmetselaar?"

"Het geheim bewaren, Achtbare Meester."

- "Broeder tweede opziener, wat is de tweede plicht van de vrijmetselaar?"

- "Zijn broeders binnen en buiten de tempel bij te staan, Achtbare Meester."

Als de "eerste plicht" (geheimhouding) het welzijn, welvaart en de toekomst van alle broeders, onze kinderen als ook de gehele maatschappij in gevaar brengt met genocide gevolgen, dan dient de "tweede plicht" op de eerste plaats te komen door broeders binnen en buiten de tempel bij te staan die optreden tegen de corruptie, fraude en geheimhouding binnen hun eigen organisatie. Misstanden ten koste van hun eigen broederschap, en ten gunsten van enkelen die misbruik maken van dit ondemocratisch beleid. Integere Vrijmetselaars horen gezamenlijk met de burgers echte oplossingen aan te bieden zoals het hoort te zijn, en hun broederschap te behoeden van corruptie en machtsmisbruik dat gebruikt wordt door de enkele met een externe agenda die hiervoor hun eigen "broeders" misbruiken. Corruptie en machtsmisbruik dient vervangen te worden door het democratisch dienen van het volk (video). Wij zien de vrijmetselarij dan ook niet als onze tegenstanders maar medestanders. Ook zij zullen de ware toedracht na verloop van tijd moeten erkennen. 

Wie dus consequent is met zichzelf, maakt van de geboden gelegenheid gebruik om duidelijk te maken waarover het gaat: de afschaffing van de doodstraf zou in dit land (België) gebeurd zijn uit respect voor het recht op leven maar wordt geruisloos, massaal met de voeten getreden. 

Net zoals in de Finse, de Spaanse en de Portugese grondwetten, moet een Belgisch grondwetsartikel in die zin het verbod op toepassing van de doodstraf beschouwen als een concrete toepassing van een algemeen principe, namelijk het recht op leven. Dat principe is fundamenteel. Ondanks worden alle pogingen om deze sluip-moordende genocide (doodstraf) te stoppen en waar mogelijk talloze mensenlevens te redden (wat onze morele als ook wettelijke burgerplicht is) hardnekkig onderdrukt en juridisch vervolgd door onze gegijzelde rechtbanken. No Cancer Foundation doet er dan ook alles aan om integere rechters de nodige middelen te verstrekken om de democratie binnen justitie en overheid te herstellen en criminele nazi collaborateurs te verwijderen binnen onze instituten die de democratie dienen te handhaven. Zo niet zullen globale burgertribunalen die wereldwijd met de hulp van echte integere rechters tot stand komen, deze rol overnemen omdat justitie niet onafhankelijk meer kan functioneren en medeplichtig wordt aan genocide. Wij vinden het dan ook uiterst belangrijk dat het federaal rechtssysteem waaronder het Grondwettelijk Hof zijn verantwoording neemt om het tij te keren gezien de Benelux (gekaapt) een vooraanstaande rol speelt in deze totalitaire overname met genocide gevolgen. 

Veroorzakers dienen een eerlijk proces te krijgen binnen een correct democratische rechtstaat waar wetten en verdragen worden gerespecteerd waaronder de Grondwet. Bedrijven waaronder multinationals en internationale instellingen die participeren in deze "Agenda 21" met genocide gevolgen mogen niet ontbonden  worden of met hoge boetes bestraft te worden, maar veroordeeld tot het voor eeuwig herstellen van de veroorzaakte schade en het dienen van het volk, waarvoor bestaande onderdrukte kennis moet vrijgegeven worden en bestaande infrastructuur worden ingezet in het algemeen belang met een nieuwe economie als gevolg. De opbrengst zou enkel nog gebruikt mogen worden voor echte wetenschap en kennis met een economie primair in het belang van de slachtoffers (de bevolking), wat ter alle tijden publiek openbaar getoetst kan worden, door echte onafhankelijke comités met leden van alle lagen van de bevolking met een eigen visie, waar geheimhouding strikt verboden is.Zoek de waarheid!

De untouchables?

geëist


Alarm... U wordt vergiftigd!