De Rothschilds, Antisemitisme, Hitler, Nederland, Europa en Amerika.

Geachte heer, mevrouw

De bevolking van het soeverein Koninkrijk der Belgen en Europa in zijn geheel hebben de steun nodig van integere magistraten, volksvertegenwoordigers en andere verantwoordelijken bij het stoppen van huidige globale sluipmoordende genocide"Agenda 21", waaronder het Rio de Janeiro protocol, Kyoto-protocol, etc... wat misbruikt wordt om onder de dekmantel van innovatie, duurzaamheid, Co2 reductie, schone technologie, etc…geheel de wereld tegen hoge winsten te vergiftigen vanuit het ondergronds voortgezet nazi beleid dat vervuiling inzet als militair wapen.

Integere magistraten en vertegenwoordigers worden misleid en gegijzeld door de enkelen, met als gevolg dat dossiers van terrorisme met genocide gevolgen verdwijnen binnen het Belgische magistratuur die wij ondanks alles aanzien als een van de beste en meest democratische van de wereld. Echter dienen eerst alleschendingen van wetten en regelingen direct te worden aangepakt en ongrondwettelijk, illegaal verkregen verdragen en wetten te worden aangepast, zodat de Belgische staat wederom in zijn recht en integriteit wordt hersteld zoals de grondwet voorziet, waarbij onrecht, discriminatie en huidige sluipmoordende genocide tegen hoge winsten tot het verleden behoren, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. 

"Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings. Wij verzoeken dan ook om kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.

Elk Kamerlid en Senator moet een eed afleggen, in één van de drie landstalen. 
Die eed luidt: 
- Ik zweer de Grondwet na te leven.
- Je jure d'observer la Constitution.
- Ich schwöre, die Verfassung zu beachten. 

Mede om deze rede verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid  gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide " Politiek testamentzoals de Grondwet voorziet (achter gehouden voor het Belgische volk), en wel op grond van de volgende feiten:

 


Dit nazi beleid wordt sinds WO II geruisloos voortgezet vanuit Nederlands grondgebied. 

Betreffende gijzelen vervolgens de Benelux, Europa, Amerika, etc... als ook de meest belangrijke internationale organisaties zoals de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO), de Verenigde Naties (V.N.), etc… waarbij de
 beleid globaal ondemocratisch, ongrondwettelijk en dus illegaal uit te brijden uitgebreid waar Amerika en Europa zich op dezelfde manier gedragen als de nazi's in de begintijd van nazi Duitsland. Als we alleen al het bovenaanzicht van het nieuwe NAVO hoofdkantoor in Brussel bekijken zijn woorden eigenlijk al overbodig. Waarvoor het ons volgende verzoekschrift van 22 April 2013 aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten om steun bij het stoppen van huidige Nazi collaboratie en dépopulatie “Agenda 21”. (aangetekend en per e-mail verstuurd)  


De Samenwerking tussen het Zionisme en het Nationaal Socialisme

Eveneens bestond er een absolute Islamitische SS-divisie (Hanzar SS) met een geestelijk Islamitische leider genaamd Amin al-Husayni. (Himmler zou - evenals Adolf Hitler - hem hebben ontmoet, en tevens hebben gezegd dat hij ‘niets tegen de Islam had’ - En waarom ook?), en zo ook voor Nederlands-Indië een Indische NSB afdeling met alleen maar Indos.


Laat ons duidelijk zijn wanneer er over joodse elite wordt gesproken, wordt hierbij een selecte groep bedoeld die het Judaïsme hebben geadopteerd en misbruikt vanuit wellicht politieke redenen, 

Het gaat hier over een zeer kleine kliek zeer invloedrijke mensen !!! Dus niet het joodse volk in het algemeen die net als de rest van de wereldbevolking misleid en misbruikt worden onder invloed van onder andere het Zionisme, waarbij drie vooraanstaande familie leden van No Cancer Foundation voorzitter Banjac Branka gezamenlijk met het joodse volk het slachtoffer waren binnen de concentratie werkkampen te Auswitch, een agenda die tot op de dag van vandaag geruisloos voortduurt. Wat vervolgens niet betekend dat elke aanhanger van het Zionisme een onbetrouwbaar persoon is. Er is een groot verschil tussen, burgers en de invloedrijke stromingen waar wij met zijn allen van geboorte tot ons graf onder gebukt gaan, "Inclusief het Joodse volk zelf"!!  (Luister: The Rothschilds & The Two World Wars)

De illuminatie zijn in alle aspecten van de samenleving geïnfiltreerd en zetten burgers op het verkeerde been, inclusief moslims , christenen als ook joden... De globale bevolking wordt misleid en misbruikt door hun collaborateurs geïnfiltreerd binnen ieder geloof en bewind en misbruiken vervolgens hun eigen volk voor een derde agenda, een fascistische wereldorde met genocide gevolgen."VERDEEL EN HEERS" (video) door de haat die men voor elkaar voelt dank zij de enorm gefinancierde propaganda netwerken (video). 
Het gaat niet om de Joodse burgers! Orthodoxe Joden geloven dat de Zionistische ideologie haaks staat op de Thora. Volgens orthodoxe Joden is Zionisme antisemitisch omdat het lijnrecht staat tegenover het gedachtegoed van het Jodendom (video). 


Volgens het orthodox Jodendom zijn de Thora en de Joodse wetten goddelijk van oorsprong, altoosdurend en onvervreemdbaar, en dienen ze strikt gevolgd te worden. Alle orthodox Joden zijn tegen het Zionisme omdat ze menen dat het Zionisme werd gecreëerd om de Thora en zijn heilige door God gegeven geboden te vervangen door nationalistische, naar macht strevende idealen die verre van heilig zijn. Het is tijd!

Laten we dit goed onthouden, zij zelf zijn slachtofffers, in vele gevallen tegen het Zionisme (video's).
De meeste joden stammen af van de Khazar uit Khazarië (video). Een stukje land dat ligt tussen de Zwarte en de Kaspische Zee en nu wordt bezet door Georgië. Deze Ashke-Nazi-joden deden kabbala en brachten gruwelijk levende offers aan hun goden. Na hevig protest heeft hun koning 740 na Christus voor een andere religie gekozen, namelijk het jodendom. Als gevolg daarvan werd het aantal joden in de wereld met een factor 10 vermenigvuldigd. Omdat de Khazars nogal van macht houden zwermden ze uit over centraal en oost Europa waar ze de handel en het bankwezen (video) dicteren. Ashke-nazi joden? Zionisten (video) zijn dan ook vaak geen echte Joden van oorsprong. In de 18de eeuw verrijkten de Rothschild ‘s zichzelf al aan oorlogen (waaronder de Amerikaanse revolutie (1775-1783). In 1811 richtte Nathan Mayer Rothschild in de City of London het bedrijf NM Rothschild & Sons op. Hij verwierf al snel veel macht in de stadstaat.

Het kapitalisme is uitgevonden in Holland.

1602 kon je als gewone burger intekenen op aandelen, voor het eerst in de wereld

Begin van de VOC, 1600 te Holland. De eerste schepen zijn teruggekeerd uit het verre Azië. De nootmuskaat, pepers, kruidnagel en foelie die ze mee terugnamen bleken goud waard te zijn in Europa. Het smaakt naar meer, al die rijdom. In Amsterdam steken handelaren de koppen bij elkaar, de handel moet voortaan grootser aangepakt worden. Meer schepen, forten langs verre kusten om de handel te beschermen, meer mensen en meer pakhuizen en nog meer handelaren. Het zou, volgens deze hemelbestormende lieden, een langdurige onderneming worden, maar een onderneming die onnoemelijke rijkdom zou brengen. We spreken hier over het begin van de Gouden Eeuw. Ze hadden gelijk, die zeventien Heren. De handel op De Oost die ze bedacht hadden, bracht uiteindelijk enorme rijkdom.

Op 13 augustus 1814 werd het eiland Banka (Indonesië) door de Engelsen aan Nederland uitgeruild tegen het "etablissement Cochin (Indië). Een jaar later (18 juni 1815) werd Napoleon Bonaparte definitief verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hanoveraanse en Pruisische legers, tijdens de veldslag bij Waterloo (toenmalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, nu België). Dit gebeurde onder leiding van de hertog van Wellington, Blusher en de Prins Willem van Oranje-Nassau. (Willem Frederik George Lodewijk).
De Rothschild ‘s hebben voor en tijdens deze slag naast Engeland, Duitsland ook Frankrijk en dus Napoleon gefinancierd door middel van goudsmokkel overzee (video). Men creëerde de juiste beleggingssituatie ten kosten van oorlogen, dood en verderf, hierdoor kregen de Rothschild ‘s in een slag de controle over de helft van ‘s werelds rijkdommen, zo ook over de Bank van Engeland en de volle aandelenhandel, wat tot op heden niet is veranderd (video1) (video2). 
De Pruissische minister van Financiën schreef na een bezoek aan Londen in 1817 dat Nathan Rothschild ‘een ongelooflijke invloed uitoefent op alle financiële zaken in Londen. Het is welbekend dat hij de wisselkoersen in de City bepaalt. Zijn macht als bankier is enorm’. In 1880 stuurt men twee miljoen opgejaagde AshkeNazi-joden naar de Verenigde Staten om daar met hun hulp een democraat tot president te kiezen. Daarna vermoorden ze de tsaar en zetten een bloedige Russische Revolutie op touw en bedenken de Russische concentratiekampen, waarin ettelijke miljoenen mensen sterven (video's). De belangenverstrengeling tussen de Koninklijke huizen en de Ashke-Nazi bankiers (Rothschild’s) waren toen al een feit vanwege leningen en verdragen waardoor de Koningshuizen, voor eeuwig verenigd werden (video) met deze bloedlijnen die zichzelf in de afgelopen 200 jaar aan oorlogen en revolutie /opstand gigantisch verrijkt hebben en zo  na elke oorlog met grote sprongen invloedrijker en machtiger werden. De Rothschilds hun vermogen is al minimaal 1.000.000 miljard groot (minimale schatting), de Federal Reserve Bank is van hun, Shell is van hun, zo’n beetje elk bedrijf dat je je kunt bedenken (meestal indirect via vage constructies). Dan weet u voor wie de politiek werkt, en wie de baas is van Manager Bilderberg Koningin Beatrix die mede gegijzeld zit vanwege haar erfenis.
In 1896 had de grote joodse leider Theodore Herzl de discussie over de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk (en het negervraagstuk) op de internationaal politieke agenda gezet en noemde hij antisemitisme een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging. Met als gevolg op, 29 augustus 1897: Tussen 200 en 250 afgevaardigden afkomstig uit 24 landen die deelnamen aan het Eerste Zionistische Congres in Bazel, Zwitserland, georganiseerd door de Zionistische Organisatie opgericht door Theodor Herzl, de stichter van het hedendaagse Zionisme. Zo werd de organisatie de drijvende kracht naar de creatie van een Joodse staat in Palestina en de mensenrechten voor alle joden opzegde en joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars noemde. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan voor de joden in Europa.
Indien ik het Congres in Bazel moest samenvatten in woorden”, schreef Herzl in zijn dagboek,” dan zou het dit zijn: In Bazel heb ik de Joodse staat opgericht… Misschien binnen vijf jaar en zeker binnen de vijftig jaar, zal iedereen het weten.” Herzl had er niet ver naast gegokt. Minder dan 51 jaar later werd de Joodse staat opgericht op 14 mei 1948 (video). 

18 december 1919: zes miljoen stervende Joden
klik op artikel


In die jaren schreef deze leider in zijn dagboeken dat joden op elkaar moesten schieten, het veroorzaken van antisemitisme een goed idee was en erger moest worden om joodse rijkdommen te liquideren, dat antisemieten joodse bondgenoten zijn en joden gecrediteerde antisemieten aanwijzen voor de controle van de massa. Ook bedreigde hij Turkije met oorlog of terroristische aanslagen wanneer de joden de zin niet kregen. Het Eerste Zionistische Congres te Basel 29 tot 31 augustus 1897 was tevens het oprichtingscongres van the Jewish Society en de Jewish State, de rechtsvoorgangers van Israël die in 1933 Duitsland de oorlog verklaarde om het te vernietigen, 3 jaar nadat op 20 januari 1930 de Rothschild (nazi (BIS Bank) met deze voorkennis werd geformaliseerd in Den Haag (NL) om betreffende nazi oorlogsmachine te financieren met de hoofdzetel in Basel. In zijn politieke pamflet der Judenstaat uit 1896 legt de grote joodse leider Herzl het fundament voor de deportatie van joden per trein en transitcentra in Europa. Ook laat hij daarin zien dat hij opkomt voor de belangen van de kapitalisten en aristocraten om het in Israël nog beter te hebben dan ze het al hadden. Lees meer
   

klik op artikel:
 

"Hitler founded Israel" - 1933 The Transfer Agreement (video1 / video2)

Om een lang verhaal kort te houden. In 1900 hebben (joden) in Amerika holocaust op zes miljoen joden in Europa op het netvlies. In 1923 zijn de joden van Betar de eerste Bruinhemden in Duitsland. In 1929 betalen joden bijna dertig miljoen aan Hitler persoonlijk om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen.  In maart 1933 voorafgaande aan anti-joodse maatregelen in Duitsland had Hitler de macht gegrepen en ijverde voor een sterk Duitsland met een sterk leger en verklaren joden de oorlog aan Duitsland. Israël is geen land wat gesticht is op basis van democratische principes. Het is gesticht op basis van de fascistische ideologie van de pseudo joods liberale elite. Israël is perse géén Joodse staat. Het is een staat van elitaire Nazi’s. Wannabe Romeinen. De Duitsers waren bereidwillige beulen van de Zionisten. Dat is even vervelend anno 2011 wanneer Israël de wereld op de kop zet omdat het vindt dat Iran zich niet tegen kleine satan bewapenen mag. The transfer agreements (video) is een pact wat de Duitsers sloten met het zionisme (video).
Het was destijds voor iedereen verboden om eigendommen mee te nemen naar een ander land. Iedereen was iedereen, ook de Duitsers niet. Maar Europese joden mochten wel vertrekken naar Israël met hun hebben en houden. Er is nooit sprake geweest van een totale vernietiging van alle Joden, de zionistische Joden werden als het uitverkoren volk gespaard en kregen bezit over Israël ten koste van een wereldoorlog. Wel werden de anti-zionistische joden vernietigd de joden die tegen de staat Israël zijn. En de arme sloebers, het Joodse klootjesvolk, die gewoonweg het geld niet hadden om te vluchten. De niet zionistische Jood is feitelijk gebrandofferd door de Zionistische (Joden) om Israël in bezit te krijgen. Holocaust is het joodse woord voor brandoffer. Naar idee van zionisten koning Theodore Herzl. Hitler hielp bereidwillig en werd op zijn beurt van support voorzien via Nederland door de Amerikaanse familie Bush en zijn financiers (video).  De familie die mede hoofdverantwoordelijk is voor de recente oorlogsmisdaden genocide en westers terrorisme in Irak, Afghanistan, 9/11 enz (video). Dit zijn dan ook de laatste dagen van de grote leugen (video).

Volgens Eustace Mullins (video) een Amerikaans schrijver, onderzoeker, schilder, fotograaf, dichter en essayistdie die op 2 februari 2010 overleed was Pound op grond van politieke overwegingen zonder proces gevangengezet door president Franklin Delano Roosevelt, uit angst dat Pound zou doorgaan met het verspreiden van zijn mening over "het verraad van Roosevelt en de bankierswereld", die lang van tevoren geweten zouden hebben van  de Japanse aanval op Pearl Harbor om de VS te betrekken bij de voor hen lucratieve Tweede Wereldoorlog, waarin alle partijen, ook Hitler en Japan, vrijwel volledig gefinancierd werden door de grote bankiersfamilies Rothschild, Warburg, Oppenheimer, Schiff, Rockefeller, etc. In opdracht van Pound onderzocht Mullins tussen 1949 en 1952 The Federal Reserve, de centrale bank van de VS die de Rothschilds volgens hem via samenzwering, omkoping en chantage tijdens het kerstreces van 1913 opgericht hadden weten te krijgen (video’s Eustace Mullins)

In 1937 bezoekt Nazi Eichmann het twintigste Zionistische congres  treed Robert Rothschild (april 1937) tot Nazi collaborateur Paul-Henri Spaak zijn kabinet dat in 1940 samen met de Belgische en Nederlandse regering als ook Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld en het Nederlands Koningshuis in Engeland in ballingschap verbleef. Nazi Prins Bernhard (Bilderberg-oprichter) wou stadswachter voor Hitler worden, wat uiteindelijk ook gebeurde. Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite in 1940 opgeheven en officieel geruisloos overgedragen aan Hitlers kabinet met als rijkscommissaris voor de nieuwe Nazi staat Arthur Seyss-Inquart.
 
Nog terwijl de Belgische socialist Henri Spaak in ballingschap te Londen was, lag hij aan de grondslag van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, dit in samenwerking met de Rothschild bankiers familie die wederom beide kanten van het frond financierde. Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland waaronder koningin Wilhelmina kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart wat tot op heden niet veranderd is, voor België lag dit anders omdat Koning Leopold III zich bewust liet gevangen nemen door de Duitsers. Prins Bernhard was dan ook een echte Nazi wat extra noodlottig is geworden voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking. In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun post zijn gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft overleefd. België en Denemarken kenden dan ook geen 'Westerbork'.
 

Tussen 15 juli 1942 en 13 september 1944 (dus tot vlak vóór het begin van de spoorwegstaking) werden door de Nederlandse spoorwegen met 93 extra treinen meer dan 100.000 joden naar Westerbork vervoerd. Vanuit Westerbork zorgden de NS ook voor een stipte dienstregeling naar de vernietigingskampen in Auschwitz en Sobibor. De familie Bush streek de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz. Deze hielp de theorie van de 'raszuiverheid' ontwikkelen en verboden samen met nazi-Duitsland het emigreren van joden naar de Verenigde Staten. Zij werden voor het blok gezet of door de NA/ZI's in kampen gestopt (video) of naar Palestina geëmigreerd 1(video) 2(video) Israël en het geloof in de heilige holocaust.

Oud NS-directeur en verzetsman G.F.H. Giesberger, die via een illegale zender in contact stond met de ballingenregering in Londen, heeft in 1953 tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie onder ede verklaard dat hij herhaaldelijk aan Londen heeft gevraagd wat er in verband met de deportaties van de joden gedaan moest worden: "Londen antwoordde: Niets! doorgaan!".


(Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, G.F.H. Giesberger.)

Wanneer de Duitsers verliezen krijgen zij de Holocaust in de schoenen geschoven. Een Holocaust die aantoonbaar anders is verlopen dan men ons opdringd wat nodig was om het zionisme op gang te brengen (Afspeellijst David Cole in Auschwitz), het geen uiteindelijk moest leiden tot een Israëlische staat op Arabisch grondgebied (video). Hier werkt de Britse regering aan mee, beter gezegd de Britse tak van het Huis van Rothschild (video) One Third of the Holocaust 4.15u (video1/2/3/4/5/6/7), Laat ons duidelijk zijn, drie vooraanstaande familieleden van No Cancer Foundation voorzitster Banjac Branka waren overlevenden van het het werkkamp Auswitch, ook zij zijn vele generaties lang slachtoffer van deze bloedlijnen. Mede daarom verzoeken wij de Belgische en de Nederlandse Koning om in deze nieuwe tijd nogmaals het beste uit de monarchie naar boven te halen en onze lage landen, Europa en uiteindelijk de rest van de wereld te helpen bevrijden van het kwaad mede door Leopold III zijn "politiek testament" te respecteren zoals de grondwet voorziet. Zowel de fouten als de integriteit van uw voorgangers te erkennen, te openbaren en indien nodig te corrigeren. Zoals J.F. Kennedy verwoorde: een vergissing wordt pas een fout als je weigert het te corrigeren. Wij verzoeken dan ook om de huidige genocide dé-populatie Agenda 21 te doen "STOPPEN" niet meer te buigen voor het kwaad dat zowel de monarchie als de mensheid gegijzeld houd, om deze machten te overtuigen het tij te keren, de ware toedracht van de herkomst en het oneindige potentieel van de mensheid te openbaren, onderdrukte wetenschap, technologie en oplossingen vrij te geven in het belang van de mensheid, deze primair en onvoorwaardelijk te steunen en te vertegenwoordigen alsof het uw eigen nazaten zijn zoals een monarchie behoord te doen. 
 
Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats.Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk. Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS. Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. 

Het geheime rapport is in 2011 vrijgegeven door de Britse Nationale Archieven. Bron: Dailymail.co.uk

Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen waarvoor de Bilderbergconferenties (video) opgericht door Nazi Bernhard zur Lippe Biesterfeld  (IG-Farben) die Prinses Juliana huwde en haar samen Jan Donner en Frans Houben gijzelde voor het geruisloos voortzetten van het nazi regime vanuit Nederlands grondgebied onder het toeziend oog van Koningin Wilhelmina.

De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland.

Hierbij is het belangrijk te weten dat er geen recht meer is op de Nederlandse Troon. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele volksstam. 

De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland en zou geen recht meer hebben op de Nederlandse Troon. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht, zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging. Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje), hield de lijn van Oranje op (Stamboom) omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de 
dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.
Ook Willem III (1817-1890) trouwde op latere leeftijd (61 jaar) met Emma en was onvruchtbaar door syfilis waardoor hij geen kinderen bij Emma kon voortbrengen, derhalve werd het tweede eskader hulptroepen ingeroepen, de ambtelijke secretaris van de koning Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz. (Hiervoor is ook als biologische vader Jhr.mr.Joan Roëll {1844-1914} genoemd, doch dit is om meerdere redenen volkomen ongeloofwaardig) de toondoofheid van Wilhelmina en de Ranitz is meer overtuigend) {Voor het redden van de dynastie fraudeerde Willem III bij de aangifte in het bevolkingsregister, door niet naar de strekking van de Grondwet etc. te stellen dat op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur, Wilhelmina Helena Paulina Maria, mitsgaders datzelfde kind een dochter is van Hem, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning der Nederlanden en Emma van Waldeck-Pyrmont, terwijl hem bekend moet zijn geweest dat hij niet de biologische vader was en met die verklaring indruiste tegen de Grondwettelijke, regels Salische wet en Castiliaanse stelsel voor troonopvolging

Als gevolg van deze kunstgreep is Wilhelmina geboren en ontstond zo de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont. Algemeen wordt aangenomen dat toondoofheid erfelijk is, Wilhelmina leed daar aan, De Ranitz ook, maar haar vermeende ouders niet. Wilhelmina huwde prins Hendrik  (1876-34), ook die bleek aan syfilis te lijden, als gevolg waarvan Wilhelmina vier miskramen op rij moest doorstaan, alvorens Juliana werd geboren (geadopteerd). Hier stopt de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont, immers door haar syphilis kon Wilhelmina geen kinderen krijgen, bekend is dat zij het Hendrik bijzonder kwalijk nam, dat hij die overdraagbare aandoening bij zich had en na Juliana volgde de laatste miskraam. 

Vanaf het begin is de geruchtenmachine op gang gekomen, dat Juliana door Wilhelmina is geadopteerd van een moeder uit Soest. Deze hardnekkige geruchten houden nog steeds aan en slechts DNA onderzoek kan uitsluitsel geven. Maar er is meer: Volgens Mr. Carry Hamburger  van Knoops & Partners [de juridische bron] zou Maria (Claire) Jacoba Roovers (foto) die volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken is geboren 11 maart 1927 een onwettige dochter van Juliana zijn, echter door prins Hendrik in februari 1926 verwekt en actueel in november 1926 geboren.


De uiteindelijk vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met haar syfilis, naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was. Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis. 
Na de “geboorte” (lees adoptie Juliana) probeerde Wilhelmina nogmaals ZELF een kind te krijgen. Dit werd de vijfde miskraam. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk ,tenminste dat dacht men, middels het toen ontdekte middel  Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker: Wie is de biologische (Soesterse) moeder van Juliana?? Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren. 

Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Gezien vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het gepikte Oranje) in Wilhelmina en Juliana te zitten en is het Nederlandse huidige staatshoofd Beatrix afkomstig uit een familie van nieuwe rijken, de pseudo-Oranjes, terwijl de echte Oranjes tot keizer werden gekroond in Duitsland. Niet alleen Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan, ook Beatrix weigert dit en gelijktijdig ontkent prinses Margarita DNA materiaal te hebben afgestaan. Waar is men bang voor?

Voor meer onderbouw lees het boek van Ine Veen: Bedrog om de Kroon

Zou dit de daadwerkelijke rede zijn waarom koningin Wilhelmina, daar dochter prinses Juliana en haar Duitse echtgenoot prins Bernhard met de voltallige regering op 13 mei 1940 naar Engeland vluchtte ondanks de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet:

de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van nazi Duitsland werd (en nog steeds is) dat toenmalig werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet, wat betekende dat koningin Wilhelmina stateloos was en dus geen koningin meer was. Indien ze wettelijk gezien alvorens geen recht zou hebben gehad op de troon, dan zou er in dit geval betreffende niets veranderd zijn wat de toenmalige beslissing om Nederland te verlaten ondanks Artikel 21 van de toenmalige Nederlandse grondwet zou kunnen verklaren?

Hierbij zou prins Bernhard in collaboratie met Hitlers financiers, chemie-farmaceutische kartels als IG-Farben (Rothchilds), met Bernhard als prominente medewerker van de spionage afdeling N.W.7 en lid van de nazi S/S elite-eenheid gezamenlijk met zijn schoonmoeder Wilhelmina die al geen recht op de troon zou hebben gehad, een volgende staatsgreep plegen op de Staat der Nederlanden om het Hitler kabinet dat op 10 augustus 1944 in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg besloten heeft ondergronds te gaan en daarbij het nazi beleid geruisloos vanuit Nederlands grondgebied voort te zetten om vervolgens uit te breiden met de Benelux landen en vervolgens Europa en geheel de wereld wat illegaal is gebeurd met niet rechtsgeldige, ongrondwettelijke verdragen gesloten in Londen (Engeland)

Dit was mogelijk gezien Wilhelmina vlak voordat ze op 12 en 13 mei 1940 Prins Bernhard begeleide bij hun overtocht naar Engeland met als gevolg dat vanwege artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet waardoor ook Koningin Wilhelmina gegijzeld werd al dan niet recht op haar troon? Jan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-KabinetDe leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschild‘s waarmee de Belgische Paul-Henri Spaak, zijn vader Paul Spaak goed bevriend was en waarvan Robert Rothschild die na het slagen van zijn examen in april 1937 toegetreden is tot het kabinet Spaak die samen met de Nederlandse regering en het Nederlandse Koningshuis in ballingschap te Londen verbleef en de op 5 september 1944 een door mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten gebaseerd, valselijk Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst besloten, wat Harinxma thoe Slooten valselijk ondertekende namens de Regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, waaruit geen enkele rechtskracht kan worden ontleend. Als het moederverdrag vals is dan zijn alle dochterverdragen als vervolg daarop ook vals. Als gevolg daarvan hebben de Nazi’s zich na de Tweede Wereldoorlog vanuit de Benelux kunnen voortzetten. Om dat te voorkomen is Koning Leopold III gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven.
 
Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek-testament" geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten").

In het testament" eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Dit betekent dat Koning Leopold III daarmee postuum het nieuw Benelux-Verdrag heeft verworpen.

Wij richten dan ook aan de Belgische federale overheid het verzoek te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten:


Er zullen geen zelfstandige landen meer bestaan die de bevoegdheid hebben om de oorlog te verklaren aan een ander land. Er is wel militaire actie mogelijk tegen politieke onderdelen die tegenwerken, maar die zullen vredesoperaties worden genoemd zoals we globaal kunnen waarnemen. De soldaten heten bewakers van de vrede, ook al moorden en vernielen ze erop los schuil gaande achter het U.N. masker (een van de vele maskers die de ROTHSCHILDS hebben), en het volk dwingen om hun wapens in te leveren. Als excuus gebruiken ze dat ze dit doen om oorlogen en onzinnige schietpartijen te voorkomen zoals nu in Amerika gebeurd, die ze zelf uiteindelijk veroorzaken om de ontwapening te kunnen verantwoorden en kracht bij te zetten wat allemaal vermeld werd in het rapport van Iron Mountain dat in 1967 de ware toedracht onthulde  Toen President Johnson, het verslag las, had hij bevolen om het voor altijd te verbannen en te onderdrukken.


Het Permanent Hof van Internationale Justitie dat in 1922 in Nederland geïnstalleerd werd stopte haar activiteiten in 1940, en werd niet toevallig in 1946 ontbonden om vervolgens het Internationaal Gerechtshof in het zelfde jaar in de plaats op te richten door de Verenigde Naties, echter ditmaal in het door Nazi (Hitlerkabinet) geruisloos gekaapte Nederland, daaropvolgend In 2002 het Internationaal Strafhof om oppositie van het nazi regime ondemocratisch uit te schakelen vanuit een door Nazi gekaapt land zonder Grondwettelijk Hof en waar de grondwet is uitgeschakeld. André Donner (ARP) was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2).

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”


De Rothschilds hun vermogen is al minimaal 1.000.000 miljard groot (minimale schatting), de Federal Reserve Bank is van hun, Shell is van hun, zo’n beetje elk bedrijf dat je je kunt bedenken is (meestal indirect via vage constructies). Dan weet u voor wie de politiek werkt, en wie de baas is van het vanuit Nederland voortgezette Nazi regime met als Manager, de Nederlandse gegijzelde Bilderberg Koningin Beatrix, die dit erft van diens vader die één jaar na de herziening van de Grondwet met artikel 60 die de grondwet fijtelijk uitgeschakeld in 1954 de Bilderbergconferenties oprichte (video) het zelfde jaar dat Robert Rothschild" (Ashke-Nazi jood) benoemd werdt tot kabinetschef van Socialist Paul-Henri Spaak op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De komende twee jaar werkte hij samen met Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers aan het verdrag van Rome voor de definitieve ondertekening van het verdrag in 1957. De EEG en Euratom worden opgericht door de Verdragen van Rome, die ondertekend worden op 25 maart 1957 door
Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties (video) zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.Veel voormalige kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog (en veroordeelden in het na-oorlogse oorlogstribunaal in Neurenberg) waren betrokken bij de opbouw van de EU. De meest beruchte was Walter Hallstein (1901-1982), een oud nazi-jurist die furore maakte in Nazi Duitsland met zijn ideeën over een verenigd Europa onder Nazi bewind. Hij werd na de oorlog de eerste president van de EU-Commissie en hij beschouwde zichzelf daarbij als de premier van Europa. De EU is de ideale staatsvorm voor een oude nazistische gedachte: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer.” Een wens gedreven door enkele machtige industrieën die onder meer beide Wereldoorlogen faciliteerden en financierden.
Spaak zei, ik denk dat we het Romeinse Rijk hersteld hebben zonder dat er ook maar een schot werd gelost.
Het is in stilte aan iedereen voorbij gegaan. De herdenking van 115 jaar joods terrorisme. 29 tot 31 augustus 2012 was het precies 115 jaar geleden dat joden bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel de mensenrechten voor alle joden opzegde en joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars noemde. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan voor de joden in Europa. In 1896 had de grote joodse leider Theodore Herzl de discussie over de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk (en het negervraagstuk) op de internationaal politieke agenda gezet en noemde hij antisemitisme een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging. 

Anti-zionistische historicus - Eustace Mullins (Zie hier)
 


In 1940 slaan de Duisters een speciale munt met aan de ene kant een hakenkruis en aan de andere kant een davidster en op de rand de tekst “Ein Nazi Fahrt Nach Palestina” 1(video) 2(video). In 1940 bouwen joden symbiotisch met de SS Auschwitz. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werkt de joodse leiding diepgaand samen met de Duisters om de onderklasse joden in de concentratie kampen af te leveren (video). In 1946 is de terroristische aanslag op het King David Hotel en sindsdien terroriseren joden het midden oosten en massamoorden zij Palestijnen en bedreigen zij Iran met oorlog en niemand mag daar wat van zeggen want dat is antisemitisme Alois Hitler (1837-1903) de vader van Adolf Hitler, was de onwettige zoon van Maria Anna Schicklgruber en Baron Rothschild. Een geheim document is opgesteld waaruit bleek dat Maria Anna Schicklgruber in Wenen woonde op het moment dat zij zwanger werd en werkzaam was als bediende in het huis van Baron Rothschild. Zodra de familie haar zwangerschap ontdekte werd ze teruggestuurd naar haar huis in Spital, waar Adolf Hitler zijn vader, Alois op 7 juni 1837 geboren werd (video).


Het zijn er bij lange na géén zes miljoen. Nooit geweest ook en de industriële vergassing heeft niet plaatsgevonden zoals historisch beschreven. Ook de beroemde historicus Robert Jan Van Pelt toont dit aan in het standaardwerk Auschwitz. Er zijn tussen de 1,7 en 3,3 miljoen joden vermoord, en in Auschwitz zijn rond de twee honderdduizend mensen vergast. De betrouwbaarste berekeningen staan hier  ,hier  en hier. Auschwitz was overigens 100% particulier initiatief en eigendom van IG-Farben wat het geesten kind was van de joodse Rothschild bankiers, die ook Hitler betaald hebben samen met Rockefeller, Esso, Shell en Wall Street. Ook de grootvader van de laatste president Bush profiteerde als manager van het Nazi regiem van de slavenarbeiders van dat kamp. Een beetje zoeken op internet leert al snel dat begin jaren negentig van vorige eeuw het aantal vermoorde joden van Auschwitz officieel drastisch naar beneden is bijgesteld van vier naar één miljoen. Dat is een verschil van drie miljoen wat van de beruchte geholocauste zes miljoen afgetrokken hoort te worden. Zes miljoen min drie miljoen is géén zes miljoen.

Van 4 miljoen slachtoffers:

naar anderhalf miljoen slachtoffers:

 

Adolph Hitler, the Mass Murdering Jew?

JOODSE BRONNEN TONEN AAN DAT DE NAAM HITLER BEWIJST DAT HITLER JOOD OF VAN JOODSE AFKOMST WAS. DE FAMILIE HITLER KOMT VOLGENS BRONNEN IN DE JOODSE MEDIA VAN 01 JUNI 1933 OORSPRONKELIJK UIT DE PLAATS PLANNAU IN BOHEMIA. VOLGENS DEZELFDE BRONNEN IN DE JOODSE MEDIA WIJST ONDERZOEK UIT DAT IEDEREEN DIE HITLER HEET, JOOD IS, OF AFSTAMT VAN DE JODEN.

 
 

Waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan Z.K.H Filip, eerste voorzitter Hof van Cassatie, Belgisch Parlement (Kamer en Senaat) en alle Ministers van de Federale Regering:

17 april 2015: Verzoekschrift aan Koen Geens, Minister van Justitie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Alexander de Croo, Vice-eerste Minister en Minister van Ontwikkelinkssamenwerking (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Didier Reynders, Vice-eerste Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Kris Peeters, Vice eerste Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Maggie de Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17april 2015: Verzoek aan Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (federaleregering) voor herstel Belgische grondwet 1944 (Geweigerd om in ontvangst te nemen)

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-ontvangst-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Christine Defraigne, Voorzitter Senaat (van de Senaat) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Siegfried Bracke, Voorzitter van de kamer van Volksvertegenwoordigers (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Herve Jamar, Minister van Begroting, belast met Nationale Loterij (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Nationale & Internationale formele verzoekschriften:


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/no-cancer-foundation-vzw-en-de-politieke-partij-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-new-york.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-internationaal-strafhof-den-haag.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/1-april-2014-klacht-van-ad-van-rooij-en-de-groenen-aan-europese-ombudsvrouw-tegen-belgische-staat.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-2013.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-belgie.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjZkMDJlYzMyNjI0OGE4YTQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjVkMmQ5MDNmZTY1YTM1NQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjExZDNkYTYxZTc4NjQyODI

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjNhYWE1MzgxMmUzYjBiZjE


http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf