Benelux gekaapt voor voortzetting Derde Rijk!
IG-Farben, welke werd georganiseerd in 1904 toen de zes grootste chemische bedrijven (Badische Anilin, Agfa, Bayer, Hoechst, Weiler-ter-Meer en Greisheim Electron) in Duitsland dit kartel begonnen te vormen. De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschilds welke 'aanbevolen' werden door hun Duitse (Joodse) bankier Max Warburg van de MM Warburg Company. Hij was later hoofd van de Duitse geheime dienst gedurende de 1e wereldoorlog, en was daarnaast zelfs de persoonlijke financieel adviseur van de Kaiser. Toen aan het einde van de 1e wereldoorlog de Kaiser werd afgezet, werd Max Warburg de financieel adviseur van de nieuw gevormde overheid.
Het was tevens Warburg die meedeelde in het verdrag van Versailles, welke Duitsland extreme schuldenlasten oplegde na de eerste wereldoorlog (en daar tegelijkertijd van profiteerde). August Thyssen, de grootste militaire producent in Duitsland, zag zijn staalrijk na de 1e wereldoorlog in gevaar. In het (('neutrale')) Nederland opent hij de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam. Zo kan hij zijn oorlogsbuit van van de August Thyssen Bank inBerlijn op tijd versluizen tegen de schadeclaims van het Versailles-verdrag. De oude August schenkt 100 miljoen dollar en zijn industrieel imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz. Die raakt in 1923 in de ban van Adolf Hitler, de man die de Duitse industrie kan redden van de opstandige arbeidersklasse. De staalbaron ontmoet Adolf Hitler en generaal Erich Ludendorff en besluit 100.000 goudmark te geven aan de beginnende NSDAP. Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in nazi-Duitsland, via de UBC-bank van Thyssen (gelinieerde BHS Bank in Rotterdam) krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde Staten. De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New Yorkvloeien. In New York is Prescott Bush ondertussen managing director van UBC Bank die samen met de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam van Thyssen is. "De familie Bush wist zeer goed dat Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime pijplijn was om het nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen", schrijft John Loftus (video), voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes. Lees meer
 
In die jaren schreef deze leider in zijn dagboeken dat joden op elkaar moesten schieten, het veroorzaken van antisemitisme een goed idee was en erger moest worden om joodse rijkdommen te liquideren, dat antisemieten joodse bondgenoten zijn en joden gecrediteerde antisemieten aanwijzen voor de controle van de massa. Ook bedreigde hij Turkije met oorlog of terroristische aanslagen wanneer de joden de zin niet kregen. Het Eerste Zionistische Congres te Basel 29 tot 31 augustus 1897 was tevens het oprichtingscongres van the Jewish Society en de Jewish State, de rechtsvoorgangers van Israël die in 1933 Duitsland de oorlog verklaarde om het te vernietigen, 3 jaar nadat op 20 januari 1930 de Rothschild (nazi (BIS Bank) met deze voorkennis werd geformaliseerd in Den Haag (NL) om betreffende nazi oorlogsmachine te financieren met de hoofdzetel in Basel. In zijn politieke pamflet der Judenstaat uit 1896 legt de grote joodse leider Herzl het fundament voor de deportatie van joden per trein en transitcentra in Europa. Ook laat hij daarin zien dat hij opkomt voor de belangen van de kapitalisten en aristocraten om het in Israël nog beter te hebben dan ze het al hadden. Lees meer

Koning Albert I van België verzette zich tegen deze evolutie en hij bezat destijds – als de held van de Eerste Wereldoorlog - een groot gezag in Europa…

De ambassadeur van Duitsland in Parijs, een zekere Roland Köster, verklaarde overigens dat sommige hooggeplaatste nazi’s geloofden dat ze Europa op de knieën konden krijgen zonder een regelrechte oorlog te riskeren. Ze hoefden alleen maar een zestal politieke moorden te plegen. Op hun zwarte lijst kwam de Oostenrijkse kanselier Dolfuss voor, die op 25 juli 1934 inderdaad omkwam bij een aanslag door een geheim agent van de nazi’s. Koning Alexander van Joegoslavië werd op 9 oktober 1934 vermoord in Marseille door een Kroatische fascist. President Titulescu van Roemenië stierf in verdachte omstandigheden in zijn bed en president Edvard Benes van Tsjechoslowakije en de Franse premier Herriot ontsnapten slechts op het nippertje aan de dood.

Koning Albert I van België zou de zesde naam geweest zijn op de zwarte lijst van de nazi’s… De Duitse ambassadeur zou een jaar later (31 december 1935) op 52 jarige leeftijd gestorven zijn aan (longontsteking?).

Een week na de onverwachte dood (moord) van de Koning der belgen Albert I, legde zijn zoon Leopold III op 23 februari 1934 de grondwettelijke eed af als de vierde koning der Belgen. Een zware taak werd op zijn schouders gelegd. Grote politieke instabiliteit kenmerkte de jaren dertig. Tussen 1934 en 1940 zag Leopold III niet minder dan negen regeringen komen en gaan. De koning wilde een sterk koninklijk gezag om de dreiging van een dictatuur, zoals die in Italië en Duitsland opgang maakte, in te dammen. De sterke positie van de koning - Albert I in de eerste plaats, in mindere mate van Leopold III- sneed de kansen van aspirant-dictators in België de pas af. Dit idee beïnvloedde in grote mate de houding van Leopold III tegenover de regering. Net als zijn vader uitte hij sterke kritiek op de werking van het parlement en de regering. De Belgische Nazi collaborateur Alexandre Galopin  was tijdens de II Wereldoorlog (1935-44) directeur en gouverneur van de Société Générale en de bedenker van de Galopin doctrine die gebruikt werd om met de Nazi’s zaken te doen,  van 1939 tot 1942 was hij Vice-voorzitter Board of Directors van de BIS Bank en werd in 1944 vermoord vanwege zijn collaboratie met de Nazi’s.

De chemiereus IG Farben nam ook de Holland-route naar de VS 
 
De chemiereus IG Farben nam ook de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH,UBC (gelinieerde BHS Bank in Rotterdam) en Dillon Read. En net als Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigenbankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG Farben's activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie (Max Ilgner) leidde namelijk de inlichtingenafdeling NW 7 van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern waar ook Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld werkte hier als spion (video1)(video2)(video3). Tot Max Ilgner vriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van prins Bernhard. Een connectie die niet alleen zoet vruchten zou afwerpen.
 
In 1929 verkreeg Fritze de Nederlandse nationaliteit. Voor die tijd was hij voor het gemak al eens tot Zweed getransformeerd om het toenaderingsproces tussen IG Farben en Enskilda wat soepeler te kunnen begeleiden. In Nederland hield hij vooral toezicht op de geldstroom tussen het Duitse moederbedrijf en het Amerikaanse filiaal Chemnyco. Dat filiaal stond onder leiding van Robert Ilgner, een tot Amerikaan genaturaliseerde broer van Max Ilgner, die bancair werd bijgestaan door de zo vertrouwde BBH en UBC van Prescott Bush en Averill Harriman. Naar verluidt speelde Fritze en Max geen onbelangrijke rol bij het aaneensmeden van de Nederlandse kroonprinses Juliana en de inmiddels voor NW 7 in touw zijnde prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld (video1) (video2) (video3) die vervolgens inhet huwelijk trad met princes Juliana en nodigde vooraanstaande Nazi's uit op hun bruiloft waar de Hitlergroet gedaan werd.

Ook IG-Farben had een organisatie met een waarde van ruim 6 miljard Mark en zo'n 500 firma's onder diens controle. Gedurende de periode van de Weimar Republiek begonnen een aantal hoge IG-Farben beambten aan een zeer nauwe samenwerking met Adolf Hitler door diens politieke invloed te subsidiëren. Ook andere industriëlen begonnen zichzelf te interesseren voor het succes van IG-Farben. Zo had Henry Ford in die tijd een Duitse markt geopend van Ford Motor Company waarbij 40% van de aandelen naar IG-Farben zelf gingen. IG-Farben richtte ook een onderneming op in de VS welke direct samenwerkte met Standard-Oil. Standard Oil van Rockefeller werd tevens groot aandeelhouder in IG-Farben. Ook Arthur Dean de directeur van American Banknote heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het netwerk, daar hij directeur is geweest van American Ag & Chem Company van de Rockefellers, maar ook directeur van o.a. bedrijven als American Solvay en American Metal.

De Belgische Nazi collaberateur, socialist Paul-Henri Spaak die tijdens de oorlog samen met Robert Rothschild die na het slagen van zijn examen in april 1937 toegetreden is tot zijn kabinet, verbleven samen met de Belgische en Nederlandse regering als ook Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld en het Nederlands Koningshuis in Engeland in ballingschap. Nazi Prins Bernhard (Bilderbergoprichter video) wou stadswachter van Hitler worden, wat uiteindelijk ook gebeurde. Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite in 1940 opgeheven en officieel geruisloos overgedragen aan Hitlers kabinet met als rijkscommissaris voor de nieuwe Nazi staat Arthur Seyss-Inquart. Nederland is nooit officieel teruggegeven door de Duitsers met als gevolg dat Het Hitlerkabinet geruisloos heeft kunnen voortbestaan vanuit Nederlands grondgebied, daaropvolgend Benelux, Europa …Lees meer
 
Koning Leopold III dient in eer te worden hersteld!

Koning Leopold III wilde hieraan niet deelnemen. Dit was de rede waarom hij i
mei 1940, bij de inval van België door nazi-Duitsland, erop stond om persoonlijk het opperbevel over het Belgische leger te voeren. Zijn functie als staatshoofd vond hij hieraan ondergeschikt. Omdat hij weigerde naar het buitenland te vluchten, kwam het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot. Dit gegeven vormde de kiem van de latere Koningskwestie. Het laatste en dramatische gesprek tussen de koning en zijn ministers vond plaats inWijnendale op 25 mei. Na de capitulatie op 28 mei 1940 werd hij krijgsgevangen genomen door de Duitsers en door 
de Belgische regering onterecht neergezet als landverrader. Omdat hij weigerde naar het buitenland te vluchten (Engeland) zoals Wilhelmina van Nederland dat deed kwam het tot een breuk met de door Rothschilds gederegeerde regering van Hubert Pierlot waaronder prominente socialisten als Hendrik de Man (vicepremier) en Paul-Henri Spaak (Buitenlandse Zaken).

Leopold III zijn vader Koning Albert I kreeg van zijn soldaten al vlug de bijnamen koning-ridder en koning-soldaat. Ook hij was een koning die tijdens de Eerste Wereldoorlog bij zijn soldaten bleef in de loopgraven aan de IJzer in West-Vlaanderen, terwijl de regering in ballingschap was in Le Havre. Albert I stierf na een val van de rotsen in Marche-les-Dames (Namen) op 17 februari 1934 onder zeer verdachte omstandigheden. Zijn zoon Leopold III geboren te Brussel in 1901 , overleed, 25 september 1983 en regeerde als koning der Belgen van 1934 tot 1951, toen moest hij onder druk van de Nazi collaborateurs binnen de Belgische regering troonsafstand doen ten gunste van de kroonprins, zijn zoon BoudewijnLeopold III van België was net als zijn vader een held, hij deed alles om België neutraal te behouden. Hij kende de ware toedracht van de oorlog en de machtsstructuur binnen zowel de (geallieerde) als ook het (Nazi regime) die wederom door de zelfde elite worden gefinancierd. 

Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats.Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk. Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS. Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen. Prinses Juliana werd dan ook gegijzeld door Jan Donner en Frans Houben met de volledige medewerkingvan Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard.De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschild‘s welke 'aanbevolen' werden door hun Duitse (Joodse) bankier Max Warburg van de MM Warburg Company.
 
Het geheime rapport is in 2011 vrijgegeven door de Britse Nationale Archieven. Bron: Dailymail.co.uk
 
Op 5 september 1944 werd in Londen een door mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten gebaseerd, valselijk Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst gesloten, wat Harinxma thoe Slooten valselijk ondertekende namens de Regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, waaruit geen enkele rechtskracht kan worden ontleend. Als het moederverdrag vals is dan zijn alle dochterverdragen als vervolg daarop ook vals. Als gevolg daarvan hebben de Nazi’s zich na de Tweede Wereldoorlog vanuit de Benelux kunnen voortzetten. Om dat te voorkomen is KoningLeopold III gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven.
 
Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek testament" geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten").
In het testament" eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Dit betekent dat Koning Leopold III daarmee postuum het nieuw Benelux-Verdrag heeft verworpen.
Wij richten dan ook aan de Belgische federale overheid het verzoek te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten: Lees hier

Grootneerlandisme is het staatkundige streven om Vlaanderen en Nederland te verenigen in een unitairefederale of confederale Nederlandstalige staat, Groot-Nederland (een andere benaming hiervoor is Dietsland). In de literatuur heet dit streven ook wel de Groot-Nederlandse gedachte. Onder die naam kwam dit streven voor het eerst naar voren in de jaren twintig van de 20e eeuw. Na de tweede Wereld Oorlog kreeg de Groot-Nederlandse gedachte echter hetstigma van collaboratie opgeplakt. Vele Vlaamse kopstukken van de Groot-Nederlandse gedachte voor 1940 hadden namelijk verregaand gecollaboreerd met de Duitsers, met name in het VNV, en hadden in contact gestaan met deNSB. De NSB had op haar beurt zogenaamd de term 'Diets' gekaapt en de prinsenvlag misbruikt voor haar eigen politieke doeleinden. Zodoende kwam de Groot-Nederlandse gedachte in een kwaad daglicht te staan in beide Benelux-staten wat uiteindelijk niet ongegrond was gezien Nederland in de Tweede Wereldoorlog officieel overgenomen werd door het Hitler kabinet onder leiding van de opvolgende Nederlandse Staatshoofden. opgevolgd door de Benelux en Europa en aangestuurd vanuit de in 1954 opgerichte geheime Bilderberg conferenties (video) onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, daarna koningin Beatrix en thans Étienne Davignon, (voormalig secretaris van Paul Henri Spaak) waarbij het Nazi regime van het Hitler Kabinet vanuit het grondgebied van voormalig Nederland is voortgezet wat door de Europese Unie is overgenomen. Eerst waren dit alleen radicale partijen, maar ook bij de gematigde partijen kreeg (en krijgt) het idee geleidelijk meer aandacht ondanks het illegaal geruisloos vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet. Waaronder Filip Dewinter(Vlaams Belang), Siegfried Bracke (N-VA), Derk Jan Eppink (LDD), Sven Gatz (Open Vld) Bart De Wever enMatthias Storme (N-VA), Bert Anciaux (spirit), Louis Tobback (sp.a). PS: Wij stellen ons dan ook de vraag waarom Bart de Wever (NVA) Nazi noorderbuur Nederland een voorbeeld voor België noemt?

1951: werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, opgericht. De EGSK was de eerste supranationale organisatie en daarmee begon de erosie van nationale soevereiniteit, een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat.
 
1953: André Donner (ARP) foto), zijnde de vader van huidig vice-president Piet Hein Donner van de Raad van State, was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen.
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”
De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd:
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”
Hiermee zit vanaf 1953 in de Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.
 
Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donnerwas toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden. 
 
1954 tot 1964: een jaar na het veranderen van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (1953: de rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten) werd de Bilderberggroep opgericht (video) , een geheim genootschap, die in 1954 op initiatief van Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) maar ook de Belg Pierre de Bonvoisin (directeur van de Société Générale van 1951 tot 1962), wiens vader tijdens de tweede wereldoorlog vice-voorzitter was van de BIS-bank en H.F. Van Walsem (lid van de Raad van Bestuur Koninklijke Philips Electronics N.V.) is opgericht (bron: Wikipedia). Tijdens de jaren '80 kwam de zoon vanPierre de Bonvoisin (ook genoemd in het Dutroux dossier) in opspraak, omdat hij banden onderhield met extreemrechtse organisaties en verdacht werd van connecties met de C.C.C. en De Bende van Nijvel. Deze laatste beschuldigingen zijn nooit bewezen, maar hij hield er wel zijn bijnaam, "De Zwarte Baron", aan over (bron:Wikipedia). Op voormalig Nederlands grondgebied heeft het Hitler-kabinet zich vanaf 5 mei 1945 voortgezet onder leiding van de opvolgende Nederlandse staatshoofden, aangestuurd vanuit de in 1954 opgerichte geheime Bilderberg conferenties onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard, daarna koningin Beatrix en thans de Belg Etienne Davignon, waarbij het Nazi regime door de Europese Unie is overgenomen met als volgende stap een totale vernietiging van onze democratie onder het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat op 1 juli 2012 moet ingaan.
 
Ook in 1954 werd Robert Rothschild benoemd tot kabinetschef van Socialist Paul-Henri Spaak op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De komende twee jaar werkte hij samen met Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et d'Oppuers aan het verdrag van Rome voor de definitieve ondertekening van het verdrag in 1957. De EEG enEuratom worden opgericht door de Verdragen van Rome, die ondertekend worden op 25 maart 1957 door:
Met het tekenen van dit verdrag door Paul-Henri Spaak (Belgisch Socialistische Partij) namens de regering Van Acker IV (BSP/PSB, Liberalen) hebben België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland zich gebonden aan Nederland en daarmee aan het vanuit voormalig Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet onder leiding van Beatrix, Juliana en Beatrix (die geen staatshoofd meer zijn) bestuurd vanuit de geheime Bilderberg-conferenties (video) zonder het te hebben laten toetsen aan het Belgisch Grondwettelijk Hof.
De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.Veel voormalige kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog (en veroordeelden in het na-oorlogse oorlogstribunaal in Neurenberg) waren betrokken bij de opbouw van de EU. De meest beruchte was Walter Hallstein (1901-1982), een oud nazi-jurist die furore maakte in Nazi Duitsland met zijn ideeën over een verenigd Europa onder Duits-nazi bewind. Hij werd na de oorlog de eerste president van de EU-Commissie en hij beschouwde zichzelf daarbij als de premier van Europa. De EU is de ideale staatsvorm voor een oude nazistische gedachte: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer.” Een wens gedreven door enkele machtige industrieën die onder meer beide Wereldoorlogen faciliteerden en financierden.
Spaak zei, ik denk dat we het Romeinse Rijk hersteld hebben zonder dat er ook maar een schot werd gelost.
Ook werd de socialist in 1957 secretaris-generaal van de NAVO als opvolger van Lord Ismay en bleef dit tot 1961.

John F. Kennedy begon in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy, toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer waren de bemoeienissen van Prins Bernhard die achteraf zijn bewezen.

In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet ging waarmee het Nederlandse koninklijke huis hun macht in de wereld dreigde te verliezen. In het zelfde jaar (1958) werd het Benelux verdrag gesloten ondertekend door:

Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België.

Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland.

Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg.

Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van Nederland. Met het ondertekenen van dit verdrag in 1958 zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment vanuit Nederland elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België om een faillissement tegen te gaan en betreffende Nazi agenda te kunnen voltooien. Met als gevolg dat in december 1959 in de vrijmetselarij een beweging te ontstaan. 

VRIJMETSELAAR ALBERT PIKE BESCHREEF DE SATANISCHE NWO STRATEGIE, TE WETEN DE 3 WERELDOORLOGEN, AL IN 1871:

Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als “irreguliere loge'' afgesneden van de wereld met door Londen erkende reguliere loges. Vooral contacten met het door Nazi geinfiltreerde Verenigde Staten, waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,,broeders''. Voor de Antwerpse diamanthandel (Zionisten / joden?) was de brug naar de VS, via de loge, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. Hitler werd dan ook via de het zionisme vanuit Amerika via Nederland gefinancierd voor een fascistisch Europa te stichten wat uiteindelijk mislukte, maar heden wederom via Nederland en de Bilderbergconferenties geruisloos plaatsvindt, waarvoor een deel van de vrijmetselaars uit het Groot Oosten trad en op 4 december 1959 de Grootloge van België oprichtte.

De financiële problemen van het Nederlandse koninklijk huis waren zelfs zo groot dat premier prof. dr. J.E. de Quay die persoonlijk heeft besproken met voormalig Koningin Juliana. Als feitelijk bewijs daarvoor citeer ik hieronder letterlijk de volgende tekst uit zijn dagboekaantekeningen, daarin schrijft premier De Quay letterlijk het volgende:

1 februari 1960:

“Vanmorgen gesprek met HM en ZKH over financiële positie van het koninklijk huis. Daar moeten we iets aan doen. Prins vroeg ‘sliding scale’ Lijkt me wettelijk moeilijk. Goed voorbereiden. Bespreken met Beel.”

In 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerden tegen de duistere plannenvan deze adel, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton trad hierdoor in liquidatie waardoor Billiton en de Nederlandse koninklijke familie financiële problemen tegemoet gingen. De 30.000 Nederlandse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali / Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea. met als gevolg: vanwege de grondwetswijziging in 1953 (artikel 60 “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”) die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-PresdentLouis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te brengen waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 deBestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld.

De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huisen de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren.

Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis, de Nederlandse Nazi Staat en de banken die daarin hebben geïnvesteerd). Dit vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet en het feit dat vanwege het niet bestaan van Nederland vanaf 18 mei 1940 aan de Bestrijdingsmiddelenwet van 21 april 1962 geen rechtskracht kan worden ontleend.

1963: werd de Codex Alimentarius Commissie (Codex) opgericht. De belangrijkste internationale instelling die voorstellen doet aan en wordt geraadpleegd door de directeuren-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO) en de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met betrekking tot zaken omtrent het gezamenlijke FAO/WHO voedselnormenprogramma. Codex Alimentarius’ is een moderne ‘techniek’ om de rechten van wereldburgers op een vrije keuze in hun basisbehoefte, voedsel, te limiteren. De regelgeving die door de bureaucraten van de Codex-wetgevingsontwerp is ‘bedacht’, blijkt volstrekt niet gebaseerd op kennis van voeding noch gezondheid..! De Codex-wetgeving wordt desalniettemin uitgerold over de (inter)nationale bevolking door nationale overheden en via internationale verdragen. Nazi Nederland is het eerste land waarin deze nieuwe regelgeving is ingegaan, ter voorbereiding op wereldwijde implementatie in 2013. De nieuwe wet met betrekking tot gezondheidsclaims op homeopathie en supplementen is in strijd is met de grondwet, het recht op vrije meningsuiting en pers. De beslissingen om dit te doen, zijn gebaseerd op de instructies van de grootmeesters van o.a. Big Pharma en de landbouwbusiness, coöperatieve entiteiten, die op het punt staan om de complete controle over te nemen in de voedingsketen en wat er over is van onze gezondheid. Maar wat hebben deze voorbeelden van fascisme, dus de ‘Codex Alimentarius’ en vernietigingskamp Auschwitz, met elkaar gemeen..? Allereerst even een paar namen: Lees meer

Nederland vergiftigd buurland België en gebruikt met name Limburg als “dekmantel” voor het vergiftigen van de wereld met hoge winsten voor het alsnog geruisloos implementeren van het Derde Rijk vanuit Nederlands grondgebied en overtreed hierbij de Belgische grondwet en het Europese verdrag van Lissabon.

De Benelux verdragen zijn illegaal en onrechtmatig gebaseerd op grond van een door mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten namens de Regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, valselijk ondertekend op 5 september 1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Duane-overeenkomst waaruit geen enkele rechtskracht kan worden ontleend. Mede daarom verzochten wij Annemie Turtelboom als minister van Binnelandse zaken, als ook de voltallige Belgische regering op 21 november 2012 om hieraan een halt toe te roepen door de Grondwet te laten toetsen wat tot op heden niet gebeurd is, waarvan de gevolgen rampzalig van zullen zijn. Als het moeder-verdrag vals is dan zijn alle dochter-verdragen als vervolg daarop ook vals. Als gevolg daarvan hebben de Nazi’s zich na de Tweede Wereldoorlog vanuit de Benelux illegaal kunnen voortzetten. Om dat te voorkomen is Koning Leopold III  gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven. Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een  "politiek testament" geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten").In het testament eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Dit betekent dat Koning Leopold III daarmee postuum het nieuw Benelux-Verdrag heeft verworpen. Voor de onderbouw lees onze bij aangetekende brief d.d.3 oktober 2012 verzonden aanvulling op onze memorie met verantwoording d.d. 2 september 2012 overeenkomstig de brieven d.d. 20 augustus 2012 van het Belgische Grondwettelijk Hof aan de familie A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, inzake het beroep tot vernietiging van het Verdrag van het op 2 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te ’s-Gravenhage op 17 juni 2008 (“Nieuw Benelux-Verdrag”). Persbericht

YouTube-video

° Inleiding:

° Hoodstuk 1: Korte samenvatting van de bewijzen

° Hoodstuk 2: Walter Hallstein: Vooraanstaand Nazi jurist – en voornaamste architect van de 'Brusselse EU’

° Hoodstuk 3: Das Grossraum-Kartel – Het grotere ruimte kartel – en haar organisatorische raamwerk

° Hoodstuk 4: De ‘Brusselse EU’ heden ten dagen: Wat het olie -, en chemie kartel en hun politieke aandeelhouders niet willen dat u te weten komt

° Hoodstuk 5: Hoe het Dictatorschap van de ‘EU Brussel’ afgedwongen wordt

° Hoodstuk 6: Het bewind van de 'Brusselse EU’ zal een einde maken aan eeuwen van vrijheid en onafhankelijkheid in Groot Brittannië

° Hoodstuk 7: Wie is wie in de 'Brusselse EU'

°Hoodstuk 8: Terugplaatsing van het Leven

Aanhangsel: