Alarm... U wordt vergiftigd!!! 

Zal de wereld ondergaan aan oorlog, gif, milieu en bedrog?


https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/contact-us
No Cancer Foundation is een humanitaire organisatie die internationaal strijd "voor"mensenrechten,  "tegen"industriële massavergiftiging, kanker en andere vergiftigings zieketen. Deze v.z.w. vertegenwoordigd alle wereldbewoners, en biedt een platform voor alle mensen die positieve verandering willen door een sterk signaalaf te geven aan verantwoordelijke functionarissen, om een brug te bouwen tussen overheden en burgers met als doel om gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. 

No Cancer Foundation steunt het Scientific & Treatment Center for Cancer Curing "PHOENIX" en start diverserechtsprocedures in samenwerking met het  Ecologisch Kennis Centrum (EKC). Met als doel het stoppen van de-populatie (Agenda 21) en het herstellen van democratie. Het redden van Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld van een totale vernietiging d.m.v. massavergiftiging onder de dekmantel van duurzaamheid, wat mogelijk is door in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering te gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide maar voor publiek achter gehouden "Politiek testament" zoals verzocht door No Cancer Foundation (NCF) en het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) aan de Belgische federale overheid, gericht te beslissen dat in overeenstemming met de (nog steeds van kracht zijnde) Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven zoals voorzien in de wet waardoor Europa en de rest van de Wereld gered kan worden van een totalitaire vernietiging en wel op grond van volgende feiten:

Lees ons verzoek van 31/01/2013 (bevestiging) met aanvullend verzoek van 19/04/2013 (bevestiging) in samenhang met ons verzoek aan de Vereniging voor Verenigde Naties in Vlaanderen België voor ondersteuning met aangetekend schrijven van 22 april 2013.