Injecteren van de bevolking met schadelijke, illegale vaccins. 
 
De Mexicaanse griep was een ideale manier voor de farmaceutische industrie om door angst zo veel mogelijk mensen te injecteren met schadelijke stoffen
 
Het is officieel: de Mexicaanse griep was een farmaceutische leugen! 

 
De Mexicaanse griep was een ideale manier voor de farmaceutische industrie om door angst zo veel mogelijk mensen te injecteren. Dat werdt natuurlijk al heel erg lang geroepen door mensen op alternatieve nieuwssites, maar nu nemen zelfs de mainstream "nieuwssites" deze berichtgeving over. Nieuwsuur laat weten dat de geheel onterechte benaming "pandemie"ervoor gezorgd heeft dat mensen abusievelijk in paniek zijn geraakt, waarna zij zich als brave lammeren door hun eigen overheid lieten voorliegen en inspuiten met "medicijnen" die voor onder meer dodelijke slachtoffers en kwalen als narcolepsie bleken te zorgen.

Hoe het daadwerkelijk werkt! 1 2 3


Onderzoeksjournalist Daan de Wit, van http://www.deepjournal.com/, heeft het onlangs verschenen boek ‘Dossier Mexicaanse Griep’ geschreven, met als doel: het leveren van een dossier voor een parlementaire enquête!

Griepvaccins info

Lees er hier meer over: http://www.dossiermexicaansegriep.nl/do.php

 

 
Communicatie tussen verantwoordelijke leden van de overheid en No Cancer Foundation
 

-01/09/10 Geachte minister Laurette Onkelinx, Gardasil-vaccin tegen baarmoederhalskanker is wettelijk verboden! Lees hier

-03/09/10 Aan: Pieter Neels (FAGG) Chemische samenstelling Gardasil-vaccin onbekend, is opgevraagd aan Europese Unie. lees hier04/09/10 Geachte minister Vandeurzen, wetswijziging in België maakt vanaf 16 mei 2006 van een "ziekmaakmiddel" een "geneesmiddel". Lees hier

-22/09/10 Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land, in Belgie is dat Pieter Neels van het (FAGG). Lees hier

-15/10/10 Geachte heer Somers, de totale kostprijs van de overheidsopdracht voor het leveren van vaccins tegen HPV gedurende 4 jaar bedraagt 7.631.470 euro. Lees hier

-02/12/10 Geachte heer De Croo, Is Vlaams politica Annick De Ridder voor de Open VLD belangenverstrengeld.  Lees hier

-02/12/10 No Cancer Foundation nodigt alle Belgische en Nederlandse inwoners (waaronder huisartsen, homeopaten en andere deskundigen) uit voor de bijeenkomst op Zondag 12 december 2010 die (op termijn) niet willen overlijden aan kanker alle Belgische en Nederlandse politici zullen worden uitgenodigd.  Lees hier

-06/12/10 Aan Pieter Neels (FAGG) Uitnodiging voor deelname in het deskundigenpanel aan de Belgische deskundigen Pieter Neels, Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager. Lees hier

-07/12/10 Aan minister Philippe Muyters: Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen Vlaanderen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten stoppen. Lees hier

-08/12/10 Aan: Joke Schauvliege, verzoek tot het nemen van een besluit om het vervoer en opslag van Gardasil HPV-vaccins (is gevaarlijke stof) vóór 10 december 2010 te laten stoppen en als gevaarlijk afval terug te sturen naar het afkomstige bedrijf MERCK. Lees hier

Hoe gevaarlijk zijn vaccinaties in verkeerde handen zijn?!!

1 2 3 4
 
 
 
NO CANCER FOUNDATION is benaderd door verschillende verontruste ouders, moeders en grootmoeders om de mogelijke schadelijke gevolgen van o.a. het door Vlaams Parlement gratis verstrekte Gardasil vaccins vast te stellen. Leugens en manipulaties rond het Mexicaanse griep pandemiehoax van WHO, RIVM en Gezondheidsraad. Het mexicaanse griep vaccin bevatte naast het kankerverwekkende Kwik (Thiomersal) ondermeer ook Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) dat in de geneeskunde wordt gebruikt voor het vangen en verwijderen van calcium en andere metalen, ook wel zware metalen zoals arseen, koper en kwik. Omdat wij allen al volzitten met kankerverwekkende zware metalen vanuit valselijk geëtiketteerde wolmanzouten via geïmpregneerde hout, groene stroomcentrales, biomassa, green bricks, milieubeton, spaanplaat e.a... geeft dit een verklaring voor het kwik en EDTA in de Mexicaanse griepvaccins. Ook hieromtrend heeft No Cancer Foundation een klacht ingediend bij de Europese commissie
 
Verzoekschrift 20 oktober 2011 aan EU-Commissie, betreffende het stopzetten van genocide massavergiftiging.(met onderbouw)
 

deel 2 
 
Om redenen zoals hierboven beschreven mag ook niemand meer weten welke chemische stoffen in de Gardasil HPV-vaccins zitten, daarom diende NCF deze klacht in aan de Europese Commissie (Gardasil vaccin). Uit onderzoek dat verontruste ouders hebben laten uitvoeren is gebleken dat de concentratie aluminium in het Gardasil-vaccin alarmerend hoog is, maar liefst 414 milligram per liter, Het American Cancer Society heeft het productieproces van aluminium geklasseerd als kankerverwekkend voor de mens, aluminium veroorzaakt neuron dood en is buitengewoon giftig gecombineerd met Kwik (Thimerasol). & Het speelt een rol in neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, autisme, Parkinson, toevallen, coma, anderen), bloed-en vaatziekten, bot-en vaatziekten, en andere ernstige aandoeningen. Aluminium heeft geen bekende voordelen in het menselijk lichaam. . Mede om deze redenen heeft No Cancer Foundation Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij aangesteld, alle gegevens worden geplaatst op de website van No Cancer Foundation waarmee deze informatie toegankelijk is geworden voor alle bezorgde ouders. Het AFSSAPS (= Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante) heeft een lijst met 77 medicijnen Vrijgegeven, die vanaf nu onder STRIKTE CONTROLE staan ( waaronder het Cervarix en Gardasil ( HPV-vaccins ) en die dit jaar nog geëvalueerd zullen worden (met als consequentie het eventueel van de markt halen van bepaalde produkten). De chemische samenstelling van deze vaccins zijn wettelijk verboden !
De verhalen rond de Bilderberggroep gaan ver en daarom focussen we ons op dit éne aspect: gelooft ú dat deze eerst jaren lang verzwegen geheime groepering, waar onder andere EU-president Herman van Rompuy, Koningin Beatrix, Obama en Balkenende in nestelen, van plan zijn de bevolking drastisch uit te dunnen? Zijn de Georgia Guidestones, waarop de populatiedoelstelling te lezen, voor u een belachelijk macaber grapje? & Of staat er ons een politieke ingreep te wachten die reeds in het geheim bezig is  documentaire). David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner,  geven depopulatie toe, op podium verteld Bill Gates dat de vaccinaties voor depopulatie zijn , deze elite wanen zich dan ook GODEN. 1 2 3 3  CNN Covers Elite's Depopulation Program , Een recordbedrag voor inenting van de allerarmste kinderen, Miljardair Bill Gates, de Britse regering en anderen hebben samen 4,3 miljard dollar (3 miljard euro) beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking in de zelfde tijd laat men alle door overheid vergiftigde kankerpatiënten in de kou staan?? Het is dan ook niet toevallig dat Nederland een uiterst dodelijke variant op het vogelgriep virus ontwikkeld heeft.
 

De Poolse premier Donald Tusk werd onder druk gezet door de EG over de Mexicaanse griep (AH1N1) vaccines 06/11/09. De Poolse regering was op de hoogte van deze depopulatie plannen en de vice minister van Volksgezondheid probeerde de bevolking te waarschuwen, de regering werdt hiervoor vermoord (BEWIJS gefilmd met telefoon mede hierdoor zijn onze volksvertegenwoordigers gegijzeld. Phillips top man Gerard Kleisterlee was meerdere malen begelijd door Koningin Beatrix op de Bilderberg bijeenkomst. Phillips steund deze agende en dit illegale Mexicaans griepvaccin. Phillips safety manager Ad van Rooij waarschuwde  in het belang van alle mensen en stelde voor de philipsmedewerkers een verdiepingsonderzoek vd Mexicaanse griep op. Net als de Poolse regering moest ook Ad van Rooij kapot of verdwijnen . Philips (lees hier) met toelichting (lees hier) Het AFSSAPS (= Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante) heeft een lijst met 77 medicijnen Vrijgegeven, die onder STRIKTE CONTROLE staan ( waaronder het Cervarix en Gardasil ( HPV-vaccins ) en nog geëvalueerd zullen worden (met als consequentie het eventueel van de markt halen van bepaalde producten). De Bilderberg is direct verantwoordelijk voor genocide en had ook voorkennis van de massamoord in Srebrenica. (onderbouw) Feiten zijn feiten. Zowel Joris Demmink als Ab Osterhaus en Ron ‘killer virus’ Fouchier werken onder de directe bescherming van Beatrix en de Bilderbergers!
 
  In Lies We Trust: The CIA, documentaire (English)
Dr. Mary's Monkey Intervieuw
 

Dr. Polansky zegt dat gezuiverde DNA fragmenten in Gardasil ziekte kunnen veroorzaken.

De discussie is niet óf die fragmenten erin zitten- want dat wordt wel toegegeven- maar de discussie is of ze wel/niet ziekte kunnen veroorzaken!) Polansky zegt dat beide vaccins (Cervarix en Gardasil) grote risico’s hebben voor meisjes die zich laten vaccineren . Onderzoek naar Gardasil

Radio interview met Dr. Hanan Polansky :

Gepubliceerd persbericht van The Center for the Biology of Chronic Disease

 

Giftige metalen arseen en tin aangetroffen in Pandemrix Mexicaanse griepvaccin

ZWEEDSE ARTS HEEFT DE GIFTIGE METALEN ARSEEN EN TIN AAN GETROFFEN IN HET PANDEMRIX MEXICAANSE GRIEP VACCIN DODELIJK GIF IN AANZIENLIJKE HOEVEELHEDEN AANWEZIG NATIONALE AUTORITEITEN VERZUIMDEN OP ZIJN ONDERZOEK TE REAGEREN ARTS VREEST DAT BESMETTING VAN MEDICIJNEN MET GIFTIGE METALEN WIJD VERSPREID KAN ZIJN.

Hoe gevaarlijk zijn vaccinaties in verkeerde handen zijn?!!

Gardasil vaccin
Voor het Gardasil-vaccin weigert men tot op heden de MSDS vrij te geven alhoewel men dit verplicht is om een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) op te laten stellen voor de verontruste ouders. Dit kan enkel gedaan worden door een bevoegd persoon als Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij.
Zonder deze MSDS is de chemische samenstelling van het Gardasil-vaccin voor baarmoederhalskanker onbekend, en wettelijk verboden !  
Onze overheden hebben de plicht om de ware inhoud (MSDS) van de vaccins te kennen en vervolgens aan de te injecteren burgers bekent te maken! Deze instanties horen de burger te vertegenwoordigen en dienen dan ook in hun belang te handelen. SANE Vax to FDA: Recombinant HPV DNA found in multiple samples of Gardasil

Emoties zijn irrationaal, daarom wordt in deze wereld van rationele wetenschap ingespeeld op de emoties met als gevolg dat de mensen irrationale beslissingen nemen, ze worden gevoed door onze diepste angsten. Waarom worden er geen solide wetenschappelijke argumenten gebruikt om vaccinaties in een positief daglicht te brengen? Vraag maar eens aan uw arts wat er nu eigenlijk in een vaccinatie zit, of het nu de griepprik is of een andere vaccin. Grote kans dat uw arts daar geen antwoord op heeft en dat is op zijn minst al zorgwekkend. Als je mensen vraagt wat er in een vaccin zit, dan is er een deel die geen idee heeft en een deel die denkt dat er een levend virus in zit. Het oorspronkelijk idee achter een vaccinatie is het immuun systeem te stimuleren tot het aanmaken van een antistof, door een kleine hoeveelheid van het virus te injecteren. Nu klinkt dit idee op zich heel aannemelijk, maar er worden een aantal belangrijke zaken over het hoofd gezien: de MSDS zit onlosmakelijk verbonden aan het vaccin,dat betekent dat “de vaccins samen met de MSDS” wettelijk als “één product” moet worden gezien. Vanwege het verdiepingsonderzoek m.b.t Mexicaanse griepvaccin bij Philips is deze MSDS met zeer veel inzet maar tegenwerking van de verantwoordelijke instanties verkregen door Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij. Het is hiermee bewezen dat in deze vaccins zeer schadelijke  (gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Het grootste gedeelte van de chemische samenstelling staat niet vermeld op de MSDS en is dus gelijk aan chemisch afval (zie hier MSDS Mexicaanse griepvaccin).

 
Klacht aan de Europese Commissie (Gardasil HPV vaccine)  
Bijgevoegd vindt u onze klacht d.d. 30 september 2010 aan de Europese Commissie t.a.v. de Secretaris-Generaal Catherine Day. Met de inhoud van die klacht is feitelijk komen vast te staan dat onder voorzittersschap van José Manuel Barroso op 20 september 2006 door 25 Eurocommissarissen (één per lidstaat), zonder voorafgaand positief besluit van de verantwoordelijke ministers uit die 25 lidstaten, aan Sanofi Pasteur MSD vergunning is verleend voor de invoer van de Gardasil HPV-vaccins (milieugevaarlijk product) vanuit het Amerikaanse bedrijf MERCK & CO, INC binnen alle lidstaten van de Europese Unie, zonder dat daarbij door Sanofi Pasteur MSD het onlosmakelijk daaraan verbonden material safety data sheets (MSDS) is overlegd die samen met deze Gardasil HPV-vaccins wettelijk “één product” vormen. Daarmee hebben de Lidstaten Portugal, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Estland, Italië, Nederland, Luxemburg, Griekenland, Spanje, Polen, Malta, Litouwen, Slovenië, Slowakije, Cyprus, Finland, België, Letland, Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Hongarije (door toedoen van hun Eurocommissarissen) op het gebied van milieu, milieugevaarlijke stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen, arbeidsomstandigheden e.d. de Europese richtlijnen overtreden en hun mogelijk nog strengere Nationale wetgeving. Bulgarije en Roemenië hebben hierop helemaal geen invloed gehad, omdat die ten tijde van vergunningverlening nog geen lid waren van de Europese Unie SECOND OPINION | HPV .
Europese Commissie moet het Gardasil HPV-vaccin vanwege overtreden Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG verbieden
Als beslissing op de klacht van No Cancer Foundation van 30 september 2010 (lees hier) heeft Patricia Brunko, European Commission DG Health and Consumers Unit C.8 Pharmaceuticals, bij brief d.d. 15 november 2010 namens de Europese Commissie beslist dat de Europese Commissie in 2006 vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker binnen de 25 lidstaten van de Europese Unie (nadien aangevuld met Bulgarije en Roemenië) zonder dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf MERCK & CO, INC het onlosmakelijk daaraan verbonden material safety data sheets (MSDS) heeft opgesteld (lees hier). Daarmee heeft de Europese Commissie beslist dat via vergunninghouder Sanofi Pasteur MSD vanuit de USA het Gasdasil HPV-vaccin binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie mag worden vervoerd en in de handel mag worden gebracht zonder dat bij hen de chemische samenstelling van dat vaccin bekend is. Lees verder

Ing Ad van Rooij evalueert Gardacil tegen kanker  
 
Waarschuwing 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
Slachtoffers 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16
De redenen zijn even simpel als schokkend, er zijn geen solide argumenten, de werking van vaccinaties berust op onwaarheden en verdraaiingen van feiten en mythes
HPV bestaat, het is een virus en het is extreem besmettelijk. Vrijwel elke sexueel actieve vrouw is wel eens besmet geweest en op elk moment in tijd is meer dan 20% van de vrouwen ermee besmet. Kennelijk een natuurlijke toestand. Zo’n vrouw een hand geven is al voldoende om de besmetting op te pikken. Ook niets om ongerust om te zijn. Anders zou de mensheid nooit zo ver zijn gekomen.
Het is dan ook niet het virus dat de eventuele (voorstadia van) baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar de optredende infecties indien deze lang aanhouden en / of vaak terugkomen. Meer een kwestie van een slechte gezondheid dan van de virus-infectie.

YouTube-video

Virussen veroorzaken geen (baarmoederhals-) kanker. Moleculair biologen Peter Duesberg en Jody Schwartz van de University of California at Berkeley hebben in 1992 al vragen opgeroepen of HPV wel de veroorzaker is van baarmoederhalskanker. Volgens hen zijn de virussen slechts een indicator voor niet normale celdeling en niet de veroorzaker ervan. Ook het National Cancer Institute van V.S. geeft toe dat er tot dusverre geen enkel onderzoek aantoont dat HPV de oorzaak is van het cervixcarcinoom (Regush N., Red Flags Weekly, 25.11.2002). Het feit dat er virussen worden aangetroffen in vrouwen die baarmoederhalskanker hebben, wil dus niet zeggen dat die virussen de oorzaak zijn.

De pharmaceutische industrie weet dat HPV onschuldig is maar heeft er voor gekozen dit gegeven te negeren. In een document van een fabrikant van HPV-tests werd in 2003 al geschreven ( Downloaden)

“The FDA news release of March 31, 2003 acknowledges that “most infections (by HPV) are short-lived and not associated with cervical cancer”, in recognition of the advances in medical science and technology since 1988. In other words, since 2003 the scientific staff of the FDA no longer considers HPV infection to be a high-risk disease when writing educational materials for the general public whereas the regulatory arm of the agency is still bound by the old classification scheme that had placed HPV test as a test to stratify risk for cervical cancer in regulating the industry.”

In het kort staat hier dat de FDA weet dat de meeste HPV infecties kortdurend zijn en geen relatie hebben met baarmoederhalskanker. (De FDA is het Amerikaanse orgaan dat medicijnen goedkeurt).

“The HPV DNA test is not intended to substitute for regular Pap screening. Nor is it intended to screen women under 30 who have normal Pap tests. Although the rate of HPV infection in this group is high, most infections are short-lived and not associated with cervical cancer.”

Deze kennis heeft de industrie er niet van weerhouden toch met een medicijn te komen. Dat medicijn is Gardasil en dankzij een enorme PR-campagne en politieke lobby worden nu miljoenen meisje gevaccineerd tegen een ziekte die onschadelijk is. De vaccinacties zijn duur er er wordt aangeraden de meisjes al zo jong mogelijk te gaan behandelen.

Gardasil is niet alleen onzinnig, het is zelfs heel erg schadelijk. De kans dat met Gardasil gevaccinneerde vrouwen een vroeg stadium van baarmoederhalskanker oplopen, is bijna 50% groter dan bij vrouwen die geen Gardasil nemen. Ook dat is bekend bij de FDA.

“PCR-based HPV detection device with provision for accurate HPV genotyping is more urgently needed now because vaccination with Gardasil of the women who are already sero-positive and PCR-positive for vaccine-relevant genotypes of HPV has been found to increase the risk of developing high-grade precancerous lesions by 44.6%, according to an FDA VRBPAC Background Document : Gardasil HPV Quadrivalent Vaccine. May 18, 2006 VRBPAC Meeting.”

Uit dit citaat uit een document uit 2006 (Downloaden) blijkt dat vrouwen (die HPV-seropositief zijn / een onschadelijke HPV besmetting hebben) en behandeld worden Gardasil veel en veel meer kans hebben baarmoederhalskanker op te lopen dan vrouwen die geen Gardasil gebruiken. De Gardasil activeert het onschuldige HPV naar een schadelijke toestand.
Dus, even op een rijtje

■ HPV bestaat maar is onschadelijk

■ Niet HPV maar eventuele langdurige infecties veroorzaakt door HPV en slechte gezondheid veroorzaken baarmoederhalskanker

■ Gardasil vergroot de kans op baarmoederhalskanker aanzienlijk

Veel slechter kan een medicijn toch niet presteren? Toch wel. Uit een recent onderzoek gepubliceerd in het Journal American Medical Assocation blijkt dat Gardasil niet alleen geen enkele gunstige werking heeft maar ook nog eens de HPV-besmetting uitbreidt (Downloaden)
Wat nu? Stop direct met Gardasil vaccinaties!

Dit verhaal is gebaseerd op dit artikel.

 
Noot: Nexus

Zoals jullie kunnen lezen is het krijgen van een vaccinatie niet iets dat onbezonnen gebeuren kan. Ouders hebben een verplichting tegenover hun kinderen om te checken of de zaken die via vaccinaties het jonge lichaam ingebracht worden ook wel veilig zijn voor het jonge nog groeiende kind. Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat zelfs de weinige verantwoordelijken niet precies weten wat er in de vaccinatie zit tegen baarmoederhalskanker, laat staan welke uitwerking dit kan hebben op het kind en haar gezondheid. Dit risico wil toch niemand lopen?!

Vanuit dezelfde verantwoordelijkheid waarmee je meent je dochter(s) te moeten beschermen tegen baarmoederhalskanker roep ik op ook die verantwoordelijkheid te nemen aangaande wat er in de vaccinaties zit alvorens de kinderen hiermee te laten injecteren. laat je kind niet zomaar iets inspuiten! Onderzoek en weeg af, zijn er andere methoden, is het echt noodzakelijk, is de remedie ( onbewezen en onvoldoende getest ) niet gevaarlijker dan de eventuele ziekte? Hoeveel kans heeft iemand om de ziekte te krijgen? Ga bij dit onderzoek niet enkel uit van gegevens die overheidsinstanties aanreiken want recent is nog gebleken dat deze gegevens onvolledig, gekleurd en zelfs belangenverstrengelend zijn. gebruik ook het medium internet en weeg zorgvuldig je besluit af. Het gaat tenslotte over de gezondheid van je dierbaren!

BOVENDIEN / NEXUS