No Cancer Foundation is een humanitaire organisatie die internationaal strijd "voor" mensenrechten, "tegen" industriële massavergiftiging, kanker en andere vergiftiging ziekten. NCF vertegenwoordigd alle wereldbewoners, en biedt een platform voor alle mensen die positieve verandering willen door een sterk signaal te geven aan verantwoordelijke functionarissen en verzoeken om kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen. 

Deze organisatie heeft als doel een brug te bouwen tussen overheden en burgers om alsnog gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten, dé-populatie Agenda 21 onder de dekmantel van duurzaamheid en innovatie tot het verleden behoren, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. "Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings. 

Mede daarom verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:

Verzoekschrift van 31/01/13 met ontvangstbevestiging aan de Belgische Federale Overheid  met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13 met ontvangstbevestiging.

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/memorandum-van-koning-leopold-iii

Elk Kamerlid en Senator moet een eed afleggen, in één van de drie landstalen. Die eed luidt: 

Ik zweer de Grondwet na te leven 

Je jure d'observer la Constitution 

Ich schwöre, die Verfassung zu beachten. 

Waarvoor het volgende verzoekschrift van 22/04/13 aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten om steun bij het stoppen van huidige Nazi collaboratie en dépopulatie “Agenda 21”. (aangetekend en per e-mail verstuurd


Wij ”Het Europese Volk” verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet, waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers (klik op foto).

Christine Defraigne, Voorzitter Senaat (van de Senaat) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Siegfried Bracke, Voorzitter van de kamer van Volks-vertegenwoordigers (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Charles Michel, Eerste Minister (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Koen Geens, Minister van Justitie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 (Geweigerd om in ontvangst te nemen)
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Jan Jambon, Vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Johan van Overtveldt, Minister van Financiën (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Alexander de Croo, Vice-eerste Minister en Minister van Ontwikkelinks-samenwerking (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Didier Reynders, Vice-eerste Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Kris Peeters, Vice eerste Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Maggie de Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Herve Jamar, Minister van Begroting, belast met Nationale Loterij (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Heden vervangen door Sophie Wilmès

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf