สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 10 พิษณุโลก


ที่ตั้ง
สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
190 หมู่ที่ 7 ต.ปากโทก
(ตู้ ปณ. 139 ปณจ. พิษณุโลก)
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5524-5151-2
โทรสาร: 0-5524-5150
E-mail: mtr_pl@nbtc.go.thแผนที่ตั้ง
http://map.longdo.com/p/A10033307


พิกัดที่ตั้ง

N16 54.168 E100 16.314
lat 16.9022926908358 long 100.271186814655

เว็บไซต์
www.nbtc.go.th
http://ic.ntc.or.th/wps/portal/Songkhla