Nieuwsberichten‎ > ‎

RvS legt elektrovisserij in Zwarte Meer stil

Geplaatst 17 apr. 2014 03:03 door Nbc KNNV Zwolle   [ 21 apr. 2014 04:49 bijgewerkt ]
Raad van State
De Raad van State heeft de vergunning voor de elektrovisserij op aal in het Zwarte Meer geschorst. Daarmee honoreert de Raad van State het beroep dat wij samen met de Natuurvereniging IJsseldelta hebben aangetekend tegen het besluit van de provincie Overijssel over onze bezwaren tegen deze vergunning. Bij de elektrovisserij op paling gebruikt een beroepsvisser elektrische stroom om de aal te verlammen en op te scheppen. Daarbij wordt niet alleen de paling door de stroom getroffen maar alle vissen die in de buurt zijn. Ook de zeldzame en beschermde soorten, zoals de grote en de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad en de bittervoorn. En dat kan leiden tot verwonding en sterfte.

Het aggregaat dat de vissers gebruiken maakt veel lawaai. Dat kan oplopen tot bijna 100 Db. Tijdens de zitting van de Raad van State over ons beroep vergeleek een van de rechters dit met het volume van een AWACS-vliegtuig. Door dit lawaai kunnen de zeldzame vogels uit het Zwarte Meer, zoals de grote karekiet, roerdomp en purperreiger, tijdens het broeden worden verstoord.

De Raad van State stelt in de uitspraak op ons beroep dat de provincie deze effecten niet goed en volgens de regels heeft uitgezocht. De Raad van State vindt onze bezwaren daarom gegrond. De provincie moet onze bezwaren nu opnieuw beoordelen en daar een nieuw besluit over nemen. Zolang dat besluit niet is genomen, kan er niet meer met stroom op paling worden gevist. De vissen zijn voorlopig veilig en de vogels zijn voorlopig weer even verzekerd van rust.

Lees verder ...

De Stentor over de elektrovisserij in het Zwarte Meer ...