Startpagina

Onze filosofie, een inleiding

Natuurlijk beter in Arnhem. Achterhoek en Liemers

NBA geeft als advies en begeleiding in omschakelingsprocessen.
Wij helpen u een meer
Duurzame en effectievere Bedrijfsvoering in uw bedrijf te realiseren. Wij adviseren en begeleiden u in het vinden van een compleet nieuw en helder perspectief voor uw onderneming. Wij Doen ons werk met behulp van diverse technieken waaronder  NBA bedrijfsopstellingen (Copyright),  persoonlijke gesprekken en het doen van gericht bedrijfsonderzoek.

Crisis, een tijdelijk gebeuren
Elke crisis binnen een bedrijf is een  veranderingsmoment. De kunst is het moment van de mogelijkheid tot verandering optimaal te gebruiken. Een grote uitdaging met mogelijkheden om een radicale verandering door te voeren. Zodoende uw bedrijf en organisatie op nieuw beter en gezonder nieuw spoor neer te zetten.  Syntax NBA is hierin een juiste partner.

In gesprek met U worden wensen geinventariseerd, de werkwijze en de vorm van tussentijdse communicatie en terugkoppeling gedurende het proces bepaald.  Zodoende zijn de te nemen stappen op elk moment voor iedere betrokkene helder, zijn de effecten van de aanpak zichtbaar en in een relatief korte tijd gerealiseerd.

Syntax NBA geeft  U advies en staat u bij bij het vinden van :

- Nieuwe markten
- Nieuwe produkten
- Interne effectieve reorganisaties
- Structurele verbetering van de onderlinge verhoudingen op de werkvloer


Wij verzorgen ook de
begeleiding bij de eerste stappen van een startende onderneming  Link.
De toekomst vormgeven voor uw bedrijf of organisatie, staat  centraal Trainingen
Syntax NBA geeft trainingen en doet de begeleiding van reorganisatie processen alsmede hulp het oplossen van interne conflicten en spanningen. Alle situaties welke een gezonde bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Wij doen ons werk dmv personeelstrainingen en individuele gesprekken en zo nodig individueel met elk personeelslid. Het resultaat is een nieuwe perfecte onderlinge afstemming en begrip. De lopende essentiële processen en aandachtsgebieden binnen Uw bedrijf komen zodoende in beeld. 


Keurmerken en Cradle to Cradle

Wij kunnen u adviseren tav het gebruik van of ontwikkelen van keurmerken voor uw produkten. Duurzaam en gezond produceren maar ook het communiceren van de kwaliteiten van uw nieuwe produkt aan de markt en aan uw nieuwe doelgroepen. Ook advies bij het voldoen aan criteria en de omschakeling van uw productieproces kunnen wij begeleiden. 

Tevens zijn wij goed in het ontwikkelen van specifiek voor uw bedrijf toepasbare 'Cradle to Cradle' werkwijzen. Dat wil zeggen uw productie proces zo om te vormen dat elke afvalstroom duurzaam kan worden hergebruikt en er geen of minimale resten achter blijven.  Voor meer informatie  Dit is de nieuwe trent sedert enkele jaren en een uiterst gezonde en effectieve werkwijze welke wij als organisatie volledig ondersteunen en praktisch toepasbaar maken!  Toepasbaar voor elk type bedrijf. 
  Publicaties mbt Cradle to Cradle


Ons werkgebied
De Achterhoek en de Liemers zijn ons werkgebied. Maar ook daarbuiten in de rest van Nederland zijn wij actief. Op verzoek ook over de grens in Duitsland en België.                                                                                                                                                 
       
    Voertaal;  Nederlands, Engels, Duits 
   
     NBA   Natuurlijk = Beter !

        Syntax NBA              
        Hogestraat 16        7041 EM  's- Heerenbergh  Gld

        Contactpersoon;  dhr. Syne G. Fonk
        Telefoon 
mobiel;     06 - 18 68 52 48      
        
      


Op verzoek blijven wij met regelmaat contact met u houden voor de praktische begeleiding bij bedrijfsmatige veranderingsprocessen. 
Hoe de toekomst er uit gaat zien is een keuze en die keuze is aan u !

Syntax NBA     
NBAnatuurlijk@gmail.com    Visit Spiritueel Ondernemers Netwerk

CONTACTFORMULIER NBA


Syntax NBA is een open nonprofit netwerk. Uw initiatief of bijdrage kan onder eigen verantwoordelijkheid op onze website. Neem even contact op  NBAnatuurlijk@gmail.com  o.v.v. 'netwerk'
  

Navigatie :

Laatst bijgewerkt:   Winter  2010         © Copyright Syntax NBA 2009, 2010, 2011 e.v. Alle menselijke rechten voorbehouden 
                                                                                                                                                                                
De toekomst is aan jou !    Syntax NBA      
Voor uw vragen, begeleiding en advies
(C)  Copyright 2009, 2010, 2011 e.v.  Syntax NBA   Alle rechten voorbehouden    pagina laatste versie;  Winter 2010