เรื่อง การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

http://202.29.172.63/dltv

               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล  ผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้อบรมให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทางไปแล้วนั้น เนื่องจากโรงเรียนปลายทางบางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและได้รับอัตรากำลังครูบรรจุใหม่เพิ่มเติม   ซึ่งยังไม่ได้มีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ผู้บริหาร/ครุบรรจุใหม่และครูโรงเรียนในโครงการในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และผ่านทางอินเตอร์เน็ต 5 ช่องทาง เริ่มการอบรม 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้      

                   1. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

                   2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)

                   3. www.obectv.tv

                   4. www.youtube.com/OBECTVONLINE

                   5. http://facebook.com/ OBECTVONLINE

                   โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่ http://202.29.172.63/dltv  หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เข้ารับ     การอบรมสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ  หากผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

                 ไฟล์ประกอบ

                **หนังสือราชการ (กำลังดำเนินการ)

               ** คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียน/และทำแบบทดสอบ

                **กำหนดการ

                 ** รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ DLTV อ้างอิงข้อมูล ปีการศึกษา 2557

        


รื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)และโครงการ        พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)                     

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
                          นำข้อมูลในแบบสอบถามกรอกลงในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์หรือห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ปิยะพร ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และส่งแบบสอบถามกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560       


    ##ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่กรอกแบบสอบถาม DLIT เรียบร้อยแล้ว

     ##ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่กรอกแบบสอบถาม DLTV เรียบร้อยแล้ว

ไฟล์ประกอบ
                                            

เรื่อง  การถ่ายโอนข้อมูลสื่อการเรียนการสอน Classroom Portable ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา 

            “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดในระบบ Online และ Offline”เพื่อส่งเสริม การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขยายโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนการสอน Classroom Portable ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา 

ภาพกิจกรรม DLIT

           

รูป สพฐ.ติดตาม DLIT ปีการศึกษา 2558ประกาศล่าสุด

  • มาตรฐาน DLIT DLTV มาตรฐาน DLIT & DLTV
    ส่ง 3 ก.ค. 2560 01:21 โดย ปิยะพร ประภูชะกา
  • บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ DLIT ปีการศึกษา2560 แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560หนังสือราชการ                         บัญชีจัดสรร
    ส่ง 13 ก.ค. 2560 10:54 โดย ปิยะพร ประภูชะกา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน สื่อฯ ทดสอบ
    ส่ง 30 ส.ค. 2559 00:31 โดย ปิยะพร ประภูชะกา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »        วีดีทัศน์การบรรยายพิเศษของ ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการฝึกอบรม DLIT Train The Trainner 19 จุด ทั่วประเทศ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558
 ไฟล์ดาวน์โหลด


Comments