รายงานด่วน

เรื่อง การสำรวจข้อมูลผุ้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติประเภทต่างๆ

การสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูล นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-เป็นต้นไป ให้แล้วเสร็จ

 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

***กรุณาตรวจสอบก่อนทำการบันทึกข้อมูล  กรณี 1 คนมีหลายรางวัลให้กรอกข้อมูลตามจำนวนรางวัล

 แบบสำรวจข้อมูล

ตรวจสอบการรายงานข้อมูล


ภาพกิจกรรม DLIT

           

รูป สพฐ.ติดตาม DLIT ปีการศึกษา 2558ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »        วีดีทัศน์การบรรยายพิเศษของ ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการฝึกอบรม DLIT Train The Trainner 19 จุด ทั่วประเทศ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558
 ไฟล์ดาวน์โหลด


ą
ปิยะพร ประภูชะกา,
9 ต.ค. 2560 00:05
ą
ปิยะพร ประภูชะกา,
9 ต.ค. 2560 00:06
Comments