ข้อมูลผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ปีการศึกษา 2562 ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ((ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562))

ข้อมูลผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ปีการศึกษา 2562 ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ((ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562))


https://esan68.sillapa.net/sp-nbp1/ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดการศึกษาทางไกล
       
https://drive.google.com/file/d/1VFCbnXEJXF-jjKHHc8Nwp9pnDHw933gs/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/1tevcuQiTcwzmzGmRROS7qP6-r7OgziA7/view?usp=sharing        https://drive.google.com/file/d/1F1mCN1fLJ0tX4TvyTYB1YRLckq_kAPux/view        https://drive.google.com/file/d/1kUbw6_n5wkHwpRYC_dp7s7UNeyRF4UTz/view?usp=sharing

http://edltv.dlf.ac.th/primary/

การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนและความต้องการอุปกรณ์เพื่อ New DLTV ระดับก่อนประถมศึกษา            ประชุมทางไกล 22 พ.ค.61

สำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พ.ค.2561
                แบบรายงานผลการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมทางไกล "การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV" วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรุณารายงานภายในวันที่ 18 พ.ค. 2561
                ขั้นตอนการรายงาน
                    1.คลิกลิงค์ แบบรายงานผลการทดสอบฯ
                    2.ลงชื่อเข้าใช้(โดย E-mail ของท่าน)เพื่อดำเนินการต่อ
                    3.กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
                    4.กรณี  ผ่าน  การทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรด้วยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน (10MB)
                        4.1 เพิ่มไฟล์
                        4.2 เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
                        4.3 อัปโหลด
                        4.4 คลิก ส่ง
                    5.ผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายทุกคนทั้งที่ ผ่าน และไม่ผ่าน การทดสอบ
ดำเนินการรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 18 พ.ค.2561
                    ***ตรวจสอบผลการรายงานฯ

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 9 พ.ค.2561


ระบบการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทางไกล 
"การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV"  
วันที่ 
9 พฤษภาคม 2561

                                                                         
                  
  หมายเหตุ : *** เริ่มทำแบบทดสอบ เวลา 13.00 - 24.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (ข้อมูลก่อน
                          และหลังเวลาที่กำหนดจะไม่ถูกนำมาประมวลผล)
 
                    ***  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการวัดการความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ 
                          ในเวลา 08:00 ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

                    ***  สำหรับการรับชมย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง Youtube Channel DLIT PLC   
​                          เว็บไซต์ www.dlit.ac.th และ www.dlthailand.com และทำแบบวัดความรู้ แบบประเมิน
                          ความพึงพอใจ เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ ได้ตั้งแต่ เวลา 08:00 น. ของวันที่ 10 
                          พฤษภาคม 2561 จนถึง เวลา 24:00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
                          ทำแบบทดสอบความรู้  รอบ 2 (รอบ 2 ประกาศผล 15 พ.ค.61)                    
                        ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
                             หากสอบไม่ผ่าน สามารถศึกษาเอกสารแนวทางฯ และวีดิทัศน์ย้อนหลัง ได้ที่นี่ แล้วสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน ได้จนถึง   วันที่ 14 พฤษภาคม 2561  ปิดระบบเวลา 24.00 น.                      

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ให้ได้มาตรฐาน

https://drive.google.com/file/d/1HN5I7Um-ZtiwF8Ju-EUViHwxVlwLXey2/view?usp=sharing

การประชุมทางไกล การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนสาขา  15 กุมภาพันธ์ 2561

           วีดีทัศน์การบรรยายพิเศษของ ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการฝึกอบรม DLIT Train The Trainner 19 จุด ทั่วประเทศ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558 ภาพกิจกรรม DLIT


           

รูป สพฐ.ติดตาม DLIT ปีการศึกษา 2558หนังสือราชการ/ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

หนังสือ/เอกสาร/บทความ น่าสนใจ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วันหยุดในไทย


ดาวน์โหลด


ą
ปิยะพร ประภูชะกา,
9 ต.ค. 2560 00:05
ą
ปิยะพร ประภูชะกา,
9 ต.ค. 2560 00:06
Ĉ
ปิยะพร ประภูชะกา,
11 ก.พ. 2561 21:06
Ĉ
ปิยะพร ประภูชะกา,
11 ก.พ. 2561 21:06
Ĉ
ปิยะพร ประภูชะกา,
11 ก.พ. 2561 21:07
Ĉ
ปิยะพร ประภูชะกา,
19 มี.ค. 2561 01:55
Ĉ
ปิยะพร ประภูชะกา,
11 ก.พ. 2561 21:06
Ĉ
ปิยะพร ประภูชะกา,
11 ก.พ. 2561 21:05
Ĉ
ปิยะพร ประภูชะกา,
11 ก.พ. 2561 21:06