วิดีโอ YouTube

เพลง  อาเซียน

วิดีโอ YouTube




 

30 มกราคม 2012

ท่าน ผู้อำนวยการศุภัทธียา พรพิพัชระ    นำคณะครู  อาจาย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้ารับรางวัลครูดีเด่น ประจำศูนย์  จากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35   ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน



ชาญณรงค์ สมบัติใหม่
















ตราประจำจังหวัดลำพูน

           SOCIAL NETWORK




tawizter

หนังสือพิมพ์ออนไลน์






ทีวีออนไลน์












เทคนิคการใช้งานกูเกิลไซต์