ข้อมูลสถานีอนามัย ในสังกัด สสอ.นายูง

201 สถานีอนามัยบ้านก้อง

202 สถานีอนามัยนาแค

203 สถานีอนามัยนายูง

204 สถานีอนามัยโนนทอง

205 สถานีอนามัยห้วยทราย

206 สถานีอนามัยบ้านเพิ่ม

207 สถานีอนามัยเชียงดี

208 สถานีอนามัยนาตูม

209 สถานีอนามัยคีรีวงกต

210 หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.นายูง

Comments