ประกาศล่าสุด

 • แจ้งทุก รพ.สต. ให้ส่งแผนความต้องการ งบค่าเสื่อม 10% ด่วน ภายในวันนี้ (24 ส.ค.59) แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งแผนคำของบค่าเสื่อม 10% ซึ่งเป็นยอดที่รวมกันทั้งจังหวัด (ยอดนี้ บริหารจัดการโดย สสจ.อุดรธานี ดังนั้น จึงไม่มียอดที่แสดงให้เห็นว่า คปสอ.นายูง ได้เท่าไหร่) โดยขอให้จัดทำตามไฟล์ที่แนบมานี้ แล้วส่งกลับมายัง email : klui18022009@gmail.com ภายในวันนี้ (24 สิงหาคม 2559) ไม่เกิน 14.30 น. ครับ
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 23:38 โดย สำนักงานสาธารณสุข อำเภอนายูง
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนและคำสั่งประจำเดือน เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกรพ.สต.          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูงขอส่งตัวอย่างแบบฟอร์มแผนประจำเดือนและคำสั่งประจำเดือนเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกรพ.สต.ตามไฟล์ที่แนบ คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ทำเฉพาะใบแนบท้ายตังคำสั่งสสอ.จะทำให้
  ส่ง 8 ส.ค. 2559 20:50 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งแผน,เกณฑ์การประเมิน และผู้ประเมิน รพ.สต. รอบ 2/2559 (ที่เป็นทางการ) สสอ.นายูง ขอแจ้งแผนการประเมิน รพ.สต. รอบ 2/2559 อย่างเป็นทางการ ดังนี้    วันที่ 8 สิงหาคม 2559  ประเมิน รพ.สต.บ้านก้อง , นาตูม ,โนนทอง ตามลำดับ    วันที่ 9 สิงหาคม 2559  ประเมิน รพ.สต.คีรีวงกต , บ้านเพิ่ม , นาแค ตามลำดับ    วันที่ 11 สิงหาคม 2559  ประเมิน รพ.สต.ห้วยทราย , นายูง , เชียงดี ตามลำดับ    ส่วนเกณฑ์การประเมิน รายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน และรายชื่อผู้ประเมิน ตามไฟล์ที่แนบมานี้                  เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 3 ส.ค. 2559 22:16 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งกฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พศ.2559     เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูงขอแจ้งเวียนกฎกระทรวงกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2559 ดังกล่าวให้ท่านทราบและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ             งานยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง                                                                  
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 21:47 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • สสอ.นายูงส่งข้อมูลเงินเดือนและงบกลาง เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำงบการเงิน เม.ย.-ก.ค.59 สสอ.นายูง ขอส่งข้อมูลเงินเดือน เม.ย.-ก.ค.59 และงบกลาง ต.ค.58-ก.ค.59 เพื่อจัดทำงบการเงิน ตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้ ข้อมูลเงินเดือน ต.ค.58-มี.ค.59 ได้เคยนำขึ้น web สสอ.นายูงแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559                          เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 20:40 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ