ประกาศล่าสุด

 • ให้จัดทำงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 61 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำแผนงบลงทุนค่าเสื่อมฯ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 21มิ.ย.2560     1.งบ 90% ให้จัดทำในวงเงิน ดังนี้        1.รพ.สต.บ้านก้อง 137,416.35 บาท        2.รพ.สต.นาแค 107,757.15 บาท        3.รพ.สต.นายูง  142,396.97 บาท        4.รพ.สต.โนนทอง  149,390.34 บาท        5.รพ.สต.ห้วยทราย 121,542.64 บาท        6.รพ.สต.บ้านเพิ่ม 85,821.11 บาท        7.รพ.สต.เชียงดี 127,051.80 บาท        8.รพ.สต.นาตูม 92,059..80 บาท        9.รพ.สต.คีรีวงกต 82,802.39 บาท    2.งบ 10% คปสอ.นายูง 232,497.40 ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2560 02:40 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น พกส. จัดทำสัญญาจ้าง พกส. เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.อุดรธานี                     แจ้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น พกส. ได้แก่ น.ส.ปิยะพร แสนโฮม , น.ส.กัญญารักษ์ พิเศษฤทธิ์ , น.ส.อรทัย ทุมณี                     ขอให้กรอกข้อมูลลงในไฟล์สัญญาจ้าง พกส. ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ให้เรียบร้อย แล้ว print out ให้เจ้าตัว และ ผอ.รพ.สต. เซ็นชื่อให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ส่ง สสอ.นายูง จำนวน ๒ ชุด โดยขอให้ส่งภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ก่อน ๑๔.๐๐ น. เพื่อ สสอ.นายูง จะได้รวบรวมส่ง สสจ.อุดรธานีต่อไป
  ส่ง 19 พ.ค. 2560 03:23 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอให้ทุก รพ.สต.บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร อสม.           เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ E-payment (ระบบจ่ายตรงเข้าบัญชี) จึงขอให้ทุก รพ.สต.ดำเนินการดังนี้          1.ให้ทุก รพ.สต. บันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร ของ อสม. ลงใน เว็บไซต์ : www.thaiphc.net โดยใช้รหัสสิทธิระบบสารสนเทศของแต่ละพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 27 เมษายน 2560          2.ให้ทุก รพ.สต.ส่งข้อมูลชื่อธนาคาร และหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ของ อสม.รายบุคคล เป็นภาพรวมของแต่ละ รพ.สต. ในรูปแบบไฟล์ Excell (ตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย) ส่งให้ สสอ.นายูง ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560 ทาง email : nayoong1@gmail.com          3.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2560 06:13 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอให้สำรวจข้อมูล อสม. 10,20,30 ปี ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูล อสม. 10,20,30 ปี ตามไฟล์ที่แนบมานี้ แล้วส่งกลับให้ สสอ.นายูงทาง email : nayoong1@gmail.com หรือทางกลุ่มไลน์ สสอ.นายูง ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ เสนอขอรับเข็มเชิดชูเกียรติจาก สสจ.อุดรธานีต่อไป                 เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 9 มี.ค. 2560 09:49 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง และ PCU รพ.นายูง ส่งขอมูล FCT                     ด้วย งานพัฒนาคุณภาพบริการ สสจ.อุดรธานี ต้องการข้อมูล ทีมหมอครอบครัว เพื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                    ดังนั้น จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง และ PCU รพ.นายูง ส่งข้อมูล ทีมหมอครอบครัว (FCT) โดยให้กรอกข้อมูลของแต่ละแห่งลงในแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบมานี้ ส่ง สสอ.นายูงทางไลน์ หรือ ทาง e mail : nayoong1@gmail.com ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อน 11.00 น.ด้วยครับ                      เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 10:07 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ