Facebook สสอ.นายูง

ประกาศล่าสุด

 • แจ้ง เลื่อนแผนการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กนักเรียน ตชด.ในพื้นที่อำเภอนายูง เรียน ผอ.รพ.สต. ห้วยทราย บ้านก้องและโนนทอง                 สสจ.อุดรธานีแจ้ง เลื่อนแผนการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กนักเรียน ดังนี๑.  รร.ตชด.ห้วยเวียงงาม เดิมวันที่ ๕  มีนาคม    เลื่อนเป็นวันที่ ๓  มีนาคม  ภาคเช้า๒.  รร.ตชด.เมืองทอง  เดิมวันที่ ๖ มีนาคม   เลื่อนเป็นวันที่  ๓  มีนาคม    ภาคบ่าย๓. รร.ตชด.นาชมภู   เดิมวันที่๗  มีนาคม   เลื่อนเป็นวันที่ ๒  มีนาคม   ภาคบ่าย              ในการนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ดังกล่าวร่วมออกเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนกับอาจารย์ที่ศูนย์เขตอนามัยที่ ๖ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 19:58 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือน เรียน  ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง            ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม  ในวันที่  ๓  มีนาคม   ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.    ณ  ห้องประสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 19:13 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งย้ำ การจัดอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ปีงบ ๒๕๕๘ เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง            ด้วย สสอ.นายูง จะจัดอบรมอสม.เชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ ที่ ๒๗   ก.พ. ๒๕๕๘ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง              ในการนี้ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งและโรงพยาบาลนายูง  นำ อสม.  แห่งละ ๒๙ คน  รวม ๒๙๐ คน  เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 01:25 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แจ้งให้ส่งรายงานผู้สูงอายุตามแบบฟอร์ม เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย สสจ.อุดรธานี ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงาน ผู้สูงอายุ โดยรวบรวมส่งให้ สสอ.นายูงไม่เกินวันที่ 27 กพ.2558 ที่คุณ วิไลวรรณ หรือ gmail.สสอ.นายูง รายละเอียดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ
  ส่ง 20 ก.พ. 2558 01:16 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ไปรับน้ำปลาร้าต้มสุกปลอดสารไนโตรซามีน เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ตามที่ รพ.อุดรธานี ได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี และได้รับความอนุเคราะห์จาก ธ.ก.ส.จัดชื้อน้ำปลาร้าต้มสุกปลอดสารไนโตรซามีน นั้น สสจ.อุดรธานี จึงแจ้งให้ไปรับเอาน้ำปลาร้า รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 20 ก.พ. 2558 01:06 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 477 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ