ประกาศล่าสุด

 • ผังบัญชี ปี 60 ผังบัญชี ปี 60 ตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 4 พ.ย. 2559 02:45 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ร่างเกณฑ์ QOF ปี 2560 สสอ.นายูง ขอแจ้งร่างเกณฑ์ QOF ปี 2560 มาเพื่อให้ทุก รพ.สต. ได้ศึกษา และและดำเนินการต่อไป รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ                  เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 18:01 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แบบ รง.อุบัติเหตุ ล่าสุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงาน อุบัติเหตุทุกท่าน งานอุบัติเหตุ สสอ.นายูง ขอส่งแบบฟอร์ม รง.อุบัติเหตุให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รวบรวม และส่งให้ สสอ.นายูง ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง 1 พ.ย. 2559 19:34 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ไฟล์ร่างการจัดสรร งบ UC จาก CUP สู่ รพ.สต. ปี 2560 สสอ.นายูง ขอส่งไฟล์ร่างการจัดสรร งบ UC จาก CUP สู่ รพ.สต. ปี 2560 ตามไฟล์ที่แนบ         เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 26 ต.ค. 2559 00:02 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • หนังสือเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียน.ผอ.รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงาน อสม.นักวิทย์ สสอ.นายูง ขอส่ง หนังสือเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องมาเข้าร่วมเวทีประชาคม 28 ตค.59 เวลา 08.00น.-16.30น. ณ ห้องประชุม ใหญ่ที่ว่าการอำเภอนายูง ให้เพื่อ รพ.สต.ทุกแห่งนำส่งครับ  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  ส่ง 24 ต.ค. 2559 23:13 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ