ประกาศล่าสุด

 • ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง และ PCU รพ.นายูง ส่งขอมูล FCT                     ด้วย งานพัฒนาคุณภาพบริการ สสจ.อุดรธานี ต้องการข้อมูล ทีมหมอครอบครัว เพื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข                    ดังนั้น จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง และ PCU รพ.นายูง ส่งข้อมูล ทีมหมอครอบครัว (FCT) โดยให้กรอกข้อมูลของแต่ละแห่งลงในแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบมานี้ ส่ง สสอ.นายูงทางไลน์ หรือ ทาง e mail : nayoong1@gmail.com ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อน 11.00 น.ด้วยครับ                      เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 10:07 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ขอให้ตรวจสอบข้อมูล อสม. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบ ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ของ อสม.ตามไฟล์ที่แนบนี้ หากไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไข พร้อม Hilight ให้เห็นชัดเจน โดยขอให้ส่งกลับมาทาง สสอ.นายูง เป็นไฟล์ Microsoft Excell ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560               เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 10 ม.ค. 2560 21:04 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ผังบัญชี ปี 60 ผังบัญชี ปี 60 ตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 4 พ.ย. 2559 02:45 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • ร่างเกณฑ์ QOF ปี 2560 สสอ.นายูง ขอแจ้งร่างเกณฑ์ QOF ปี 2560 มาเพื่อให้ทุก รพ.สต. ได้ศึกษา และและดำเนินการต่อไป รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ                  เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 18:01 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
 • แบบ รง.อุบัติเหตุ ล่าสุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงาน อุบัติเหตุทุกท่าน งานอุบัติเหตุ สสอ.นายูง ขอส่งแบบฟอร์ม รง.อุบัติเหตุให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รวบรวม และส่งให้ สสอ.นายูง ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ส่ง 1 พ.ย. 2559 19:34 โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สีน้ำเงิน    กิจกรรม สสอ.นายูง  สีแดง       วันหยุดราชการ  สีเขียว      วันสำคัญทางสาธารณสุข สีเหลือง    วันสำคัญอื่นๆ