หน้าแรก

 
ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนวมินทร์ สาขาหนึ่งในโครงการ "ความหวังกรุงเทพฯ"
ของมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย