- ปีที่ 1/2507 (รุ่นที่ 56/2507)

 
 
 สง่า คำบุญมี
พระนคร
รร.เทเวศศึกษา
ปรีชา จิตตังดี 
นครนายก
รร.นายกวัฒนากร
บุญทรง ทองลิ่ม 
ราชบุรี
รร.พิบูลสงครามอุปถัมภ์
สมชาย คงสมัย 
ชลบุรี
รร.ดาราสมุทร (ศรีราชา)

 
 
 
สุชาติ เจริญธรรม  
พระนคร
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
เกษียณยศนาวาเอกพิเศษ       
ชัชวาล เต็กจินดา 
สมุทรสาคร
รร.วัดธรรมจริยาภิรมย์
ธงชัย จิวตระกูล 
สมุทรสงคราม
รร.ศรัทธาสมุทร
เกษียณยศนาวาเอกพิเศษ
ไมตรี สอยเหลือง 
ราชบุรี
รร.สายธรรมจันทร์
ดำเนินสะดวก

 
จรัล ทุ้ยแป 
พิจิตร
รร.ภูมิวิทยาคม
เกษียณยศนาวาเอก
โกษา ข่าทิพย์พาที 
ร้อยเอ็ด
รร.จตุรสถวิทยาลัย
เกษียณยศนาวาโท
ดิเรก แม้นเหมือน 
นครนายก
รร.นาครส่ำสงเคราะห์
ศิลป์ชัย ปิ่นสุข 
พิจิตร
รร.โพธิสารศึกษา
นครสวรรค์

 
 
 
 พูลศักดิ์ จินาพันธ์
พระนคร
รร.โยธินบูรณะ 
สำเร็จ หินนนท์
มหาสารคาม
รร.สัตหีบ ชลบุรี
 
สุดใจ ฉิมพายัพ 
ฉะเชิงเทรา
รร.เบญจมราชรังสฤษดิ์
ปรีชา เหล่ามีผล 
สมุทรปราการ
รร.สมุทรปราการ
เกษียณยศนาวาเอก

 
 ทวี อ้นประเสริฐ
ปราจีนบุรี
รร.อรัญประเทศ
ประจวบ ศรีบุญรอด
พระนคร
รร.ไพศาลศิลป์
จำลอง สุทัศน์
อ่างทอง
รร.สนามชัย "สิทธินุสรณ์"
ชาญ ปัญญะบูรณ์ 
ฉะเชิงเทรา
รร.สูตบำรุงพิทยาคาร

 
 
 ชำนาญ นนท์ไชยเสน
กาฬสินธุ์
รร.กาฬสินธุ์พิทยสรรพ์
ธนู ทองสุข 
ลพบุรี
รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย
สุวิทย์ สุขวิวัฒน์ 
ชลบุรี
รร.ดาราสมุทร (ศรีราชา)
ทิพากร พิบูลทิพย์
พระนคร
รร.ไพศาลศิลป์
เกษียณยศพลเรือตรี

 
 
 
 
สมบัติ วงศ์เลิศ 
ปราจีนบุรี
รร.วัดโบสถ์อดุลศาสนกิจศึกษา
เกษียณยศนาวาเอกพิเศษ
สนองศักดิ์ กาละจิตร
แพร่
รร.พิริยาลัย
สุรนาฏ ภุชงค์เจริญ 
สุราษฎร์ธานี
รร.สุราษฎร์ธานี
ลาออกยศนาวาตรี
ทองหล่อ เอี่ยมประมูล 
พิษณุโลก
รร.อินทภูติพิทยา

 
 
 
สมาน อยู่ยั่งยืน 
เพชรบุรี
รร.วัดบวรมงคล (ธนบุรี)
นิกูล นามพลกรัง 
ธนบุรี
รร.ทวีธาภิเษก
สำราญ ฉ่ำแสง 
เพชรบุรี
รร.สุวรรณรังสฤษดิ์วิทยาลัย
เกษียณยศนาวาโท
เสียชีวิต 1 ต.ค.2554
สุชิน จรเจริญ 
พระนคร
รร.ไพศาลศิลป์

 
 
 
 สุรัตน์ นวลสุวรรณ์
พระนคร
รร.วัดเทพศิรินทร์
เกษียณยศนาวาเอกพิเศษ
ไพโรจน์ น่วมจิตต์ 
ปราจีนบุรี
รร.ปราจิณราษฎร์อำรุง
สุรพล คชาวงศ์ 
พระนคร
รร.สรรพาวุธวิทยา
เสียชีวิต 1 ส.ค.2554
สมปอง วิทยากูล 
ฉะเชิงเทรา
รร.มัธยมวิสามัญศึกษาบางกูด

 
 
 โกวิทย์ เตมีย์ธนะ
ปราจีนบุรี
รร.ปราจิณราษฎร์อำรุง
คำรณ ชนะวงศ์ 
พระนคร
รร.นันทนศึกษา
เกษียณยศนาวาตรี
เสียชีวิต 2550
เกษม รุจิรชัย 
ธนบุรี
รร.วัดนายโรง
ฌรงค์ อ้นบัณฑิต 
ธนบุรี
รร.วัดน้อยใน

 
 
 
ประทีป ชื่นอารมย์ 
เพชรบุรี
รร.บ้านแหลมวิทยา
เกษียณยศพลเรือโท
บำรุง คงขำ 
ธนบุรี
รร.วัดรางบัว
วิเชียร ยิ้มฉาย 
ชัยนาท
รร.ธยานุกิจวิทยา
บำรุง จันทสาร 
สมุทรปราการ
รร.บางพลีราษฎร์อำรุง

 
 
 
 
 วัฒนะ มัธยมจันทร์
สงขลา
รร.มหาวชิราวุธ
เสียชีวิต 1 ก.พ.2561
เสนาะ งามหยดย้อย 
ธนบุรี
รร.วัดน้อยใน
มงคล แสงโพธิ์ 
พระนคร
รร.อำนวยศิลป์
ศุภชัย พูนประชา 
ธนบุรี
รร.แจงร้อน

 
 
 ประทวน คำทอง
นครราชสีมา
รร.ราชสีมาวิทยาลัย
เสน่ห์ แก่นวงษ์ 
อ่างทอง
รร.ปัทมโรจน์ราษฎร์อำรุง
เสียชีวิต 19 ก.ค.2554จัดทำเมื่อ  5  กุมภาพันธ์  2553 


ĉ
Surachet Sangdham,
1 ก.ค. 2553 18:44
Comments