อักษร ส. หน้า 2

BACK     HomeNEXTที่
 

รูป 

ชื่อ - ที่อยู่ 

ภริยา 

โทรศัพท์

182 

พศ./พ. 
 คุณสุวิทย์ ใหม่ซ้อน

รร.สอนพิเศษนาเกลือ
 (ติดธนาคารออมสิน) 

17 ม.4 ถ.พัทยา-นาเกลือ

ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20150

เกิด 8 ส.ค.2488

คุณมัลลิกา ใหม่ซ้อน 

089 007 2510

ลูกต่าย 089 036 0793

Email: ลูกต่าย
sirinada1975@hotmail.com

Email: สุวิทย์
wit2488@hotmail.com
กรุณา cc. ลูกต่าย..ด้วย

038 221 379

089 252 9833 

 183

พศ./พ. 

 น.อ.(พ)สุพัฒน์ ศุภะกะลิน

126 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17

ถ.สมเด็จเจ้าพระยา

แขวงคลองสาน

เขตคลองสาน

กทม. 10600

เกิด 24 มิ.ย.2486
 
คุณสงวนศรี ศุภะกะลิน
Email :: 

non_gmai@hotmail.com

02 439 0223

086 500 2618

184 

นย./ป. 

 ร.อ.สุพจน์ ทวนไธสง

76/48 หมู่ 6 

หมู่บ้านนาวีทองนิเวศน์

ต.สัตหีบ

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี 20180

คุณทองบน ทวนไธสง 

038 700256

081 761 9552 

185 

นว./สญ.(เรดาร์) 

 น.อ.สุธน อุตสาหะ

531/1 ถ.อุณอัมรินทร์

แขวงวัดอรุณ

เขตบางกอกใหญ่

กทม. 10600

ร.ต.หญิง ราษี อุตสาหะ 

02 472 2972

087 107 4256 
แทรกใหม่
 
คุณสุทธา สุดสะอาด

เลขที่ 262/1

ถ.สุขุมวิท 39

ซ.พร้อมศรี 2

แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา

กทม.10110
 

-

081 795 8889 

186 

นว./ยย.(อล.) 

 น.อ.สุรศักดิ์ มังกรแก้ว

143/10 ซ.กรุงเทพ-นนท์ 7

(เสนาสฤษด์)

ต.บางเขน

อ.เมือง

จ.นนทบุรี 11000

คุณชวนคะนึง มังกรแก้ว 
 
02 527 1697

086 079 8771

187 

นย./ร. 

 พ.จ.อ.สันติ ป้อมสุข

171 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท

ต.วังกระแจะ

อ.เมือง

จ.ตราด 23000
 
คุณสุขจิต ป้อมสุข
 
039 511 234

083 113 2909

188 

นว./สญ.(โซนาร์) 

 คุณสันติยุทธ แทนวันดี

1026/96 หมู่ 12

แขวงบางนา

เขตบางนา

กทม. 10260
 
-

02 396 0782 


เสียชีวิต 
17 พ.ค.2556
ฌาปณกิจ
25 พ.ค.2556

189 

นย./สส. 

 น.ท.สัมพันธ์ เถาทับนุ่ม

83/11 ซ.พหลโยธิน 29

ถ.พหลโยธิน

แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร

กทม. 10900

คุณเพชรรัตน์ เถาทับนุ่ม 

086 255 4742 

190 

นย./ร. 

 ร.อ.สัมพันธ์ จารุบุตร

167/46 หมู่ 1

ต.รือเสาะ

อ.รือเสาะ

จ.นราธิวาส 96150
 
คุณแผ้วพรรณ จารุบุตร
 
085 072 4131

073 571 790

191 

นว./ป. 

 น.อ.เสรี สุขสวัสดิ์

94/16 ซ.สวนหลวง

แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง

กทม. 10150
 
-


192 

นว./ยย.(อล.) 

 น.อ.สนธยา พุ่มเจริญ

163 ซ.ประชาอุทิศ 54

แยก 1 ถ.ประชาอุทิศ

แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ

กทม. 10140


02 870 3676

089 476 3131 

 193

กล. 

 น.อ.สมบัติ วราศิลป์

349/59-60 หมู่ 9

หมู่บ้านมหามงคล

ถ.พุทธมณฑล สาย 2

แขวงบางไผ่

เขตบางแค

กทม. 10160

คุณพรทิพย์ วราศิลป์ 

02 448 2707

081 445 4759 

194 

นย./ร. 

 ร.อ.สมจินต์ หย่ำวิไล

23/38 หมู่ 3 

ต.เขารูปช้าง

อ.เมือง

จ.สงขลา 90000คุณสมพร หย่ำวิไล 
 
083 651 4739

 195

พศ./พธ. 

 น.อ.สมพร แก้วงามสอาด

79/145 
ม.ศุภาลัย
ซ.เพชรเกษม 48
แยก 16

แขวงบางด้วน

เขตภาษีเจริญ

กทม. 10160

คุณอนงค์ แก้วงามสอาด 
 


081 646 9687

196 

นว./ป. 

 น.ต.สมชาย โภคสวัสดิ์ 

19/83 หมู่ 7

ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี 20180

ร.อ.หญิง นันทา โภคสวัสดิ์

089 543 2177

085 507 8782 

197 

พศ./พ. 

 คุณสมคิด ผึ่งละม้าย

939 หมู่ 3

ต.ท้ายบ้าน

อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ 10280

เกิด 6 ส.ค.2488

คุณอำพันธ์ ผึ่งละม้าย 
 
02 395 4149

081 801 1057

198 

พศ./พ. 

 น.ต.สมพิศ ธิราถ้อย

045/3 ถ.ทวีราษฎร์

ต.ปากน้ำ

อ.เมือง

จ.ระยอง 21000

เกิด 16 ม.ค.2490

คุณสัจจา ถิราถ้อย 
 
038 610 633

089 404 1855

199 

กล. 

 น.อ.สมพล เธียรสุนทร

19/321 หมู่ 7

ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ

จ.ขลบุรี 20180

คุณฤทัย เธียรสุนทร 

038 431 865 

085 391 8011

200 

นย./ป. 

 ร.ท. สมควร แสงโพธิ์

75 หมู่ 3 

ต.นครสวรรค์ออก

อ.เมือง

จ.นครสวรรค์ 60000

คุณรำพรรณ แสงโพธิ์ 
 
056 255 099

089 662 4182

201 

พศ./ยย.(อล.) 

 น.ต.สมบูรณ์ อยู่สบาย

61/42 หมู่ 1 

หมู่บ้านรามนุช 9

ต.พลูตาหลวง

อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี 20180

คุณพะเยาว์ อยู่สบาย 
 
038 244 058

086 112 1702

BACK     HomeNEXT


Comments