Навчання‎ > ‎

Навчання з питань пожежної безпеки

Правове обґрунтування необхідності проведення спеціального навчання 
із питань пожежної безпеки

Чому керівники мають піклуватися про навчання підлеглих?

Кодекс цивільного захисту України

Глава 4. Стаття 20. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання

Частина 8. В обов’язки суб’єктів господарювання входить здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки;

Глава 10. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Стаття 40. Навчання працюючого населення

Частина 5. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Які працівники повинні проходити навчання?

Правила пожежної безпеки в Україні

Розділ ІІ. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

15. Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі).

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання і перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

16. Посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Де проводяться відповідні заняття?

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року №444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"

16. Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) зобов’язані проходити навчання з питань пожежної безпеки, здійснюється на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або на інших підприємствах, в установах та організаціях, що мають затверджені програми навчання з питань пожежної безпеки.

Навчання проводяться у навчальному пункті, або з виїздом викладача до Вашого підприємства, установи, організації на договірних засадах відповідно до навчальних програм, погоджених з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

 №  напрям навчання
термін
навчання (годин)
ціна
(грн.)
1 навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки  16 264,52
2 навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки 24 380,52
3 спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) працівників зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою 16 260,64
4 спеціальна підготовка працівників місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної охорони 140 644,91

Як мені знати, хто має право проводити відповідні заняття?

Наказ МВС України №935 від 11.09.2014 року "Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання"

І. Загальні положення
1.4. Територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також підприємства, установи та організації, які мають відповідні ліцензії на здійснення освітньої діяльності, що мають намір розпочати проведення навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки (далі - суб’єкти, які навчають), самостійно розробляють та оформлюють програми відповідно до вимог, наведених у цьому Порядку.
IV. Організація та контроль виконання програм
4.1. ДСНС України формує і періодично оновлює перелік суб’єктів, які навчають, у якому зазначаються відомості про погоджену програму (назва програми, реквізити листа ДСНС України про її погодження та дата закінчення дії програми).
Інформація, що стосується переліку суб’єктів, які навчають, розміщується на офіційному веб-сайті ДСНС України.

Чи мають право мої фахівці проводити навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки?

Так! Якщо Ваша установа має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності та має затверджені програми навчання з питань пожежної безпеки у відповідності з Наказом МВС України №935 від 11.09.2014 року "Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання"