V primeru uporabe veščin je vsakemu delavcu potrebno določiti njegove veščine (lahko tudi samo eno) Ker prvič še niste nič vnesli, je tabela prazna. S klikom na znak "+" (rdeče obkroženo) začnete dodajati novega delavca.Polja obrazca veščin:id

unikatna številka, ki se vidi pri urejanju, ne pa dodajanju

Delavec

  • aktiven - ti so na izbiro pri vnosu razporejanj

  • neaktiven - niso več aktualni za razporejanje

Veščina

Ena od veščin iz šifranta

Prioriteta

Kako so veščine delavca po prioriteti. Najvišja je prioriteta 1 in večja je številka, manjša je prioriteta. Če ima delavec samo eno veščino, ima tudi samo eno prioriteto in zato ne more opravljati drugega dela.

Prioriteta 0 ni dovoljena.

Status

  • aktiven - ti so na izbiro pri vnosu razporejanj

  • neaktiven - niso več aktualni za razporejanje


S prioriteto lahko uravnavamo, kateri delavec bo šel najprej menjati drugega delavca z drugo veščino. V tabeli na vrhu imata Simona in Stojan veščini:

- Tehnik - 100

- Inženir - 1

Če bo potreba po nadomeščanju tehnika, bo WoShi obravnaval oba enakovredno. Če pa bi Simona imela prioriteto tehnika 1000, potem bi najprej menjal Stojana, šele potem pa Simono.