Pred začetkom razporejanja morate vnesti zaposlene - delavce, ki jih boste razporejali. Ker v začetku še niste vnašali, je tabela prazna. S klikom na znak "+" začnete dodajati novega delavca.

Polja delavca:


id

unikatna številka delavca, ki se vidi pri urejanju, ne pa dodajanju

Status

  • aktiven - ti so na izbiro pri vnosu razporejanj

  • neaktiven - niso več aktualni za razporejanje

Ime

ime

Priimek

priimek

Vzdevek

vzdevek, ki se uporablja zaradi preglednosti pri vnosu razporeda

- vzdevek naj bo brez šumnikov, presledka ali pike

e-mail

naslov za obveščanje delavca

Komentar

dodatni komentar


Z gumbom Vnesi zapišemo podatke v bazo.


V tabelaričnem pregledu so vidni tudi neaktivni delavci, ki jih lahko tudi aktivirate. Če pa jih izbrišete za vas ne bodo več vidni.


Po vnosu delavcev se vam le ti kažejo v tabeli. Na desni sta dva gumba:


  1. pregled delavca

  2. urejanje delavca