Izvoz informacij o razporedu v XLSX obliko, ki vsebuje več listov:
  1. Calendar - koledar dela delavcev
  2. Details - podroben razpored kdaj kdo kaj dela
  3. Summary - seštevke ur po raznih kriterijih
  4. NoPrioritySkills - katere neprioritetne veščine izvaja kateri delavec
  5. Worked - izvoz razporeda za uporabo prisotnosti na delu
  6. Realization - pregled dejansko opravljenega dela
  7. Ostali listi, v katerih so isti podatki, kot v raportu (ikona "oko") na pregledovalniku raport 

Calendar
 

Details


Summary


NoPrioritySkills