Do pregleda rezultatov - poročil, pridemo s klikom na "oko". . Pojavi se nov meni, na levi je ime razporeda.

Izvozi

V tem delu portala WoShi lahko naredimo:

  • Evidenca (izvoz v XLSX), ki je namenjena enostavni evidenci dela
  • Poročilo (izvoz v XLSX), ki ga lahko uporabimo v EXCEL, LibreOffice, Open Office,.... Polja so ločena s podpičjem
  • iCalendar (izvoz v standardu iCalendar), ki ga lahko uporabimo v praktično vseh koledarjih. V izvozu dobimo skupno datoteko vseh delavcev in datoteko za vsakega delavca ločeno
  • Skripte - izvozimo razporede (skripte), ki jih uporablja ali generira engine (pomoč v primeru težav)
  • Gant - prikaz gantograma, to je koledarja dela za vse delavce

V primeru ko program računa - sestavlja rezultat, imamo samo dva gumba - Gantogram in Osveži. To je zato, da ne bi izvažali nekaj, kar se v ozadju še spreminja,


Prikazi informacij o razporedu

Opis stolpcev tabele:

  • Kriterij so osnova za ocenjevanje rezultata. Izbrani so taki, da lahko ocenjujemo vsako sekcijo vnosnih podatkov. 
  • Napaka pove, kolikokrat je prišlo do dogodka, ki krši zahteve razporeda.
  • Teža določa, kaj je bolj pomembno - koliko bo ena napaka prinesla k vrednosti.
  • Vrednost pa daje rezultat napak enega kriterija (Napaka X Teža).
  • Sum je seštevek vrednosti napak vseh kriterijev.

Kriteriji in teža sta vhodna podatka, na osnovi katerih evolucijska umetna inteligenca išče najboljši rezultat, to je tistega, ki ima najmanjšo vsoto vrednosti napak. Napaka pomeni  kršenje pravil, vendar zaradi različne teže, kriterijske napake različno prispevajo k rezultatu.


Odstopanje ur delavcev prikazuje, koliko ur delavec dela v nekem mesecu in kolikšna je deviacija od zahtev, ki smo jih dali temu delavcu v sekciji Mesečna obveznost. Ta zahteva je navedena v stolpcu Območje.
V tej tabeli so prikazana vsa odstopanja števila delavcev v neki časovni periodi. Prikazano je odstopanje v urah in v številu delavcev. Če med 14-22 manjka 8 ur (Čas = -8), potem manjka en delavec, če pa je med 14-22 16 ur presežka, sta preveč 2 delavca.


 
Podroben prikaz, kje pride do kršenja kriterijev. Rdečkasto obarvani kriteriji so zakonske omejitve.

Delavca naj bi delala 1-2 krat na nedeljo, vendar delata 3 krat (Višek = 1). Napaka je odraz odstopanja od zahtev v sekciji prisotnost v obdobju.

 
Opis napake je v 4 delih, ločenih s podčrtajem:
7 - dan v tednu (nedelja)
1 - dela naj ta dan (2 naj ne dela)
0000-0000 - obdobje celega dne
1 - OUT (2 - IN, 3 - EXACTY) - opisano v sekciji prisotnost v obdobju.Prikaz delavcev, ki delajo neprioritene veščine, v tem primeru Miška dela kot Doktor, čeprav ima prioritetno veščino Ostalo.