Koliko dni zaporedno se lahko dela v istem turnusu - minimalno in maksimalno. Med zaporednimi dnevi je dnevni počitek, po zaporedju zaporednih dni pa je tedenski počitek.
Obvezni podatki:

  • za vsakega delavca navedite polja od in do, ki mora biti večji kot polje od


Primer:

Mici in Namestnik naj delata najmanj 3 dni in največ 6 dni zapored, Sef pa od 4 do 5 krat zapored.