Tukaj določamo, kolikokrat naj bo kdo prisoten in pod kakšnimi pogoji, velja pa za celotno obdobje razporeda (npr. 2 meseca).Najprej izberemo delavce za katere zahteva velja. Stolpci pomenijo:

 • Kolikokrat - kolikokrat naj se zahteva izvede
 • Dnevi/Odmik - prva vrstica v zahtevi je vedno dan (lahko tudi več dni). Naslednje vrstice pa so odmik od prvega dne. Če je prvi dan npr. sobota, je prvi naslednji dan (odmik 1) nedelja, odmik 7 pa je naslednja sobota. Odmik se upošteva samo v obdobju razporeda.
 • Dela - ali se zahteva da se dela ali ne dela
 • Kdaj - perioda v kateri pogoj velja
 • Kako - katere turnuse naj se upošteva. Z ukazom Kako izbiramo turnuse, ki zadoščaju pogoju in ne obdobja OD - DO.

Gumb Informacije obdobja nam prikaže podatke za pomoč pri postavljanju pogojev.


Primer - rdeče številke so pomoč pri razlagi:

 • 1 - Anatoly, Barbara, Claudia, Erna
  • delavci naj delajo 2 - 4 krat v soboto ali nedeljo ali praznik v celotnem obdobju. Delajo naj samo turnuse, ki se začnejo v dnevu in končajo isti dan (00:00 - 00:00), torej ne more delati nočnega turnusa iz prejšnjega dne
  • 2 - isti delavci naj bodo prosti en vikend - naj ne delajo v soboto (OUT - tudi ne nočnih turnusov prejšnjega dne ali da bi šli v nočni turnus tega dne)
  • 3 - naj ne delajo naslednji dan - odmik 1
 • 4 - Lopez
 • naj se nikoli ne zgodi, da bi delal v soboto, nedeljo in ponedeljek (velja samo za turnus, ki je od 8 - 16), kar drugače pomeni, da naj bo v ponedeljek prost v dopoldanskem turnusu, če je delal v soboto in nedeljo.
 • 5 - enajst delavcev
  • 1 x naj bo tako, da če delajo za vikend, so naslednji vikend prosti.
Razlaga za izbor turnusov v stolpcu Kako:
 • OUT               črna, oranžna - turnus mora v celoti pokrivati obdobje OD - DO
 • IN                   zelena in oranžna - turnus mora biti enak obdobju ali znotraj periode
 • EXACTLY       oranžna - turnus mora biti enak obdobju
Pri tem je potrebno upoštevati, da čas DO v turnusu ne zajema tega časa, in da spodnji primer obdobja od 8 do 14 tudi ne vključuje čas 14:00. Tako turnus 8 - 14 izpolnjuje vse pogoje - OUT, IN in EXACTLY.

 
Razlaga za izbor turnusov v stolpcu Kako (po 1.2.2017):
 • OVER
  • črna, oranžna - turnus mora v celoti pokrivati obdobje OD - DO
 • INSIDE
  • zelena in oranžna - turnus mora biti enak obdobju ali znotraj periode
 • EXACTLY
  • oranžna - turnus mora biti enak obdobju
 • BETWEEN
  • vse barve, razen rjave - turnusi, ki kakorkoli segajo v obdobje OD - DO 
Pri tem je potrebno upoštevati, da čas DO v turnusu ne zajema tega časa, in da spodnji primer obdobja od 8 do 14 tudi ne vključuje čas 14:00. Tako turnus 8 - 14 izpolnjuje vse pogoje - OVER, INSIDE, EXACTLY in BETWEEN.