Naštejte vse praznike v obdobju razporeda. Določite lahko tudi ali se za praznik dela ali ne. Vpišite tudi, koliko minut v mesečno delovno obveznost ta praznik prispeva, če se na ta dan dela ne dela. V komentar vpišite ime praznika.Obvezni podatki:

  • datum

  • ali se ta dan dela ali ne

  • koliko minut se šteje v delovno obveznost


Primer:

8.2. se dela in v delovno obveznost ne gre nič ur, razen če seveda ta dan delavec dela.
1.5. se ne dela in v delovno obveznost gre 7 ur.


Praznik in dopust se lahko štejeta v delovno obveznost, odvisno od tega, kako nastavite obveznost dela za delavce. Vedno morate navesti, koliko minut se šteje v mesečni fond ur. Če delate po 8 ur na dan in ima mesec 20 delovnih dni in 2 praznika, potem lahko to zapišete:

  • mesečna delovna obveznost najmanj 176 ur, potem morate za praznik določiti, da v fond ur prispeva 480 minut (8 ur).

  • mesečna delovna obveznost najmanj 160 ur, potem morate za praznik določiti, da v fond ur prispeva 0 minut.

Isti sistem velja za dopust.