Za vsak mesec za vsakega delavca določite območje delovnih ur. Običajno je spodnja meja število ur kot produkt števila delovnih dni krat 8 plus število ur praznika, zgornja meja pa se poveča za število dovoljenih nadur. Podatki so vezani tudi na zakonske zahteve.
Primer:

V februarju naj Mici in Namestnik delata od 150 do 180 ur, Sef pa največ 170 ur. V marcu naj vsi delajo od 160 do 180 ur.


Obvezni podatki:

  • našteti morajo biti vse meseci, ki so v obdobju veljavnosti izračuna

  • za vsak mesec, za vsakega delavca določimo število ur prisotnosti

  • polje do mora biti večje od polja od

  • delavec se za en mesec lahko pojavi samo enkrat


V tej sekciji posredno določimo, kateri delavci so vključeni v razpored. Nobeden od nenavedenih delavcev se ne sme pojaviti kjerkoli v drugi sekciji.