Delavce lahko povežemo, tako da delajo skupaj ali narazen. Na ta način lahko tvorimo tudi ekipe.
Primer:

  • Anatoly in Barbara delata skupaj v ponedeljek in torek, keteremkoli turnusu v tem dnevu. Narazen delata v soboto in nedeljo med 8 in 12 uro, torej tudi noben turnus, ki dosega to periodo.

  • 20.7.2016 Claudia in George delata skupaj najmanj med 8 in 12