Delavcem lahko določimo tudi obvezne dneve dela in prepovedane dneve, ko ne smejo delati (delavec ima druge obveznosti).

Tukaj naštejete izredne odsotnosti ali prisotnosti.Primer:

  • Mici naj 13.3. dela v katerikoli turnusu, ki vključuje obdobje od 10:00 do 12:00 (npr. turnus od 9 do 17)

  • Mici naj 8.4. dela med 12:00 in 17:00 (obvezno odkljukan) - npr. zaradi sestanka

  • Sef naj bo 30.4. prost, noben turnus, ki sega v obdobje med 0:0 in 0:0 (24 ur) ne sme biti vključen

  • Sef naj bo 21.5. prost med 10:00 in 12:00, lahko pa je prost cel dan, če ne dobi nobenega turnusa.
Kljukica obvezno pri zahtevi, da se ne dela (primer Sef 21.5.), nima nobenega dodatnega pomena.