Kako naj začnem razpored z WoShi, da se bodo zvezno nadaljevali turnusi?

Imate dve možnosti:
 • Začetek obdobja izračuna zmanjšate za nekaj dni in za te dneve vnesete Obvezno delo. Če ste želeli razpored narediti od 1.5. do 31.8., spremenite začetek obdobja na 25.4.
 • Za prve dneve izračuna sami fiksirajte turnuse delavcem v sekciji Obvezno delo

Obvezno delo (Označiti morate kvadratek Obvezno)

Primeri za sekcijo Prisotnost

Nekdo naj ne bi delal ali pa naj bi delal v soboto
Uporabite lahko dve možnosti, ki veljata za oba primera:
 • da ne dela nobenega turnusa, ki se začne in konča v soboto.
  • Izberete ne Dela, Kdaj od 00 do 00 in Kako IN
 • ali
 • da ne dela nobenega turnusa, ki kakorkoli seže v soboto (vključuje nočne iz petka ali nočne na nedeljo)
  • Izberete ne DelaKdaj od 00 do 00 in Kako BETWEEN
Če želite da dela, izberete da Dela.

Nekdo naj ne bi delal ali pa naj bi delal točno določen termin od 08 do 12
 • Nekdo naj bi delal točno določen termin od 08 do 12 .
  • Izberete da DelaKdaj od 08 do 12 in Kako EXACTLY
  • EXACTLY bo izbral samo turnus od 08 do 12 in tak mora obstajati, drugače je napaka.
 • Nekdo naj ne bi delal točno določen termin od 08 do 12
  • Izberete ne DelaKdaj od 08 do 12 in Kako BETWEEN
  • BETWEEN določa vse turnuse, ki gredo preko termina ali vanj samo segajo, zato bodo izbrani samo turnusi zunaj termina


Zbolel je delavec. Kako vnesti spremembe in narediti nov razpored?

V primeru, da lahko spremenite razpored, ker se še ne izvaja (torej pred začetkom obdobja), spremenite zahteve in kriterije, ter zaženete izračun

Če pa se vam razpored že izvaja, potem pa zamrznete izračun do dneva začetka bolniške za vse delavce (včasih komu ne smete spremeniti razporeda, zato ga zamrznete za celo obdobje). Morda boste spremenili še katere druge zahteve ali kriterije, ki pa ne bodo imeli vpliv na zamrznjeni del. Zaženete izračun, ki bo računal z novimi zahtevami, vendar samo v delu, ki ni zamrznjen.

Ko se zamrzne razpored, se trenutni rezultat prenese v arhiv, vendar samo prvič. Ko namreč zahteve spreminjate, se arhiv ne spreminja. Postopek lahko ponavljate, izračun pa bo vedno izhajal iz prve verzije pred zamrznitvijo - verzija iz arhiva. Če pa bi želeli izhajati iz novega rezultata, ker morate narediti spremembe ponovno čez 10 dni, potem naredite:
 • greste v urejanje
 • ukinete zamrznjeno sekcijo
 • shranite (nikakor ne smete v kakršnokoli računanje, ker boste pokvarili rezultat)
 • ponovno naredite zamrznjeno področje z novim obdobjem
 • shranite in v tem trenutku bo šel v arhiv zadnji rezultat, ki bo osnova za nove izračune
Isti postopek za računanje iz novega rezultata lahko naredite tudi z ročnim urejanjem, kar je morda boljše, ker rezultata ne morete pokvarit:
 • greste v ročno urejanje razporeda in nič ne spremenite. Shranite in greste iz urejanja
 • greste v urejanje razporeda
 • spremenite zamrznjeno sekcijo, kakor želite
 • shranite razpored (v arhiv boste dobili zadnjo verzijo, iz katere bo izhajal izračun.

Ročno sem premaknil rezultat. Kako ponovno računati samo delno obdobje?

Ročni premik zamrzne vse delavce za celotno obdobje in dovoli ročno premikanje turnusov ali dodajanje novih in brisanje obstoječih. Ročne premike lahko delamo celotno obdobje zaradi manjših sprememb - npr 2 delavca bi zamenjala turnus.

Ko gremo v ročno premikanje, se rezultat pred premikom shrani v arhiv. Razpored dobi poseben status. Premikamo lahko večkrat zapovrstjo, vendar se naslednjič rezultat ne prenaša v arhiv, izhajamo pa vedno iz zadnjega razporeda, ne iz arhiva (drugače kot pri zamrznjenju).

Če želimo neko obdobje ponovno računati, gremo v urejanje in spremenimo zamrznjeno območje za vse delavce kot želimo in zaženemo izračun. Priporočamo, da se naredi kopija razporeda in se dela s to kopijo (ohranite original, kar je dobro tudi zaradi primerjave).


Kako fiksiram dobljen rezultat?

Ko ste z rezultatom izračuna zadovoljni, ne smete več zagnati izračuna, ker se obstoječi rezultat izgubi. Zato greste na izbiro Zakleni (stolpec možnosti med aktivnimio razporedi) in razpored dobi status, ki ne dovoli nadaljnega računanja, dokler ga ne odklenete.

Ko želite, lahko daste razpored med arhivirane - izbrišete s seznama aktivnih razporedov. Pregled in izvoz razporeda lahko delate tudi iz arhiviranih razporedov.

Pazite, da razporeda iz arhiviranih razporedov ne izbrišete, ker vam ne bo več dosegljiv - povrne vam ga lahko samo še naš administrator (samo v določenem obdobju).

Želim preizkusiti več variant razporeda

Naredite osnovni razpored, kjer ste vnesli pogoje, ki jih želite in WoShi naj vam izračuna razpored. Če bi radi preizkusili drugačne zahteve, kopirajte obstoječi razpored in vnesite spremembe, ter poženite izračun. Izdelate si lahko poljubno število variant - za WoShi so to samostojni in neodvisni razporedi.

Zagotavljanje prisotnosti primarnih veščin delavcev

Npr., da vam sestre lahko menjajo bolničarje. V nekem dnevnem obdobju (npr. nedelja od 7-19) zahtevate prisotnost 3 bolničark. Ker sestre lahko nadomeščajo bolničarke, se lahko zgodi, da bodo prisotne samo sestre, zahtevate pa, da je prisotna vsaj ena bolničarka.

Uvedete lahko dodatno veščino "BolničarA", ki jo lahko delajo samo dejanski bolničarji, sestre pa ne. Naredite zahteve za prisotnost "BolničarA", kjer je zahtevana minimalna prisotnost dejanskih bolničarjev in prisotnost veščine "Bolničar", kjer so lahko tudi sestre. Skupna prisotnost pa je tista, ki jo zahtevate za ene in druge bolničarje.