Про Юридичну клініку

Історія створення Навчально-практичної лабораторії   
  “Юридична клініка”
У 2003 році на базі Національної академії ДПС України за ініціативи колективу юридичного факультету та сприянням Голови Київської обласної організації Союзу юристів України М.І.  Матьори була створена Первинна організація Союзу юристів України в структурі якої була організована діяльність «Юридичної клініки». В 2004 році Юридична клініка приєднується до Асоціації юридичних клінік України і стає її повноправним членом та приймає участь у виробленні стандартів юридичної клінічної освіти України.
У 2009 році за наказом ректора Національного університету ДПС України П.В. Мельника № 1118 від 24.06.2009 року Юридична клініка увійшла до структури юридичного факультету Університету, як Навчально-практичний центр «Ірпінська юридична клініка «Справедливість».
На сьогодні НПЛ «Юридична клініка» ефективно здійснює свою діяльність в структурі Навчально-наукового інституту права.
 
Мета діяльності Юридичної клініки
        підвищення рівня професійних знань та умінь студентів-правників університету;
        надання правової допомоги соціально-вразливим та малозабезпеченим верствам суспільства;
        формування правової культури громадян;
        формування у студентів-правників юридичної професійної етики та поваги до людської честі і гідності;
        розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними та правозахисними органами – прокуратурою, органами юстиції та державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
        впровадження у навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.
Завдання Юридичної клініки
        підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі юриспруденції;
        впровадження в навчальний процес елементів практичної роботи студентів у сфері надання юридичних послуг;
        забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових та правоохоронних органів та інших державних органів;
        проведення наукових досліджень у сфері практичної юридичної освіти;
        надання правових послуг малозабезпеченим верствам населення Київської області;
        створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою;
        проведення заходів із правової освіти населення.
Основним напрямом роботи Юридичної клініки є надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим та іншим соціально-вразливим верствам населення з питань:
        захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій;
        цивільного, сімейного, трудового, житлового, адміністративного, податкового, земельного права та соціального забезпечення;
        захисту прав молоді та неповнолітніх;
        правової просвіти населення.
 
Структура Юридичної клініки:
 
 
 
Співпраця з іншими організаціями:
        Координаційним центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції України;
        Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.
        Асоціацією правників України;
        Фундацією юридичних клінік України;
        Всеукраїнськими тренінговими центрами Асоціації юридичних клінік України;
        Юридичними клініками ВНЗ України.
Подстраницы (1): Наша команда