Теоретичні матеріали

Змістовний модуль1.  Вступ. Лінійна алгебра.

Змістовний модуль 2. Лінійне програмування.

Змістовний модуль 3.  Аналітична  геометрія.

Змістовний модуль 4.  Вступ до математичного аналізу.

Змістовний модуль 5.  Диференціальне числення функції однієї  змінної.

Змістовний модуль  6. Диференціальне числення функцій багатьох   змінних.

Змістовний модуль 7. Інтегральне числення.

Змістовний модуль 8
.  Диференціальні рівняння.

Змістовний модуль 9. Ряди.