Завдання для виконання СРС та ІЗ

Весь навчальний матеріал з даної дисципліни розподіляється в межах виділених годин,  з яких 60 годин відводиться на самостійну роботу та виконання індивідуальних завданнь студентів.  Розподіл годин, відведених на самостійну роботу та індивідуальне завдання поданий в  наступній таблиці :

    Тематичний план самостійної роботи – 60 год.

 

№ змістовного модуля

№ самостійної роботи /  індивідуального завдання

Тема самостійної роботи , зміст, завдання

Кількість годин

1

1/-

Розрахункова робота №1 по темі «Розвязування задач з комбінаторики».

6

2

2/-

Розрахункова робота №2 по темі «Обчислення ймовірностей випадкових подій».

12

3

3/-

Розрахункова робота №3 по темі «Дискретні випадкові величини».

12

4

4/-

Розрахункова робота №4 по темі «Елементи математичної статистики».

12

4

 

Індивідуальне завдання по темі «Теорія ймовірностей та  математична статистика».

18

 

 

Всього:

60

           


ĉ
Диана Довгань,
3 дек. 2012 г., 20:03
Comments