НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Спеціальності, з яких здійснюється підготовка фахівців співробітниками курсу: 

Додипломний етап підготовки:
 • «Імунологія» – студентам ІІІ курсу медичного факультету № 4, спеціальність «Лабораторна діагностика»;
 • «Лабораторна імунологія» – студентам ІІІ курсу медичного факультету № 4, спеціальність «Лабораторна діагностика» ;
 • Внутрішня медицина з оцінкою результатів студентам ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика» (бакалавр)
 • Внутрішня медицина – студентам ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія». Модуль 1: «Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, ревматологія, нефрологія)» (змістовий модуль 1 – «Діагностика, лікування та профілактика основних хвороб ендокринної системи»);
 • «Клінічна імунологія та алергологія» – студентам V курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія». Модуль 1: «Клінічна імунологія та алергологія»;
 • Клінічна імунологія, V курс (медичний факультет № 1, спеціальність «Медична психологія»), (у даному навчальному році не було);
 • «Клінічна імунологія» – студентам V курсу стоматологічного факультету, спеціальність «стоматологія»;
 • Внутрішня медицина – студентам VІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». Модуль 3: «Сучасна практика внутрішньої медицини» (змістоіний модуль 5: «Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці»).  Модуль 4: «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини».

               


         
Доцент Оленович О.А. та доцент Піддубна А.А. під час практичних занять зі студентами 4 курсу


       

Доцент Павлович Л.Б. та доцент Маслянко В.А. під час практичних занять зі студентами 6 курсу

               


Доцент Каспрук Н.М. та професор Коваль Г.Д. під час практичних занять зі студентами 5 курсу
Післядипломна освіта:

        Підготовка лікарів-інтернів:

        -  Цикли навчання лікарів-інтернів - суміжні дисципліни:
   • Модуль «Невідкладні стани» (ендокринологія) для лікарів-інтернів 1-го року навчання;
   • Цикл з ендокринології для лікарів-інтернів спеціальності “Внутрішні хвороби”;
   • Цикли з ендокринології для лікарів-інтернів 2-го року навчання спеціальності «Внутрішні хвороби» та «Загальна практика – сімейна медицина».

 -  Цикл "Імунопрофілактика",

 -  Цикл "Клінічна імунологія".


         Підготовка лікарів-слухачів:

   • Передатестаційний цикл навчання лікарів з фаху «Ендокринологія»;
   • Спеціалізація з фаху «Ендокринологія»;
   • Цикли тематичного удосконалення лікарів «Сучасні аспекти діагностики, лікування імунних та алергічних захворювань»;
   • Цикли тематичного удосконалення лікарів «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики основних ендокринних захворювань», «Основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринних захворювань» ,  «Актуальні питання діабетології», «Ведення хворих з ендокринною патологією згідно із сучасними клінічними настановами», Ендокринологічні аспекти метаболічного синдрому у загальнолікарській практиці», «Цукровий діабет у загальноклінічній практиці», «Актуальні  питання  тиреоїдології».
   • Цикли з ендокринології, імунології та алергології для слухачів ПАЦ, спеціалізації за спеціальністю «Ендокринологія»
   • Цикл тематичного удосконалення для лікарів-слухачів різних спеціальностей «Актуальні питання клінічної імунології та алергології», «Сучасні аспекти лікування, діагностики імунних та алергічних захворювань», «Основи діагностики та лікування імунних та алергічних захворювань».                
Професор Пашковська Н.В. зі слухачами циклу тематичного удосконалення лікарів та лікарями-інтернами 


На кафедрі при здійсненні освітнього процесу активно використовуються сучасні методи навчання, включаючи мультимедійні презентації практичних занять і лекцій, комп’ютерні програми для навчання та контролю рівня знань, розроблені викладачами  кафедри, а також, різноманітні новітні інтерактивні підходи до навчання, які використовуються у сучасній європейській медичній освіті.


З метою підвищення рівня педагогічної кваліфікації і, відповідно, можливості краще викласти учбову програму та долучитись до виховання лікаря європейського зразка, усі викладачі кафедри постійно працюють над зростанням свого педагогічного рівня та  регулярно проходять стажування як в Україні, так і закордоном. Зокрема, останні роки викладачі кафедри підвищували свою педагогічну майстерність на факультетах підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, Національної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, Буковинського державного медичного університету, проходили стажування з навчально-методичної роботи на базі вищих навчальних закладів Фінляндії, Литви, Чехії, Македонії, Польщі.


Стаж роботи викладачів у вищому учбовому закладі – від 5-ти до 30-ти років.


Для забезпечення навчального процесу на кафедрі обладнані кабінет професора, кабінет доцента та 8 навчальних кімнат (загальна площа 142 м2), з них дві аудиторії по вул.О.Гузар, 2 були надані кафедрі в 2015 році. Всі аудиторії оснащені робочими місцями для студентів, лікарів-інтернів та слухачів циклів тематичного удосконалення. У 2016 році проведений капітальний ремонт в навчальному блоці, щорічно проводять поточні ремонтні роботи.


                              

                                      
                                    На кафедрі працює студентський науковий гурток, відвідувачі якого неодноразово посідали призові місця на Міжнародних студентських наукових форумах, Всеукраїнських студентських олімпіадах з ендокринології та клінічної імунології. Пріоритетним спрямуванням роботи гуртка є проведення студентами наукової роботи, залучення студентів до наукового пошуку та вміння проводити наукові експерименти, обговорення нових досягнень в науці, курація хворих, розбір клінічних випадків, а також реферативна робота з ендокринології та клінічної імунології. 

Колектив кафедри неодноразово був організатором Всеукраїнських студентських олімпіад з ендокринології, клінічної імунології та алергології, зокрема, ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади вищих медичних навчальних закладів МОЗ України з ендокринології (Чернівці, 2004; 2006), з клінічної імунології та алергології (Чернівці, 2004, 2005, 2006).  На кафедрі постійно проводиться навчально-методична робота з розробки та впровадження нових методичних посібників, а також нових інтерактивних форм педагогічної діяльності. Значні зусилля колективу кафедри зосередженні на підготовці навчальних та навчально-методичних матеріалів, які представлені в друкованому та електронному варіантах (в т.ч. і англійською мовою). Серед них лише за останні роки на кафедрі видано такі:

    Навчальні видання кафедри (за 5 років): 

 1. Ендокринологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / [П.М.Боднар, Г.П.Михальчишин, Ю.І.Комісаренко … Н.В.Пашковська та ін.]; за ред. професора П.М. Боднара. – Вид.3, переробл. та допов. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 480 с.
 2. Эндокринология: учебник для студентов высших учебных заведений / [Боднар П.М. , Михальчишин Г.П., Комісаренко Ю.І. …Пашковская Н.В., и др.]:Под редакцией проф. П.М.Боднара-Вінниця: Нова Книга, 2015. – 480 с.
 3. Клінічна імунологія та алергологія (навчально-методичний посібник для практичних занять для студентів 5-го курсу медичного факультету). – Чернівці: БДМУ, 2013. – 215 с. (Каспрук Н.М., Коваль Г.Д., Сидорчук І.Й.).
 4. Olenovych O.A., Pashkovska N.V. Essentials of Internal Medicine (Endocrinology)/ Educational manual. – Chernivtsi: Meduniversity, 2012.– 184 p.
 5. Пашковська Н.В. Ендокринологія (практикум з внутрішньої медицини). Навчально-методичний посібник / Н.В.Пашковська, Л.Б.Павлович, А.А.Ілюшина та ін. – Чернівці: Медуніверситет, 2014. – 169 с.
 6. Сучасна практика внутрішньої медицини: ведення пацієнтів у нефрологічній, ендокринологічній та гематологічній клініках / Навчальний посібник за редакцією Зуб Л.О., Пашковської Н.В., Хухліної О.С. та ін. – Чернівці: БДМУ, 2013. – 174 с.
 7. Пашковська Н.В. Діагностика та лікування невідкладних станів при ендокринних захворюваннях / Н.В. Пашковська, В.А. Маслянко, Л.Б. Павлович – Чернівці: Місто, 2014. 184 с.
 8. Пашковська Н.В. Ендокринологія (практикум з внутрішньої медицини). Навчально-методичний посібник – 2-ге видання /Н.В.Пашковська, Л.Б.Павлович, А.А.Ілюшина та ін. – Чернівці: Медуніверситет, 2015. – 169 с.
 9. Марчук Ю.Ф., Пашковська Н.В., Коваль Г.Д., Каспрук Н.М., Ляшук Р.П., Андрійчук Д.Р. Клінічна імунологія та алергологія (англ. мовою) – Чернівці: БДМУ, 2015. – 174 с.
 10. Ендокринологія (практикум з внутрішньої медицини)/ 2-ге видання / Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Ілюшина А.А., Маслянко В.А.]: За ред. проф. Н.В. Пашковскької – Чернівці: Медуніверситет. – 2015. – 150 с.
 11. Ведення хворих в ендокринологічній клініці. Навчальний посібник / [Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Маслянко В.А., Піддубна А.А.,  Оленович О.А., Абрамова Н.О. // За ред. проф. Пашковської Н.В. – Чернівці: Місто. – 2016. – 168 с.
 12. Clinical Immunology and Allergology / Ю.Ф.Марчук, Н.В.Пашковська, Г.Д.Коваль, Н.М.Каспрук, Р.П.Ляшук, Д.Р.Андрійчук. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – 116с.
 13. Essentials of Internal Medicine. Endocrinology. 2nd edition / Educational manual / Olenovych O.A., Pashkovska N.V. – Chernivtsi: Meduniversity, 2015.– 184p.
 14. General microbiology and Basics of Immunology. Навчальний посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Бліндер О.О., Сидорчук Л.І., Оленович О.А. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2015. – 219 с.
 15. Мікробіологія: Посібник у трьох частинах. Частина перша «Загальна медична мікробіологія та імунологія» / С.Є.Дейнека, В.К.Патратій, І.Й.Сидорчук, А.О.Міхеєв, О.А.Оленович, О.О.Бліндер, Н.Д.Яковичук, Д.В.Ротар, І.П.Бурденюк – Чернівці: Медик, 2015. – 237с.
 16. Clinical Immunology and Allergology: the educational manual (2-nd edition) / [Marchuk Yu.F., Pashkovska N.V., Koval G.D., Kaspruk N.M., Lyashuk R.P.] -Чернівці: БДМУ, 2017. – 116 p.
 17. Абрамова Н.О. «Найбільш вживані ендокринологічні терміни, симптоми та синдроми із українсько-латинсько-англійськo-російськими відповідниками»: Навчальний посiбник /Н.О. Абрамова, Н.В. Пашковська Чернівці: БДМУ, 2017. – 126 с. (затверджений ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України», протокол №1 від 24.03.2017р.).
 18. Пашковська Н.В. Клiнiчна тиреоїдологiя: Навчальний посiбник / Н.В. Пашковська, В.І. Паньків, І.В. ПаньківЧернiвцi: БДМУ, 2016. – 182 с.
 19. Догляд за хворими в ендокринологічній клініці / Піддубна А.А., Пашковська Н.В., Плеш І.А., Борейко Л.Д.   – Чернівці: Місто, 2017. – 120 с.
 20. Основи діагностики, лікування, профілактики основних ендокринних захворювань: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів 4 курсу / Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Маслянко В.А., Піддубна А.А., Оленович О.А., Паньків І.В. – Чернівці: Медуніверситет, 2018. 128 с. 
 21. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів 6 курсу / Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Маслянко В.А., Піддубна А.А., Оленович О.А., Паньків І.В. – Чернівці: Медуніверситет, 2018. 130 с.Головна сторінка кафедри