Nautilus Publishing


writing for the sake of a message

Μιλάτε Word Βιβλίο 1

Εγχειρίδειο 1

CD 1 και CD 2

Τεχνικό για αρχάριους ως προχωρημένους Ιάκωβος Γαριβάλδης

τιμή $60

για ολόκληρο το πακέτο

-----------------------

-Ποιητική συλλογή της Άντριας Γαριβάλδη

τιμή $20

-----------------------

- Πεζογραφία και ποίηση από Αδελαϊδα και 13 συγγραφείς, δίγλωσσο

τιμή $20

-----------------------

- Πεζογραφία και ποίηση 12 συγγραφέων από Αδελαϊδα, δίγλωσσο

τιμή $15

-----------------------

- Ποίηση και πεζογραφία, Αγγλόγλωσσο της Γεωργίας Ξενοφού

λίγα απομένουν

τιμή $15

-----------------------

- Ποίηση τεσσάρων συγγραφέων από Μελβούρνη. Ελάχιστα απομένουν

τιμή $25

----------------------------

-

Επικό πεζοτράγουδο
αληθινής ιστορίας ηρωισμού
Εξαντλήθηκε

-----------------------

 Δίγλωσση ποιητική συλλογή - Ιάκωβου Γαβριήλ

τιμή $15

Mε τη δύση του εικοστού αιώνα και την εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (H.Υ.) στα γραφεία και στα εργαστήρια όλου του κόσμου, άρχισε ταυτόχρονα και ο αγώνας εκμάθησης νέων συστημάτων σύνταξης και διάθεσης κειμένων. Η εμφάνιση της τεχνολογίας δεν περιορίστηκε βέβαια μόνο στα εργαστήρια, στα σπίτια ή στα γραφεία, αλλά εισχώρησε και σε κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη. Η τεχνολογία αυτή είχε και συνεχίζει να έχει πολλαπλές θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς, ειδικά για τους εκδότες βιβλίων και περιοδικών, τους τυπογράφους και τους συγγραφείς. Για παράδειγμα, μεγάλος αριθμός τυπογραφείων αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές οικονομικές απώλειες, εφόσον το κοινό εκτυπώνει πλέον τα περισσότερα κείμενα στον εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Ο όρος τεχνολογία αναφέρεται στο τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον που υπάρχει πλέον σε όλες τις υπηρεσίες κι επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι κυβερνητικές είτε ιδιωτικές, ή στους προσωπικούς χώρους του κάθε πολίτη. Σημαντικό να ειπωθεί πως η προσπάθεια εξοικείωσης με τη νέα τεχνολογία είναι συνεχής και δια-βίου, ακόμη και για όσους τη χρησιμοποιούν επαγγελματικά. Ο κύριος λόγος είναι ότι η εξέλιξη αυτής είναι ραγδαία, πολύ πιο ταχεία κι επαναστατική από τους ρυθμούς εξέλιξης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ραγδαία δε αυτή πρόοδος θα πρέπει να θεωρείται βελτίωση και η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως επακόλουθο τη διευκόλυνση του ανθρώπου στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και φυσικών προβλημάτων του. Κατά πόσο επιτυγχάνεται αυτό από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βέβαια, είναι θέμα προς συζήτηση, όμως κατά γενικά αποδεκτό κανόνα η νέα τεχνολογία αποτελεί μια επιπρόσθετη λύση κι ένα ακόμη εργαλείο προς την κατεύθυνση μιας πιο άνετης, πιο εξελιγμένης βίωσης.

Στις αρχές του εικοστού-πρώτου αιώνα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έγιναν φθηνότεροι και πιο προσιτοί για το μέσο χρήστη, σε μερικές περιπτώσεις και απαραίτητοι, κυρίως για έφηβους μαθητές που έχουν ανάγκη να εκτελούν σχολικές εργασίες χρησιμοποιώντας τους. Είναι φανερό πως οι νέοι δεν συναντούν ιδιαίτερα προβλήματα στην εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, άτομα όμως ηλικίας τριάντα ετών και άνω χρειάζεται να καταβάλλουν επίπονη προσπάθεια για να τη μάθουν, ανεξάρτητα από το επίπεδο μόρφωσής τους. Μεσήλικες εργαζόμενοι, κυρίως όσοι έχουν ανάγκη εκπαίδευσης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση και δεν αντιλαμβάνονται τη νοοτροπία ή το βασικό σκεπτικό της νέας τεχνολογίας. Τοιουτοτρόπως, αρκετοί παραμένουν εκτός εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων των εργοδοτών τους, μη μπορώντας να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις των εργασιακών τους καθηκόντων. Επίσης, άτομα χωρίς ιδιαίτερες επαγγελματικές δραστηριότητες αισθάνονται την ανάγκη να εξοικειωθούν με τους υπολογιστές, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένοι στη σύγχρονη εποχή και να μη νιώθουν μειωμένοι. Εκείνο που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για τα άτομα αυτά είναι η έλλειψη ευχέρειας που ίσως έχουν στην αγγλική γλώσσα, ειδικά όταν πρόκειται για την εκμάθηση νέων όρων που συνοδεύουν την τεχνολογία.

Τα ελληνόγλωσσα βιβλία εκμάθησης των εφαρμογών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που εκδίδονται είναι γραμμένα στις προδιαγραφές της Ελλάδας και έχουν ως στόχο το ελλαδικό κοινό και βασίζονται στις ελληνικές παραλλαγές αυτών των εφαρμογών. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν τις μέχρι τώρα ελληνόγλωσσες εκδόσεις βοηθημάτων, από καθ’ όλα έγκυρους εκδοτικούς οίκους, σχεδόν ακατάλληλες για τα δεδομένα της ελληνικής διασποράς, όσον αφορά τις ανάγκες των ομογενών στις χώρες διαμονής τους.

Η δημιουργία ενός βιβλίου οδηγιών, όπως το παρόν, που να επεξηγεί τις αγγλόγλωσσες εφαρμογές στην ελληνική γλώσσα θεωρήθηκε αναγκαία μετά από το ενδιαφέρον που έδειξαν άτομα που παρακολουθούν μαθήματα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Μελβούρνη.

Στο «Μιλάτε Word – Βιβλίο 1» καλύπτονται όλες οι επιλογές της εφαρμογής Word© με σκοπό την ευρύτερη πραγματοποίηση συγκεκριμένων αναγκών που εντάσσονται σ’ ένα παραγωγικό και δημιουργικό σύνολο. Ελπίδα είναι να φανεί χρήσιμο σε όσους επιχειρούν το σημαντικό άλμα στην προσπάθεια να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, αντίθετα στις συγκυρίες της μεταβατικής περιόδου των καιρών μας που τους θέλει, για διάφορους λόγους, να απέχουν. Η ηλικία ενεργεί ως ανασταλτικός παράγοντας τις περισσότερες φορές για εκείνους που έχουν μυηθεί στη χρήση εκτυπωμένων βιβλίων εκμάθησης, ιδιαίτερα όταν οι γνώσεις της τεχνολογίας είναι ανύπαρκτες. Σημαντική βοήθεια σ’ αυτά τα άτομα είναι τα κεφάλαια αρχαρίων που συμπεριλήφθηκαν στις σελίδες αυτού του βιβλίου, τα οποία εξηγούν με απλά λόγια τρόπους προσπέρασης αρκετών δυσκολιών εφόσον υπάρχει η διάθεση και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και η ανάγκη.

Το «Μιλάτε Word – Βιβλίο 1» συνοδεύεται από το βιβλίο τσέπης με τίτλο «Βοηθήματα της εφαρμογής Word - Εγχειρίδιο 1», το οποίο είναι ένα περιληπτικό και ουσιώδες έντυπο οδηγιών που εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως με την πρακτικότητά του. Τα βιβλία αυτά συνοδεύονται με οπτικοακουστικό υλικό που αποτελείται από δύο ψηφιακούς δίσκους (CD) με πληροφορίες σε μορφή βίντεο. Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει γίνει ώστε οι δίσκοι αυτοί να μην χρειάζονται εγκατάσταση προγραμμάτων και η εκκίνησή τους να διενεργείται αυτόματα δίχως καμία παρεμβολή από το μαθητευόμενο χρήστη. Τα βίντεο που υπάρχουν στους δίσκους, εκτός από τις αναλύσεις επιλογών του Word©, συμπεριλαμβάνουν βασικές πληροφορίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων με συμβατικές λύσεις. Όλο αυτό το υλικό ενσωματώνεται στην πρώτη προσπάθεια διευκόλυνσης του μέσου χρήστη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει αδυναμίες στην κατανόηση εφαρμοσμένων εντολών της σύγχρονης τεχνολογίας.