ALLARDSOOG: HARD GEWERKT AAN DUURZAAMHEID

De afgelopen jaren zijn we in Nivonhuis Allardsoog bezig geweest met een enorme inhaalslag om het gebouw, van origine een oud schoolgebouw,  energievriendelijker te maken. Bijna 25% (!) van de omzet ging op aan energiekosten. Hier viel dus veel  te winnen.


Boven de plafonds werd isolatie aangebracht en het dak van de gymzaal werd voorzien van zonnepanelen. Lampen werden vervangen door LED verlichting. Ten opzichte van 2016 is in 2017 het electraverbruik in Allardsoog  gedaald met 54%!  Dat is meer dan alle andere Nivonhuizen, die noteerden gemiddeld een 10% lager verbruik. Voor gas bereikten we een gemiddelde besparing van 15-25% via automatische aan/uit systemen en toepassing van minder ketels. Voor gasketels die aan vervanging toe zijn worden elektrische oplossingen bedacht.

Energielabel
Alle Nivonhuizen werken momenteel aan gezamenlijke besparingen via het eigen landelijke monitoring project Green Key, waarin ervaringen worden uitgewisseld en energiegegevens centraal worden gevolgd en vergeleken.

Afval
Kunststof, groen, glas,papier/karton,lampen/batterijen worden separaat ingezameld. Was wordt zoveel mogelijk zonder wasdroger gedroogd. Lakens/slopen worden uitbesteed via de wasserij. Glas wordt separaat opgehaald.

Huiswachten
In  Allardsoog neemt het aantal huiswachten toe dat op een redelijke afstand tot Allardsoog woont waardoor er minder kilometers gemaakt worden. Aflossingen vinden eens per week plaats.

Onderhoud
Twee maal per jaar houden vrijwilligers – gemiddeld zo’n 30, 40 - een werkweek waarin alle noodzakelijke werkzaamheden binnen het huis en in de tuin worden uitgevoerd. Aan de buitenkant worden ramen en goten meegenomen. Schilderwerkzaamheden buiten worden uitbesteed. Voor de tuin wordt jaarlijks gebruik gemaakt van het vrijwilligersproject Nederland-Doet.

WIFI
Na een jaar wachten(!) is in januari 2018 via KPN/XS4ALL eindelijk de definitieve aansluiting doorgevoerd van glasvezel. De technici onder de vrijwilligers hebben bij de voorbereidingen de glasvezelkabel aftakkingen verzorgd naar alle kamers via de systeemplafonds.Daardoor is er nu in het hele gebouw een zeer goede internetverbinding. Afgaande op de eerste metingen  liggen de snelheden tussen de 350 en 1000 Mbps! Veel zaken kunnen nu online geregeld worden.

Website
Op de website worden nu alle gegevens en ontwikkelingen  100% up-to-date gehouden. Nieuwsbrieven gaan via mail en via de website. Allardsoogfolders zijn vervangen door visitekaartjes met contactgegevens en informatie over het huis. Dat alles bespaart de kosten van drukken en verzenden.

Comments