Waarnemingen.be is een website waarop natuurwaarnemingen in België verzameld worden in samenwerking met Natuurpunt.

Doel van Waarnemingen.be is om een actueel inzicht te geven in de biodiversiteit (rijkdom van de natuur) in België. Daartoe worden door de gebruikers waarnemingen verzameld van vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vlinders (dagvlinders in een aparte categorie), libellen, overige geleedpotigen, vissen, weekdieren, paddenstoelen, mossen/korstmossen en overige planten. Aan deze waarnemingen kunnen foto's of geluiden worden gekoppeld.

Na registratie op de waarnemingen.be kan je zelf waarnemingen doorsturen: lees hier
W
aarnemingen doorsturen kan via computer. V
oor smartphones zijn er drie geschikte apps
  • ObsMapp (Android)
  • iObs (iOS)
  • WinObs (Windows Phone)
Hieronder recente waarnemingen in onze rupelstreek:
Ga naar deze zoekopdracht: https://rupel.waarnemingen.be/index.phpGa naar deze zoekopdracht: https://rupel.waarnemingen.be/waarnemingen_all_wg3.php?groep=1

Ga naar waarnemingen.be