De Rupel - opnieuw een natuurmonument

Een informatieve documentaire over De Rupel,
gemaakt in 2011 in opdracht van Regionaal Landschap Rivierenland
ism. Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek Vaartland, ELAH Rupel en Provincie Antwerpen.