Walenhoek - Niels Broek

Niel - Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In het landschap van Schelde en Rupel kan je dankzij het wandelnetwerk Rivierenland van het regionaal landschap een heerlijke wandel- en natuurkijkdag beleven in het paradepaardje van de Rupelstreek, de Walenhoek. Breng ook eens een bezoek aan het Natuur.huis de Paardenstal, het onthaalpunt van Natuurpunt.
   Oude Netearm

Rumst  - Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Oude Neterarm ligt tussen de dorpskern van Rumst en de rivier de Nete, niet ver van het drierivierenpunt waar Nete en Dijle samen de Rupel vormen. Je kan in dit natuurgebied kennismaken met moeras, pioniersbos, ruigte, natte ruige graslanden en restanten van de vroegere vloeibeemden. Je wandelt langs de Nete, door de Oude Netearm, de Oude Spoorwegberm en het Stuyvenbergbos. Als toemaatje sta je oog in oog met de mooie Lazaruskapel, kan je een bezoek brengen aan een vogelkijkhut en wandel je door het Hof ten Eiken.
 

Kelderijlei
Schelle - -Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het natuurgebied Kelderijlei bestaat uit hooilandjes, amfibieënpoelen, houtwallen, doornstruweel en knotwilgenrijen. In het vochtige deel groeit veel zwarte els.

 

Maaienhoek

Schelle  -  Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Bij hoogtij zoeken vogels rust en voedsel in waterrijke natuurgebieden langs de Schelde, zoals Maaienhoek in Schelle. Deze gebieden vormen dan zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen.
 
 

Bos N

Boom  -  Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Bos N is een gedempte kleigroeve die voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied.

 

Kleiputten Terhagen

Rumst -  Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Eind 2016 werd dit natuurgebied met een oppervlakte van 31 hectare aangekocht door Natuurpunt vzw. Momenteel is het gebied nog ontoegankelijk, maar daar zal verandering in komen.