Welkom bij de afdeling.natuurpuntrupelstreek.be
Natuurpunt Rupelstreek is actief in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle en telt al ruim 1200 leden. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar elke dag werk van meer en betere natuur.

Wil je ook graag meewerken? Heb je iets te melden?
Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be

Rupel.blad januari 2020
Klik op de foto om het Rupel.blad te lezenBen je geïnteresseerd in een activiteit?   Ontvang het Rupel.bericht !
Via ons Rupel.bericht  -  het meest recente kan je hieronder lezen  -  ontvang je info over onze activiteiten.
Geef je e-mailadres op en je ontvangt het Rupel.bericht automatisch in je postvak.

Of bekijk de agenda op natuurpunt.be/rupelstreek 
Verdere info krijg je via info@natuurpuntrupelstreek.be


Geef je tijd aan de natuur

Wil je je vrije tijd nuttig besteden? Wil je iets betekenen voor de natuur in jouw buurt? 
Lees dan: Wat kan jij doen als vrijwilliger bij Natuurpunt?

Wil je ook graag meewerken aan de natuur in de Rupelstreek? Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be


Rupel.bericht

undefined

logo.gif
webversie | uitschrijven
Rupel.bericht
30 maart 2020
Cover Rupel.blad april 2020
Rupel.blad april 2020 in je brievenbus
Als alles goed gaat steekt één van de volgende dagen het nieuwe Rupel.blad april 2020 in je brievenbus. Een Rupel.blad waar we weer trots op zijn, en met opnieuw een wondermooie foto op de voorpagina, made by David Van den Broeck.
Een foto van een blauwborst, een kleine rietvogel die je nu mits een beetje geluk kan waarnemen in de schorren langs de Rupel. Heel opmerkelijk is de zang, dat lijkt op een opeenvolging van hikkende en snikkende tonen. Meestal zingen blauwborstjes helemaal vanop een rietstengel of in een struik. Je ziet enkel mannetjes blauwborstjes, met hun prachtige blauwe keel en de oranjerode staart. Vrouwtjes blauwborstjes zijn veel soberder gekleurd en die zie je nooit, ze sluipen zoals muisjes over de bodem van het schor.

Op pagina’s 4 en 5 lees je het standpunt van Natuurpunt Rupelstreek over de sanering en nabestemming van de oude kleiputten tussen Boom en Terhagen. Een standpunt dat klaar en duidelijk is.
Een standpunt ook waarvan we overtuigd zijn dat het het juiste standpunt is en een unieke en misschien ook de enige kans om er het golfspook definitief te verjagen en het gebied een GROENE TOEKOMST te geven.

foto  |  Rietmoeras oude kleiputten Terhagen  |  Fons Van den heuvel
lijn.gif
Lidgeld 2020 betaald?
Heb je het Rupel.blad uiterlijk over enkele dagen nog steeds niet ontvangen, en heb je vorige week ook geen Natuur.blad ontvangen, dat is de kans bijzonder groot, dat je je lidgeld 2020 nog niet betaald hebt.
Daarom deze oproep, hernieuw je lidmaatschap van Natuurpunt en help op die manier de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek. Die vrijwilligers, dat zijn vele 10-tallen mensen die het allemaal gratis en voor niets doen, voor de natuur en een betere wereld.

Je lidmaatschap hernieuwen of een domiciliëring in stellen kan eenvoudig via natuurpunt.be - hernieuwen (na aanmelden met je login en paswoord). Anders via natuurpunt.be - inschrijven
foto  |  Scheldeschorren van op veersteiger Wintam  |  Erik De Keersmaecker
Geen veerdiensten meer over de Rupel en de Schelde
Met de Wandeltip in het Rupel.blad nodigen we uit voor een heerlijke wandeling langs de Scheldeschorren en de Wondermooie wielen in Klein-Brabant. Als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden, waarmee we momenteel geconfronteerd worden, en dan met name de maatregelen om het Corona-virus terug te dringen, mag de veerdienst Schelle/Wintam enkel gebruikt worden voor het woon-werkverkeer, of voor een noodzakelijke overtocht. En een wandeling langs de Scheldeschorren en de Wondermooie wielen hoort daar niet bij. Ook een overtocht voor een bezoek aan het vogelrijke Noordelijk eiland is dus in principe niet toegelaten. De overtochten van de veerboot Hemiksem Callebeek/Bazel werden reeds eerder stopgezet.
lijn.gif
Natuurpunt last alle activiteiten af tot en met 19 april 2020
Sinds vorige week heeft Natuurpunt alle binnen- en buitenactiviteiten afgelast, voorlopig t.e.m. 19/04. Ook de bezoekerscentra blijven gesloten. Onze natuurgebieden blijven voorlopig wel open voor een gezonde wandeling. Maak van de nood een deugd en duik individueel of maximaal met z’n tweeën de natuur in!
Voor up-to-date informatie kan je vanaf nu terecht op www.natuurpunt.be/corona.
Alle updates zullen daarop verschijnen. Consulteer die pagina voor de laatste stand van zaken.
Met al je vragen kan je terecht op corona@natuurpunt.be

Wat betekent dit voor Natuurpunt Rupelstreek?
De annulatie van de volgende activiteiten:
  • Zaterdag 4/4: Excursie Vogels kijken Noordelijk eiland
  • Zondag 5/4: Opendeur NH de Paardenstal

Gezien de omvang van deze crisis is het niet uitgesloten dat de periode van noodmaatregelen nog verlengd wordt en ook onze andere activiteiten getroffen worden. We houden je op de hoogte van de evolutie.
Maak er het beste van, hou je gezond, de lente staat voor de deur geniet individueel of met het gezin van onze natuur en meld al je natuurvondsten en beestige ontmoetingen op www.waarnemingen.be .
lijn.gif
foto  |  Noordelijke vijver met visdiefvlotjes, Kleiputten Terhagen  |  Steven Roels
Steun ons Team de Kleiputters tijdens Expeditie Natuurpunt
Ook dit jaar zal een team van dappere stappers Natuurpunt Rupelstreek vertegenwoordigen op Expeditie Natuurpunt. Het team bestaat uit vrijwilligers en sympathisanten van het natuurgebied Kleiputten Terhagen. De nieuwste aanwinst van Natuurpunt en een biologische hotspot in de Rupelstreek, waar de natuur de afgelopen decennia volop zijn eigen weg kon gaan. Het noordelijk deel van Kleiputten Terhagen werd opengesteld voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het grootste deel is echter ontoegankelijk en kan enkel bezocht worden tijdens aangekondigde excursies, of na afspraak.
In het natuurgebied treffen we een grote variatie aan biotopen en bijzondere soorten aan. Met maar liefst 286 plantensoorten en zeldzame dieren zoals rugstreeppad, kamsalamander, woudaap, visdiefje,... en andere interessante dieren zoals libellen, kikkers, veenmollen, enz,..

Ons team de Kleiputters stapt op 27 en 28 juni de 65 km lange Zuiderkempenroute, van Meerhout, via Begijnendijk naar Muizen langs moerassen en vennen, graslanden en bossen.  
Om te mogen deelnemen aan deze expeditie moet Team de Kleiputters eerst 1.500 euro verzamelen.
We rekenen op gulle sponsors, giften en inschrijvingen op onze acties. Het ingezamelde geld gaat integraal naar ons natuurgebied Kleiputten Terhagen.

Je kan de Kleiputters steunen met een gift via hun teampagina !
Neem zeker een kijkje bij onze activiteiten. We organiseren al zeker twee pannenkoekbakmomenten. Een aantal bestelacties zullen ook nog volgen. Hou onze pagina in het oog op de website: www.expeditienatuurpunt.be
lijn.gif
foto  |  Bever op weg naar het Niels Broe  |  Davy Sels
Welkom bever in het Niels Broek!
We wachten er al vele jaren op en wisten dat het er ooit moest van komen, een bever in het Niels Broek. Zaterdagvoormiddag 28 maart was het eindelijk zover. Davy Sels, een wandelaar op de Rupeldijk zag het dier de Rupeldijk overlopen in de richting van het Niels Broek. Inmiddels kregen we het akkoord van Davy voor het gebruik van de foto’s, waarvoor dank.  
Eerder op de dag, om 8u29 had Wouter van op Trektelpost Noordelijk eiland een bever de ingang van het Zeekanaal en vervolgens de Rupel zien overzwemmen en vervolgens stroomafwaarts de Schelde op zien zwemmen, mogelijk richting Maaienhoek.
Dat was wellicht te mooi  om waar te zijn, 2 bevers op één voormiddag en allebei op weg naar 2 natuurgebieden van Natuurpunt. Meest waarschijnlijk is echter dat de bever geschrokken is van beton van de kade van de oude elektriciteitscentrale van Schelle er rechtsomkeer heeft gemaakt, dan de Rupel is opgezwommen en ter hoogte van het Niels Broek de dijk over richting het Niels Broek.
lijn.gif
foto  |  Team paddenoverzetters Lage Vosberg/Doornlaarlei 2020  |  Ludwig Laureyssens
Paddenoverzetactie Lage Vosberg/Doornlaarlei voortijdig afgelopen
Enkele weken vroeger dan gepland, maar gedwongen door de omstandigheden omtrent het Corona-virus werd de paddenoverzetactie 2020 in de wijk Lage Vosberg/Doornlaarlei op woensdag 18 maart stopgezet. De paddenschermen en -emmers werden uitgegraven en vervolgens op stock gezet voor de actie in 2021.
Tijdens de paddenoverzetactie in de Doornlaarlei in Rumst, dit jaar al voor het 11de jaar op rij, werden in totaal 914 diertjes veilig de straat overgezet. Gewone padden waren in de meerderheid met 673 diertjes; daarnaast werden er ook nog 237 salamanders en 4 groene kikkers veilig aan de overkant van de straat vrijgelaten.
De paddenoverzetactie is een initiatief van Natuurpunt Rupelstreek kern Boom/Rumst, het materiaal werd eertijds ter beschikking gesteld door Regionaal Landschap Rivierenland en gemeente Rumst ondersteunt de actie door het plaatsen van waarschuwingsborden langs de Doornlaarlei.
Voor het plaatsen van de paddenschermen en emmers kunnen we sinds enkele jaren rekenen op de hulp van het bedrijf Cummins uit Rumst, die daarvoor telkens een 7-tal medewerkers ter beschikking stelt.
Het meeste werk, dat bestaat uit het dagelijks tijdens de vroege voormiddag en vooravond controleren van de emmers werd uitgevoerd door een groep gedreven vrijwilligers, met Ludwig Laureyssens als teamleader.
Zij verdienen daarvoor het luidste applaus!
foto  |  Paul bij het nieuwe bijenhotel in Bos N  |   Josine De Maseneer
Nieuw bijenhotel in Bos N
Fier poseert Paul bij het nieuwe bijenhotel in het Bos N in Boom, een werk van Natuurpunt voor onze wilde bijtjes, prachtige diertjes die zorgen voor de bestuiving van onze planten.
In Vlaanderen komen meer dan 300 soorten solitaire bijen voor. De meeste maken een nest in de grond. Ongeveer 60 soorten nemen soms hun intrek in een bijenhotel. Tijdens de eerste warme lentedagen van maart verschijnen de eerste gasten: metselbijen. Zij delen de nestgang op in verschillende kamers, gescheiden door klei of leem. In mei komen de behangersbijen hun nestgangen bekleden met stukjes blad. De kleine zwarte tronkenbijtjes verkiezen de zomerse hitte en werken door tot eind september. Behalve nestplaats hebben deze bijen ook voedsel nodig. Het eten bestaat uit een buffet van nectar en stuifmeel. Wilgen, klokjes, klimop en rolklaver zijn maar enkele van de soorten op het menu.
lijn.gif
foto  |  Nieuw pad in straatbakstenen tussen terras Natuur.huis de Paardenstal en tunnel 40  |  Harry Van Royen/gemeente Niel
Omgeving Natuur.huis de Paardenstal weer wat mooier!
Met de aanleg van een pad in straatbakstenen van het terras van Natuur.huis in de richting van het tunnelfront wordt weer een stap gezet naar een steeds mooier Natuur.huis. Net zoals bij de aanleg van het terras en het pad naar het achterwegje werden de straatbakstenen ter beschikking gesteld door Steenbakkerij Wienerberger. Dit project kadert in een groter project om de vele historische tunnels in de Rupelstreek een nieuwe functie te geven. Op initiatief van provincie Antwerpen werd in 2017 een studie opgestart om de financiële haalbaarheid voor het restaureren, renoveren en heropenen van die tunnels te bekijken. En daarin speelt tunnel 40, zoals de tunnel bij het Natuur.huis heet, een belangrijke rol. Vorig jaar werd de bakstenen constructie van de tunnel gerestaureerd en ook de historische muurtjes werden  opgemetst.
De volgende fase is het plaatsen van een oude kleikar op 2 smalsporen voor het tunnelfront, in dat front wordt een foto geplaatst, dat een beeld oproept van het verleden. Het perceeltje links van het pad en het talud worden ingezaaid met een mengsel van inheemse wilde bloemen, ideaal voor onze bijen en vlinders.
lijn.gif
foto  |  Beleef de lente, 29 maart 2020, het eerste torenvalkei is gelegd!
Camera’s Beleef de lente weer actief
Sinds 1 maart zijn de camera’s van Beleef de lente weer actief en kan je kijken naar broedende vogels. Camera’s die kijken naar nesten en nestkasten en ook in de nestkasten. Behalve live beelden zijn op www.beleefdelente.nl ook korte filmpjes met de hoogtepunten te bekijken. Per vogelsoort wordt een weblog bijgehouden, waar door een deskundige duiding gegeven wordt bij de beelden. Beleef de lente is een project van Vogelbescherming Nederland.
www.beleefdelente.nl


Natuurpunt Rupelstreek NIEUWS


Werkgroepen


 Vogelwerkgoep Rupel
Werkgroep Kleiputten Terhagen
Werkgroep Natuur.Huis De Paardenstal

Rupel.blad

Natuurpunt Rupelstreek en Aartselaar publiceren samen elk seizoen het regionaal tijdschrift Rupel.blad


https://drive.google.com/open?id=1uiTtSKEGX6E6Oeyg-yJAwTHth3otRAfs

Klik op de foto om het Rupel.blad te lezen.
Het archief vind je via Publicaties > Rupel.blad