Natuurcosmetica

Welkom! Hier kunt U informatie vinden over de voordelen van natuurlijke cosmetica ten opzichte van gewone cosmetica en waarom het belangrijk is om onze huid met gecontroleerde natuurcosmetica te verzorgen.

 

De basis van natuurlijke cosmetica producten wordt gevormd door natuurlijke ingredienten en heilzame planten, kruiden en bloemen. De producten ondersteunen het verzorgende en herstellende vermogen van de huid. De ingredienten waaruit natuurlijke cosmetica is samengesteld zijn afkomstig uit de natuur. Gecontroleerde natuurlijke cosmetica bevat alleen natuurlijke grondstoffen uit gecontroleerde biologische teelt. In Nederland draagt natuurlijke cosmetica het BDIH keurmerk. Er zijn ook andere keurmerken zoals proefdiervrij en Eco Cert. Meer informatie over cosmetica.

 

Waarom is het zo belangrijk om natuurcosmetica te gebruiken? Omdat de huid ons belangrijkste orgaan is is het belangrijk om het goed te verzorgen. Maar gewone cosmetica bevat echter veel schadelijke stoffen en conserveringsmiddelen zoals parabenen of ftalaten, waardoor de gezonde toestand van de huid beschadigd wordt. Lees meer op drogisterij informatie. Natuurlijke cosmetica bevat geen synthetische chemicalien of conserveringsmiddelen. Het doel van natuurcosmetica is evenwicht van de huid niet te verstoren maar op natuurlijke wijze te herstellen.   

Waarom natuurlijke cosmetica gebruiken?
Als er uit verschillende onderzoeken blikt, bezit het lichaam van ieder mens tegenwoordig ongeveer drie honderd door de mens gefabriceerde chemicalien, die giftig en ook lastig afbreekbaar zijn! De meeste gangbare cosmetica producten bevatten chemische stoffen zoals parabenen, ftalaten, triclosan en synthetische musken, die schadelijke gezondheidseffecten kunnen veroorzaken op de voortplanting en ontwikkeling van het kind. Dit blijkt uit de Grote Gifvrije Cosmeticatest, dat door Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie in 2004 is uitgevoerd.

Er is in de afgelopen decennia meermalen achteraf gebleken dat chemische stoffen enorme schade aan mensen en milieu hebben aangebracht. Hier zijn de voorbeelden:

* Het beruchte synthetische hormoon DES, eerste synthetische hormoon dat tussen 1947 en 1977 werd voorgeschreven aan zwangere vrouwen om een miskraam en vroeggeboorte te voorkomen. In 1977 werd DES van de markt gehaald vanwege de schadelijke gevolgen, ook over generaties heen;

* Het bestrijdingsmiddel DDT oftewel dichloordifenyltrichloorethaan, die in 1939 werd uitgevonden door de Zwitserse chemicus Paul Muller. Sinds begin jaren 70 mag dit middel in Nederland niet meer gebruikt worden vanwege schadelijke effecten op vrouwelijk hormoon oestrogeen. Bij vissen, bijvoorbeeld, wordt de voortplanting verstoord door DDT;

* Lood in benzine. Vanwege de toepassing van lood in benzine, is er een onnatuurlijke loodcyclus ontstaan. Nadat lood in de motor van auto wordt verbrandt, waarbij loodzouten, (chloriden, bromiden en oxides) ontstaan, komen deze loodzouten via de uitlaat van auto's in het milieu terecht. De grotere deeltjes vallen meteen op de grond en vervuilen de bodem of het oppervlaktewater, de kleinere deeltjes kunnen grote afstanden afleggen door de lucht en blijven in de atmosfeer. Een deel van dit lood valt terug op de aarde wanneer het regent. Lood kan een aantal ongewenste effecten hebben:

- De verstoring van de biosynthese van hemoglobine en bloedarmoede;
- Een verhoging van de bloeddruk;
- Nierbeschadiging;
- Miskramen;
- Verstoring van de zenuwstelsels;
- Hersenbeschadiging;
- Afgenomen vruchtbaarheid bij mannen door beschadiging van het sperma;
- Verkleinde leermogelijkheden bij kinderen;
- Gedragsstoornissen bij kinderen, zoals agressie, het impulsieve gedrag en hyperactiviteit.

Lood kan via de placenta van de moeder bij een foetus terecht komen. Daardoor kan de ernstige schade toebrengen aan het zenuwstelsel en de hersenen van ongeboren kinderen.

schadelijke stoffen in gewone cosmetica


* Asbest: In de loop der jaren is bekend geworden, dat asbest grote schade aan de gezondheid kan veroorzaken. Sinds 1 juli 1993 is het beroepsmatig bewerken en verwerken van materialen met asbest dan ook verboden. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo'n 800 mensen aan een ziekte die is veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling aan asbest;

* Polychloorbifenylen -PCBes.

Uit de bron Wikipedia: Lange tijd zijn PCB's op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatievloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm. Aangezien productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig zijn verboden, zijn dit soort PCB-houdende producten al lange tijd niet meer in de handel. Maar een transformator gaat al gauw zo'n veertig jaar mee. Exacte gegevens over het aantal resterende PCB's-bevattende apparaten in Nederland zijn niet beschikbaar. Geschat wordt dat bij de elektriciteitsdistributeurs circa 106.000 transformatoren in gebruik zijn. Een derde daarvan bevat PCB's. Het overgrote deel van deze groep PCB-bevattende transformatoren is licht verontreinigd. Slechts een tiental is zwaar verontreinigd (wat wil zeggen: bevat meer dan vijf milligram PCB's per kilogram). Afgezien van de elektriciteitscentrales bevinden zich elders in Nederland nog zo'n 20.000 tot 40.000 transformatoren. Hoeveel PCB-houdende condensatoren zich in Nederland bevinden, is niet bekend. Doordat PCB's zo moeilijk afbreekbaar zijn, hopen ze zich op in het vetweefsel van dieren Stoffen als PCB's krijgt de mens binnen via de voeding. Die verontreinigingen worden opgeslagen in ons lichaamsvet. Dit geldt ook voor baby's. Al in de baarmoeder wordt de baby aan de in het vet van de moeder opgeslagen stoffen blootgesteld en later via de moedermelk. PCB's worden in verband gebracht met verstoring van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Bij deze chemicalien had toepassing nooit mogen plaatsvinden zonder dat de veiligheid van tevoren getest was. Echter is veiligheidsonderzoek uitgebleven en alle stoffen zijn gewoon in de markt gezet. Ook signalen voornamelijk uit de wetenschappelijke wereld, die vervolgens gedurende jaren werden uitgezonden, dat er wat mis was met deze chemicalien, zijn gewoonlijk genegeerd. Veel jaren later is uiteindelijk pas een verbod tot stand gekomen toen een definitief bewijs geleverd kon worden. Maar de samenleving had al enorme en onherstelbare schade opgelopen die soms nog decenia doorgaat zoals bij asbest en PCBes.

Chemische stoffen op de markt brengen zonder een duidelijk onderzoek is een misdaad tegen de samenleving. Er mag alleen gehoopt worden dat dit in de toekomst nooit meer zal gebeuren. Echter op dit moment zijn al meer dan 100.000 chemische stoffen op de markt gebracht door de industrie. Een belangrijke les uit het verleden is vroege signalen serieus te nemen en niet te wachten tot een definitief bewijs is geleverd. Als sterke verdenkingen bestaan zoals bij ftalaten, parabenen, dynthetische musken en triclosan in cosmetica, moeten deze stoffen vervangen worden. Liefst zo snel mogelijk. En dat kan ook. Want er zijn alternatieven - de natuurlijke cosmetica producten, die alleen natuurlijke ingredienten bevatten en die de huid kunnen verzorgen en geen probleem voor de gezondheid veroorzaken. Lees meer informatie over herbs op herbhelp.kr