Logo
 
Filmproductie  van den Ende, Bezuidenhoutseweg 265a 
2594 AN Den Haag Nederland, tel +31 (0) 70- 385 86 76
  

 LEZINGEN 

Monique van den Broek is een ervaren activiteitenbegeleider in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Daarnaast is zij actief als natuurgids in Den Haag voor IVN het Instituut natuureducatie en duurzaamheid. Ervaring in en betrokkenheid bij de natuur zijn kwaliteiten die zij combineert met de verzorging van activiteitenochtenden of -middagen.

Samen met de Haagse cineast Jan van den Ende (1922-2008) maakte zij jarenlang natuurdocumentaires voor o.a. Dunea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en diverse overheden. Zij vertelt graag over haar ervaringen met de productie van natuurfilms en legt daarbij verbanden met flora en fauna in de eigen omgeving. De films zijn bijzonder geschikt als onderdeel van een activiteit, waarbij de aandacht is gericht op de natuur, met name in Den Haag en omgeving. Voor veel bewoners, die niet meer in staat zijn om zelf erop uit te gaan en voor anderen, die meer van de natuur willen weten, is dit een waardevolle bezigheid. Natuurbeelden spreken immers iedereen aan en maken bij veel mensen herinneringen los. Lezingen met PowerPointpresentatie gecombineerd met een natuurfilm

De groep kan variëren van 10 tot 100. Dag en tijdstip is variabel. De duur van de lezing varieert van 30 tot 60 minuten. Na de pauze volgt een natuurfilm met een korte introductie. De films zijn oorspronkelijk op 16mm gefilmd en staan op DVD. U dient zelf voor apparatuur te zorgen namelijk: laptop, scherm, microfoon en Dvd-speler.

BelangstellingNeem contact op met natuur@natuurfilm.com

Lezingen

 •    ‘Landgoed Clingendael in de 2e wereldoorlog’+ film ‘Clingendael’ 
 •       ‘Hoe staat het met de ooievaar in Den Haag?’+ film ‘Ooievaars Natuurlijk’
 •       ‘Geheim Vogeldagboek’ + film ‘Rietland in de Randstad’ of ‘Retourtje Sachsenhausen'  
 •        ‘Wat is er in 30 jaar veranderd in de Haagse natuur? + film ‘Den Haag Natuurlijk’ 

 


PowerPointpresentatie: Landgoed Clingendael in de 2e wereldoorlog + film ‘Clingendael’

Toen Jan van den Ende & Monique van den Broek een film maakten over het landgoed Clingendael kon, vanwege Jans verzetsverleden, een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog niet ontbreken. Helaas is op het landgoed alleen een tekstbordje “op deze plaats werden op 14 mei 1942 twee verzetsstrijders verhoord door Himmler”  terug te vinden. Een van hen, Pim Boellaard, was aanwezig bij de première van de film. Pas na zijn overlijden en het verschijnen van zijn biografie werd duidelijk wie Pim Boellaard is geweest. Een indrukwekkend verhaal over het leven van verzetsstrijder Boellaard en de overeenkomsten naar Jan van den Ende.

De film toont archiefopnamen van Seyss-Inquart op het landgoed en het Binnenhof. 

PowerPointpresentatie: Hoe staat het met de ooievaar in Den Haag? + film 'Ooievaars Natuurlijk' 

De film ‘Ooievaars Natuurlijk’ won prijzen op natuurfilmfestivals in Frankrijk, Polen, Slowakije en Siberië en vertelt het verhaal van de opzienbarende terugkeer van de ooievaar in Nederland. Nadat de ooievaar nagenoeg verdwenen was uit ons land, startte Vogelbescherming Nederland in 1977 met succes een herintroductieplan. Door bescherming en herstel van hun voedselgebied kunnen ooievaars in de toekomst steeds beter op eigen poten staan. Volg de ooievaar op zijn liefdespad, tijdens de zorg voor de jongen en reis mee met de jonge vogels die, zonder hun ouders, de weg naar Afrika weten te vinden. Geniet van de meer dan duizend ooievaars wanneer ze, zeilend op thermiek, zich gereed maken voor de oversteek vanuit Spanje naar Marokko.

Maar hoe is de ooievaar in Den Haag terecht gekomen? En waar kunnen we nu ooievaars zien in onze stad? Trekken ze weg of blijven ze in de winter hangen?

PowerPointpresentatie: Geheim Vogeldagboek 1940 - 1945 en de historische natuurfilm 'Rietland in de Randstad'

Geheim Vogeldagboek, een uniek boek over oorlog en vogels kijken: De vogelavonturen van de Haagse Henk Kortekaas (1923 – 2005) en zijn drie vrienden spelen zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nauwgezet noteert de zestienjarige Kortekaas alle bijzonderheden over vogels en oorlog in zijn dagboek. Hij illustreert dit met zelfgemaakte tekeningen en foto’s. De vier oer-Hollandse jongens trekken er ieder weekend op uit om in de omgeving van Den Haag vogels te kijken. Uitvalsbasis is de wijk Bezuidenhout, waar ze opgroeien. Er is echter één maar. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang en hun vogelavonturen gaan gepaard met mitrailleurgeschut en een niets ontziende bezetter. Om aan dit alles te ontkomen zien ze kans af en toe ‘onder te duiken’ in de Nieuwkoopse Plassen. Tijdens de oorlogsjaren ontwikkelen de jongens zich tot noeste mannen. Twee van hen belanden in het Oranjehotel in Scheveningen en één, wordt zelfs op transport gesteld naar concentratiekamp Sachsenhausen. Dat is de latere natuurfilmer Jan van den Ende.

Jan brengt vanaf 1970 samen met filmer Bob Schrijvers vele uren door in de Nieuwkoopse plassen. Ze besluiten een film te maken en in 1975 gaat ‘Rietland in de Randstad’ in première. In dit inmiddels historisch document trekken inwoners van Nieuwkoop voorbij tijdens de viering van het 700-jarig bestaan; zwarte sterns, purperreigers, kokmeeuwen en woudaapjes brengen hun jongen groot in een moerasgebied met vleesetende planten als zonnedauw en blaasjeskruid.

Na het overlijden van Jan in 2008  laat Monique van den Broek de film “Rietland in de Randstad” digitaliseren. Ook werkt zij mee aan de uitgave van het ‘Geheim Vogeldagboek’. Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland bewerkte de teksten en interviewde nabestaanden. 

PowerPointpresentatie: Wat is er in 30 jaar veranderd in de Haagse natuur? + film ‘Den Haag Natuurlijk’

“Den Haag Natuurlijk” uit 1986 laat zien dat er in Den Haag voor natuurliefhebber best wat te beleven valt. Er zijn puur Hollandse polders, prachtige loofbossen en een -voor Europa- een uniek duinlandschap. Kijk mee naar een zwarte specht, die zijn nest uithakt, vleesetende visjes en planten die insecten lusten, mussen in de straat en huiszwaluwen.

Inmiddels is er wel iets veranderd in de Haagse natuur. Dertig jaar geleden zag het Haagse vogellandschap er anders uit. Halsbandparkieten en Nijlganzen zaten nog in volières achter slot en grendel. Meeuwen broedden nog in de duinen en Ooievaars waren voorzichtig de wijk Mariahoeve aan het verkennen. In 2017 zijn het vogelsoorten, die op veel plekken in Den Haag zijn te vinden. Het verhaal wordt gelardeerd met foto’s van o.a. Adri de Groot.

In de openingsweek van het Museon in 1986 ging de film “Den Haag Natuurlijk” in première. De toenmalige Burgemeester van Den Haag, de heer Havermans, leidde de documentaire over de natuur in zijn stad in. “Den Haag Natuurlijk” werd uitgezonden door de AVRO en won een prijs op het Film- en Televisiefestival in India. 

 LEZINGEN 

Theater Diamant Mariahoeve: ppp "Geheim Vogeldagboek" in verband met de herdenking bombardement Bezuidenhout

Museon 

 • Clingendael in de 2 wereldoorlog & film "Clingendael"
 • Wat is er veranderd in de Haagse natuur na 30 jaar 1986 - 2016? & film "Den Haag Natuurlijk
 • 70 JAAR na het vergissingsbombardement Bezuidenhout – lezing over het Geheim Vogeldagboek met aansluitend vertoning van de film "Rietland in de Randstad".  

Woonzorgpark Loosduinen: powerpoint Geheim Vogeldagboek & film.

Bibliotheek Haagse Hout: powerpoint Geheim Vogeldagboek & "Retourtje Sachsenhausen".

Vogelfestival 90 jaar Haagse vogelbescherming: lezing over het Geheim Vogeldagboek.

IVN Den Haag Hoe staat het met de ooievaars in Den Haag? & film "Ooievaars Natuurlijk"

Serviceflat Rijswijk PPP Clingendael & film "Clingendael"
 GEHEIM VOGELDAGBOEK OP LONGLIST JAN WOLKERS PRIJS 2014

GEHEIM VOGELDAGBOEK is een van de twintig Nederlandse natuurboeken op de longlist van de Jan Wolkers Prijs. Bijna honderd boeken die verschenen tussen 1 juni 2013 en 1 juni 2014 zijn voor de prijs ingezonden. Het aanbod was zeer divers: van encyclopedie tot kinderboek, van poëzie tot historie, van roman tot veldgids. Die variatie komt op de longlist tot uitdrukking.  


Zondag 19 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de uitzending van Vroege Vogels, op de Dag van het Natuurboek in Naturalis. De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt, in 2013 won het boek ‘Spinder’ van Simon van der Geest.

Humor en dwarsigheid
Juist in een land waar niet heel veel natuur meer is, maar dat wel een grote culturele traditie en verbondenheid heeft met de natuur is behoefte aan gepassioneerde groene boeken. De naam ‘Jan Wolkers Prijs’ geeft bovendien aan dat humor en wat dwarsigheid kunnen meewegen in de beoordeling.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De keus voor de naam Jan Wolkers Prijs was eenvoudig: in al het werk van Wolkers kom je natuur tegen: in zijn boeken, beeldende kunst en in zijn tuin op Texel, waar hij als televisiemaker prachtig over planten en dieren sprak. De organisatoren vinden het een eer dat Karina Wolkers het idee voor de prijs omarmde: “Het klinkt mooi hè, de Jan Wolkers Prijs. Nou was Jan wat ambivalent wat prijzen betreft, maar deze zou hij heel mooi hebben gevonden.”

Jury
De jury bestaat uit Johan van de Gronden (directeur Wereld Natuur Fonds), Karina Wolkers, Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Joost Huijsing (eindredacteur Vroege Vogels).

Longlist Jan Wolkers Prijs 2014
-Bibi's doodgewone dierenboek - Bibi Dumon Tak & Fleur van der Weel
-De gierzwaluw - Remco Daalder
-De kleine verlossing of de lust van ontlasten - Midas Dekkers
-De Nederlandse poolexpeditie van 1882-1883 - overwintering op een ijsschots -Kees Dekker & Frieda van Essen
-De rotgans - Barwolt Ebbinge
-De vis die aan land kroop - Jelle Reumer
-De Wadden - een geschiedenis - Mathijs Deen
-Dieren als dragers van cultuur: vogels - Marcel de Cleene & Jean-Pierre de Keersmaeker
-Een otter in Brussel - waterkwaliteitsroman - Sonja van der Arend
-Eilanden - van Andøya tot Vuurland - Albert Beintema
-Geheim Vogeldagboek 1940-1945 - Henk Kortekaas & Hans Peeters
-Groen in de hoogte - nieuwe ideeën voor een groenere stad - Jean Vanhoof
-Groenten in de hoofdrol - voedsel kweken voor de toekomst - Peter Bauwens
-Mr. Finney en het raadsel in de bomen - Laurentien van Oranje & Sieb Posthuma
-Planken Wambuis - wild en bijster land - Paul Abels e.a.
-Reizen tussen de lijnen - dwars door Indonesië met Alfred Russel Wallace - Alexander Reeuwijk
-Voetsporen - op schrijverspad door het land van de grote rivieren - Wim Huijser
-Wat is leven? - queeste van een bioloog - Arjen Mulder
-Wildplukken - de alternatieve fruittuin - Peter Kouwenhoven & Barbara Peters
-Zwaluwen van Gaast - Theunis Piersma


GEHEIM VOGELDAGBOEK 1940 – 1945 Uniek boek over oorlog en vogels kijken

De vogelavonturen van de Haagse Henk Kortekaas en zijn drie vrienden (Jan van den Ende, Dirk Eysbertse en Henk Bennink) spelen zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nauwgezet noteert de zestienjarige Kortekaas alle bijzonderheden over vogels en oorlog in zijn dagboek. Hij illustreert dit met zelfgemaakte tekeningen en foto’s. Hoofdredacteur Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland bewerkte de teksten, interviewde nabestaanden en bezocht de gebieden waar de vrienden vaak kwamen.

Het resultaat is een uniek boek over oorlog en vogels kijken, dat leest als een spannend avonturenboek, maar van A-tot-Z waar gebeurd is.

Vier oer-Hollandse jongens hebben als passie: vogels kijken. Ieder weekend trekken ze erop uit om in de omgeving van Den Haag spannende soorten te spotten. Uitvalsbasis is de wijk Bezuidenhout, waar ze opgroeien. Er is echter één maar. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang en hun vogelavonturen gaan gepaard met mitrailleurgeschut, een opstomende Armada en een niets ontziende bezetter. Om aan dit alles te ontkomen zien ze kans meerdere keren ‘onder te duiken’ in de Nieuwkoopse Plassen.Tijdens de oorlogsjaren ontwikkelen de jongens zich tot noeste mannen. Twee van hen belanden in het Oranjehotel in Scheveningen en één wordt zelfs op transport gesteld naar het concentratiekamp Sachsenhausen.

Auteurs
Henk Kortekaas heeft een passie voor natuur en fotografie. Ondanks dat werkt hij veertig jaar lang als boekhouder in Den Haag. Hij weet dat te combineren met een plaats in het Rotterdams Philharmonisch orkest als eerste cellist. Henk Kortekaas overlijdt op 5 oktober 2005.

Hans Peeters is hoofdredacteur van het tijdschrift VOGELS en werkt bij Vogelbescherming Nederland. Jarenlang was hij persvoorlichter voor de organisatie. Hij schreef meerdere natuurboeken, waaronder “Natuur is om de hoek” en “Beleef de lente”.

Boek
Het unieke boek “Geheim Vogeldagboek” is voor € 13,50 te koop in de winkel van Vogelbescherming Nederland te Zeist en via www.vogelbeschermingshop.nl ISBN 9 789491 168598

Media
In de media is veel aandacht besteed aan de verschijning van het 'Geheim Vogeldagboek 1940 -1945'

 • Kwartaalblad Vogels Vogelbescherming Nederland
 • Dagblad Trouw 19 juni 2014
 • Dagblad AD Groene Hart 23 april 2014
 • Radio Vara Vroege Vogels 4 mei 2014 http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=368630&cHash=e3b0642dabac8ec1ea693ad104275cb8
 • Dagblad AD Eeuwig Den Haag 13 juni 2014
 • kwartaalblad De Wulp Haagse Vogelbescherming juni 2014
 • Kwartaalblad Haagwinde AVN juni 2014 
 • Wijkkrant Bezuidenhout juni 2014 
 • Blad Vrienden van Den Haag juli 2014 

 OVERDRACHT OEUVRE FILMPRODUCTIE VAN DEN ENDE AAN BEELD & GELUID


Tussen 1978 en 2008 produceerden Jan van den Ende en Monique van den Broek documentaires over de Nederlandse natuur. Na het overlijden van Jan van den Ende in 2005 maakte Monique van den Broek twee verzamel dvd’s: ‘Drie Decennia Duinen’ en ‘Ooievaars Natuurlijk’. In 2013 is het oeuvre van Filmproductie Van den Ende overgedragen aan het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. Het betreft hier een schenking.

De komende jaren zal het Instituut al het filmmateriaal  conserveren, archiveren, catalogiseren en exploiteren.
Archivering omvat bestendige bewaring van het materiaal door middel van opslag onder adequate (klimatologische) omstandigheden.
Catalogiseren omvat de aanleg van een (geautomatiseerde) administratie, zodanig dat duidelijk is waar desbetreffende onderdelen van het materiaal zich bevinden, en dat deze tenminste op basis van relevante Metadata (titel, jaar, dossiernummer, trefwoorden) ontsloten zijn.
Exploitatie omvat bevorderen en faciliteren van de toegankelijkheid ten behoeve van belangstellenden, die in culturele, educatieve of ideële sfeer het materiaal kunnen bekijken.

Zie de wikipedia van het Instituut voor Beeld & Geluid


Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Sumatralaan 45 1217 GP Hilversum

035 677 5555

www.beeldengeluid.nl
LEZING: aan te vragen via natuur@natuurfilm.com

 

Film ‘Ooievaars Natuurlijk’ en Hoe staat het met de ooievaars in Den Haag?

Lezing, PowerPoint en film door Monique van den Broek
Duur: 1,5 uur

 

Samen met partner Jan van den Ende (overleden 2008) maakte Monique van den Broek tussen 1980 en 2008 natuurdocumentaires over de duinen en andere natuurgebieden.

 

De film ‘Ooievaars Natuurlijk’ won prijzen op natuurfilmfestivals in Frankrijk. Polen. Slowakije en Siberië en vertelt het verhaal van de opzienbarende terugkeer van de ooievaar in Nederland. Na zijn alarmerende verdwijning rond 1970 startte Vogelbescherming Nederland met succes een herintroductieplan. Door bescherming en herstel van hun voedselgebied zullen ooievaars in de toekomst steeds beter op eigen poten kunnen staan. U kunt de ooievaar volgen op zijn liefdespad, tijdens de zorg voor de jongen en u reist mee met de jonge vogels die, zonder hun ouders, de weg naar Afrika weten te vinden. Geniet van de meer dan duizend ooievaars wanneer ze, zeilend op thermiek, zich gereed maken voor de oversteek vanuit Spanje naar Marokko.

Maar hoe is de ooievaar in Den Haag terecht gekomen? En waar kunnen we nu ooievaars zien in onze stad? Trekken ze weg of blijven ze in de winter?
 
In 2013 werd de lezing gehouden voor:
 • MUSEON, Stadhouderslaan 37, Den Haag, www.museon.nl  
 • Verzorgingshuis Loosduinse Hof, Den Haag
 • Serviceflat Belvedère, Rijswijk
 • IVN Den Haag

................................................................................................................................................................. 

 
N I E U W E  D V D  !!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Verkoop DVD Ooievaars Natuurlijk prijs € 10 (123 minuten)
 
* Te bestellen bij de AVN  info@avn.nl www.avn.nl

* Te koop bij VVV Den Haag, Bibliotheek Spui 68, 2511 BT Den Haag

   Telefoon: 070 3618860 / 0900-3403505 (€0,45 cent per minuut)

   Openingstijden: Maandag 12.00-20.00; ; Dinsdag t/m vrijdag 10.00-20.00

   Zaterdag 10.00-17.00;Zondag 12.00-17.00

 

Foto: Caroline Walta

 

Nieuwe DVD: 5 HISTORISCHE NATUURFILMS

OOIEVAARS NATUURLIJK (2002); STRUINEN DOOR DE DUINEN (2002); CLINGENDAEL (1999)

NATUUR NABIJ (1997); DEN HAAG NATUURLIJK (1986) Nederlands/Engels

Tussen 1983 en 2008 maakten Jan van den Ende(1922-2008) en Monique van den Broek diverse natuurdocumentaires. Meestal waren de duinen onderwerp van hun films. Op de DVD OOIEVAARS NATUURLIJK zijn de films over de stad en met name over Den Haag bij elkaar gebracht. DEN HAAG NATUURLIJK uit 1986 toont historische beelden, niet eerder op video verschenen, waaronder de eerste beelden van ooievaars in Den Haag.

De  films, oorspronkelijk opgenomen op 16mm film, zijn nu weer toegankelijk voor een groter publiek. Daarvoor was het nodig om deze te laten digitaliseren van film naar dvd. Als eerste werd in 2009 “Rietland in de Randstad” uitgebracht in samenwerking met Natuurmonumenten. Daarna volgde “Drie Decennia Duinen”. Dunea, de waterleverancier in onze regio, heeft deze prachtige DVD laten maken met een overzicht van 30 jaar filmopnamen in de Meijendelse duinen. Deze uitgave is te koop bij het bezoekerscentrum.

 


 
In 2012 natuurdocumentaires op NostalgieNet
Winkel van de Nostalgie
 
De films 'ZAND, WIND, WATER', 'Ooievaars Natuurlijk', 'Duinen beheren en beleven' en 'Vrije Vogels' worden binnenkort via NostalgieNet uitgezonden.  
 
Informatie over NostalgieNet
Dit kanaal bereikt via de kabel 2.7 miljoen huishoudens (via Ziggo, UPC, KPN, CaiW, Delta e.a.). Het net brengt volledig Nederlandstalige programma’s voor een breed publiek.  Dat is genieten van het beste van tv uit de jaren ‘50 tot ’80, van eigen bodem voor een doelgroep van 45 jaar en ouder.
NostalgieNet verkoopt DVD’s via de webwinkel. Zie www.nostalgienet.nl
 
ZAND, WIND, WATER in 2011 vertoond op de volgende festivals:
 
 • Oktober 2011: LIFE SCIENCES Film Festival in Praag, Tsjechië  http://www.lsff.cz/en/
 • September 2011: 6th European Environment Festival Green Wave-21th century in Kurdjali, Bulgarije http://www.euroekofest.org/
 • September 2011: Ostrava Kamera Oko International Cinematographers Film Festival in Ostrava, Tsjechie http://www.filmfestivalostrava.com
 • Juni 2011: Filmfestival to Save and Preserve in Khanty Mansiysk, Russiche federatie.
 • Пeсок, ветер, вода staat er op het scherm in het theater in de Siberische stad Khanty-Mansiysk. De film is genomineerd in de categorie documentaire.
 

 

SAND, WIND, WATER at Film Festival ‘To Save And Preserve’, June 2011.

Пeсок, ветер, вода, it says on the screen in the theater of the Siberian town of Khanty Mansiysk. Our film has been nominated in the category ‘Documentary’.

Continue

 

 

Beeld uit de film 'VIER DUINDAGEN' bij uitzending Twee voor Twaalf. In een  uitzending van de quiz 'Twee voor Twaalf' moet het team een natuurvraag beantwoorden. Het beeld van de aronskelk dat hierbij getoond wordt komt uit de film 'Vier Duindagen'.

Klik op http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1089083


UIT: ONS DEN HAAG 38e jaargang nr. 2 maart/april 2011 

Vereniging Vrienden van Den Haag  

Als kind was ik niet zo bezig met natuur of groen, vogels of planten. Mijn ouders namen ons wel mee naar het bos, maar dat was meer om een frisse neus te halen of de benen te strekken. De liefde voor de natuur ontstond pas later toen ik Jan van den Ende –mijn latere echtgenoot en filmpartner- leerde kennen. Met Jan ging ik vooral de Meijendelse duinen in om te filmen en te fotograferen. Dat die duinen mijn favoriete stukje natuur zijn geworden, daar getuigt de dvd Drie Decennia Duinen van die onlangs is verschenen, zie www.natuurfilm.com

Voor ik mij met de Haagse flora en fauna bezig ging houden, had ik wel interesse in de stad Den Haag, mijn geboortestad. Dit bewijst een heel oud Sinterklaasrijmpje, dat ik onlangs tegenkwam.  Mijn broertje schreef in zijn, misschien niet het beste, Sinterklaasgedicht  “Monique houdt heel erg graag, van haar eigen stad dat is Den Haag”. Dat klopt nog steeds alhoewel ik nu  heb bezocht, wel veel kritischer kijk naar dat wat Gemeente doet met de stad.  Dankzij de wijsheid en aanhoudende acties van verschillende organisaties zoals, De Vrienden van Den Haag de AVN en Stichting Duinbehoud zijn monumentale gebouwen en groene gebieden bewaard gebleven of worden deze beschermd. Maar er kan nog steeds veel wat verbeterd worden.

Wat mij als natuurfilmer en IVN- gids erg aanspreekt is, om kijkers en wandelaars in het groen ook een stukje van de geschiedenis van een natuurgebied mee te geven.   Zoals we ooit in de film Clingendael lieten zien “het heden kan niet zonder het verleden’’.  Historie speelt in veel Haagse groengebieden een grote rol.  En hoe meer ik me erin verdiep, des te meer blijkt dat het verleden overal opduikt. Of ik nu met een andere  IVN-gids rondloop op een oude begraafplaats, waar beroemde families  hun laatste rustplaats vinden of op het landgoed Clingendael.  Daar komen de familiebanden van de eigenaar Doublet met de familie Huygens ter sprake. Een van de eerste bewoners Doublet was getrouwd met de zuster van Constantijn Huygens, die Hofwijck in Voorburg liet bouwen. Die Haagse families verlieten hun buitens in de winter en woonden in de 17e eeuw allemaal op of rond het Lange Voorhout.  Den Haag was toen niet veel meer dan een dorp rond het Binnenhof.  

Tijdens het voorbereiden van een IVN-excursie hebben we al ontzettend veel plezier als we proberen uit te vinden hoe we de wandelaars anders kunnen laten kijken.  Niets is ons daarbij te gek. Om mensen de monumentale bomen op de Joodse Begraafplaats te laten zien, namen we eens een trapje mee zodat men over de muur kon kijken. Tegenwoordig halen we de sleutel bij de NIBC bank en wandelen we langs de eeuwenoude zerken. Dat kan trouwens iedereen doen.

Op onze excursies in de groengebieden van Den Haag vinden we het leuk om wandelaars aan het werk te zetten en ze zo zelf meer over de natuur te laten ontdekken. Wie weet bijvoorbeeld hoe een beuk of een eik in bloeit? Hoe komen planten aan hun naam? Wat is het verschil tussen witte en rode klaver? Wat doet dat spuug tussen die planten? Deze zaken en nog veel meer komt u aan de weet als u meeloopt met www.ivndenhaag.nl

Monique van den Broek 

Voor meer informatie: www.vriendenvandenhaag.nl 


PERSBERICHT Museon  'Duel in de Duinen in Museon Den Haag'

Zuid-Hollandse duinen belicht door cineast Monique van den Broek en natuurfotograaf Peter Muller

Zondag 19 december 2010 waren cineast Monique van den Broek en natuurfotograaf Peter Muller met elkaar in gesprek in het Museon in Den Haag. In een 90 minuten durend programma spiegelden beide beeldkunstenaars hun werk aan elkaar, waarbij de Zuid-Hollandse duinen centraal stonden. Onder de titel ‘Duel in de Duinen’ kreeg het publiek film- en fotomateriaal te zien en werd duidelijk waar het spanningsveld ligt tussen film en fotografie. Aanleiding voor deze presentatie is de uitgave van de DVD "Drie Decennia Duinen" gefinancierd door DUNEA.

Peter Muller

Het werk van natuurfotograaf Peter Muller onderscheidt zich door de wijze waarop de fotograaf grafische lijnen en structuren in de natuur op bijzondere wijze interpreteert. Muller is een gerenommeerd natuur- en landschapsfotograaf. Zijn werk omvat, naast veel in Nederland gefotografeerd werk, talrijke reportages uit o.a. de Verenigde Staten, West-Afrika, Zuid-Afrika, India, Egypte, Marokko en Indonesië. Hij is zowel analoog als digitaal specialist en heeft veel expeditiemateriaal op grootbeeld diaformaat gemaakt. Peter Muller is een graag gezien jurylid bij fotowedstrijden en een uitstekend vakinhoudelijk presentator.

Monique van den Broek

Van 1977 tot 2008 produceerde Monique van den Broek natuurdocumentaires met cineast Jan van den Ende. De eerste film, die zij samen produceerden, was tevens hun langste en meest bekeken film. Drie miljoen mensen zagen ‘Vier Duindagen’, een film waarbij in vier seizoenen de Zuid-Hollandse duinen worden belicht. Daarna kwamen er opdrachten vanuit de overheid en natuurorganisaties. Voor Natuurmonumenten verdiepten zij zich in het nieuwe bosbeheer met ‘Bos, meer dan bomen Alleen’ en Rijkswaterstaat gaf opdracht voor films over de Deltawerken, de kust en het zeereepbeheer. Maar de meeste natuurdocumentaires hebben als onderwerp hun grote liefde, de duinen. Voor hun inzet om de natuur in de duinen bij een groot publiek bekend te maken, kregen zij in 2002, uit handen van toenmalig burgemeester van Den Haag, de heer W. Deetman, de Schierbeekprijs. In totaal maakten de cineasten samen 16 natuurdocumentaires.

Verkoop DVD Drie Decennia Duinen

Bezoekerscentrum DUNEA Meijendelseweg 40, Wassenaar Tel. 070 – 511 72 76. Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur en zondag 10.00 – 17.00 uur.

 
Zand, Wind, Water is genomineerd op het International Jahorina Eco&Tourfilm Festival in Pale, Bosnië-Herzegovina. De screening was op 29 november 2010. Informatie:http://www.jahorinafest.org/indexe.htm