Films‎ > ‎

Vrije Vogels (1994)

26 minuten, in opdracht van de Minderbroeders Franciscanen.

Dit is het verhaal van een bijzonder mens en van een boom met de vogels die daarin nestelden. Franciscus van Assisi en de Natuur van Nu. Franciscus verbroederde zich met de schepping, waarin alles met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen is. De opvattingen van Franciscus komen naar voren in de geschiedenis van een zieke abeel. Deze boom werd niet omgehakt en kon zo als broedplaats dienen voor verschillende vogels. In opeenvolgende jaren maakten groene, zwarte en bonte spechten hun nesten in de abeel. Andere vogels vonden later in deze gaten weer een prima onderkomen. Nu een nieuwe eeuw is aangebroken wordt het tijd ons te bezinnen op onze plaats in de natuur. Franciscus gaf de regels: wij zijn de gelijken van andere schepselen, wij moeten ons met hen verbroederen. Bij het zien van al het mooie van de natuur past ons dankbaarheid. Het overdenken van deze ideeën kan ons helpen Franciscus en zijn eerbied voor de schepping te begrijpen. 

Te koop: deze film is, samen met zeven andere documentaires over de duinen, uitgebracht op de DVD Drie Decennia Duinen. 
 
Subpages (1): De pers
Comments