Films‎ > ‎

Helm, Werken aan de Zeereep (1989)

15 minuten, een opdrachtfilm van Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouw en de Brielse Dijkring.

De film laat zien hoe Rijkswaterstaat de waterkerende duinregel op Voorne liet ophogen. Het onderzoek van het Biologisch Station 'Weversduin' toont welke helm bij aanplanten het beste aanslaat. 
 
Zowel de Nederlandse als de Engelse versie van de film is op 16mm en video aan te vragen bij Rijkswaterstaat Delft  015 - 269 91 11.
(16mm en VHS)   
Marram grass and dune protection (1989) 

15 minutes, subsidized by the Road and Hydraulic Engineering Division of the Public Works Department and the Water and Civil Board "De Brielse Dijkring". 
The film shows the reconstruction of the foredunes on the Island of Voorne in order to protect an unique nature reserve.
On 16 mm and VHS, 15 minutes. Language: Dutch and English.

 

Comments