Films‎ > ‎

Duinen te Kust en te Keur (1991)

De film van 15 minuten geeft een korte impressie van het duingebied als zeewering en als natuurgebied en is bedoeld als inleiding op de te behandelen stof.
De doelstelling van het lespakket is:
- de leerlingen kennis te laten nemen van het karakter en de functie van de duinkust
- de leerlingen een gevoel van medeverantwoordelijkheid helpen te ontwikkelen met betrekking tot het behoud van de duinkust.
"Duinen te kust en te keur" is een uitgave van het ministerie van LNV, het ministerie van V&W, het ministerie van VROM en de Unie van Waterschappen met medewerking van de Stichting Duinbehoud.
 
Links

 

 

Comments