Films‎ > ‎

Duinen Beheren en Beleven (1996)

17 minuten, Nederlands/Engels, in opdracht van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.  
De film vertelt de geschiedenis van de duinen rondom Den Haag. Ingeklemd tussen stad en zee vormen Solleveld en Meijendel een rustplek voor mens en natuur. Als beheerder van deze bijzondere duingebieden probeert Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) een juiste balans te vinden tussen waterwinning, natuur en recreatie. Het duingebied Solleveld behoort tot het oude  duinlandschap, dat ruim 4000 jaar geleden ontstond. In tegenstelling tot Meijendel waarvan het grootste deel in de 13e eeuw werd gevormd. De film neemt de kijker mee op ontdekkingsreis in deze gebieden. 
 
Te koop: deze film is samen met zeven andere documentaires over de duinen uitgebracht op de DVD Drie Decennia Duinen. 
 
Persberichten
Uit Duin & Water van het duinwaterbedrijf Zuid-Holland 1996:
 
"Filmbedrijf van den Ende aan de slag voor DZH"
Ze komen net terug uit het duin. De filmers Jan van den Ende en Monique van den Broek zien er wat vermoeid uit. "We hebben zo'n zes uur achter elkaar gefilmd op één locatie, maar door de opkomende wind en het verdwijnen van de zon achter de wolken moesten we stoppen". Van den Ende en Van den Broek vormen samen het Filmproductiebedrijf van den Ende cv. Zij zijn geen onbekenden voor DZH. Al eerder maakten zij films over het duin. Hun laatste film 'Vrije vogels', die werd vervaardigd in opdracht van de Minderbroeders Franciscanen, draait momenteel in Bezoekerscentrum Meijendel. De film vertelt het verhaal van een aantal vogels, onder andere de zwarte, groene en bonte specht, die broedden in een oude abeel in Meijendel. Andere films van hun hand zijn: 'Vier duindagen', 'het Duinkonijn' en 'Duinbehoud'. In opdracht van DZH maakt Van den Ende een film over DZH als beheerder van het duingebied. De voorlopige titel van de film luidt  'Duinen beheren en behouden'. De film zal ruim twintig minuten duren. Een werkgroep waarin medewerkers van NLB en VPR zitting hebben, begeleidt het filmbedrijf.
 
DZH als beheerder
"Het is de bedoeling het unieke van zowel Meijendel als Solleveld (duingebied bij Monster) vast te leggen en de rol van DZH als beheerder van deze bijzondere gebieden tot uitdrukking te brengen. Het duingebied Solleveid is 6000 jaar oud, dit in tegenstelling tot Meijendel, dat 600 jaar oud is en jong duin wordt genoemd. In Solleveid komen door de kalkarme grond bijzondere planten voor. Ook broeden hier veel soorten spechten.
We trekken ruim twee jaar uit voor het vervaardigen van deze film. Op die manier kunnen we uitvoerig stilstaan bij de verschillende gebeurtenissen die per seizoen plaatsvinden. Dankzij het prachtige weer in juli en begin augustus hebben wij deze zomer bijzondere opnames kunnen maken. Wie weet hoe het volgend jaar is."
Maar prachtig zomerweer kent ook zijn nadelen. De camera, zo vertelt van den Ende, weegt ruim 12 kilo. Tijdens een van de opnames waarbij in de hete zon moest worden gefilmd, werd op een gegeven moment op een zuidhelling een temperatuur van bijna 80 graden gemeten. Tijd om te stoppen, want zelfs een professionele camera is daar niet op berekend. "Ook het statief weegt 12 kilo, de lenzen en ander opnamemateriaal wegen bij elkaar vier kilo en dan hebben we het nog niet eens gehad over onze schuiltent en noodzakelijke foerage zoals water. Een karretje om de spullen te vervoeren is onmogelijk. We lopen dan vast in het zand of vernielen misschien iets. We zijn daarom blij dat we vergunning hebben gekregen om met de auto op bepaalde plekken in het duin te komen. Het vervelende was wel dat net toen wij startten, de regeling om het autoverkeer in het duin terug te dringen van kracht werd. Maar gelukkig hebben de medewerkers begrip voor de situatie. 

Aalscholvers
Filmen in het duin is zeer arbeidsintensief. Zo zijn we voor het filmen van aalscholvers 60 uur in touw geweest, maar de resultaten zijn prachtig. Tijdens de opnames op een van die hete dagen zagen wij een nest jonge aalscholvers. De kleintjes hadden verschrikkelijke last van de warmte. Ze hingen met hun kopjes over de rand van het nest. We dachten zelfs dat ze misschien al dood waren. Op dat moment vlogen de ouders op; zij waren binnen drie minuten terug. Op zich was dat al bijzonder, want het inzamelen van voedsel duurt meestal drie, vier uur. Dit keer hadden ze echter geen eten maar water in hun bek. Zij 'sprenkelden' dat over de verhitte kopjes van hun kroost. Dit filmen voor een waterleidingbedrijf is natuurlijk fantastisch. We hopen op meer van dit soort onverwachte momenten. 
De komende periode willen wij, voor wat betreft de dieren in het duin, ons bezighouden met zoogdieren, zoals de wezel en hermelijn. Ook roofvogels die het gebied aandoen, krijgen onze aandacht. Regelmatig krijgen we tips of suggesties van bezoekers en medewerkers van DZH. Toch houden we ons graag aanbevolen voor meer. Wie weet wat voor een 'gouden' tip er komt dankzij dit artikel! Want ook al is het filmen zwaar en zijn we afhankelijk van het weer, we zouden dit voor geen goud willen missen. En, we kunnen nu al verzekeren, de film wordt prachtig".


The Dune Experience (1996)

17 minutes, commissioned by DZH, the Dune Water Company of the province South-Holland. 

A nature film which tells the history of the dunes around The Hague the Netherlands. Enclosed between the city and the sea, Solleveld and Meijendel are a place of quietude for man and nature.
As the administrator of these special areas, the Dune Water Company of South Holland (DZH) tries to create the right balance between water recovery, nature and recreation.
Solleveld is part of the old dune landscape which dates back over 4,000 years. The majority of Meijendel, on the other hand, was formed in the 13th century. The film takes you on a voyage of discovery through these dunes. (1996; 17 minutes)
 
Information: NV Dunea, Visitor center Meijendel, Meijendelseweg Wassenaar
+ 31 (0) 70 - 511 72 76
 
Newpapers
Duin & Water, magazine for the Dune Water Company, 1996.
‘The idea is to show both the uniqueness of the Meijendel and Solleveld dune areas and the role of the Dune Water Company as manager of these areas.’
 
Haagsche Courant, 1996.
‘The story is that of human influence in the dune areas, which goes back a long, long time. … Rare images of hatching dune lizards.’

  
Subpages (1): De pers
Comments