Films‎ > ‎

Drie Decennia Duinen (2010)

Zeven films Nederlands/Engels, 184 minuten gefinanciërd door DUNEA.
 
Tussen 1978 en 2008 maakten Jan van den Ende (1922 – 2008) en Monique van den Broek filmopnamen op 16 mm in de Nederlandse duinen. Vaak waren de Meijendelse duinen het onderwerp. Hun films laten goed zien hoe het duingebied in die dertig jaar veranderde. Zo waren grondbroeders rond 1980, voor de vos zijn entree in de duinen deed, nog heel gewoon. Tegenwoordig broeden de meeuwen in steden als Den Haag en Leiden. Konijnen waren toen nog de beheerders van de duinen. Maar de konijnstand ging door ziekten sterk achteruit. Tegenwoordig worden paarden en koeien ingezet om te voorkomen dat het duingebied dichtgroeit.
Dankzij de digitalisering van de filmopnamen kunt u nu mee op reis door drie decennia duinen: hoe was het toen en hoe is het geworden? 
   

Vier duindagen

1983

55

Nederlands/Engels

Het duinkonijn

1988

5

Nederlands

Duinbehoud

1991

28

Nederlands/Engels

Vrije vogels

1994

27

Nederlands

Duinen beheren en beleven

1996

17

Nederlands/Engels

Struinen door de duinen

2002

15

Nederlands

Zand, wind, water

2008

27

Nederlands/Engels

Zand, wind, water -korte versie-

2008

10

Nederlands/Engels

Totaal aantal minuten:

184

 

VIER DUINDAGEN (1983) 55 minuten financieel ondersteund door  Provincie Zuid-Holland, Ministeries van Landbouw en Visserij en Buitenlandse Zaken.  De Zuid-Hollandse duinen in beeld als vier dagen, winter, lente, zomer en herfst. Bijzonder zijn de opnamen van jonge zilvermeeuwen en stormmeeuwen, een wulpennest en broedende tapuiten in een konijnenhol. Ook pestvogels ontbreken niet. In 1984 en 1985 gaven de filmers lezingen met de film voor The National Audubon Society in 25 Amerikaanse staten. De film werd vertoond voor Prins Bernhard op Paleis Soestdijk en uitgezonden door de AVRO. “Vier duindagen”  was in 1989 de meest uitgeleende film bij de filmotheek van de RVD.  

HET DUINKONIJN (1988) 5 minuten opdracht van Duinwaterleiding ’s Gravenhage. Van 1988 tot 2002 draaide dit filmpje over het konijn ‘onder de grond’ in de duinzaal van het Museon. De ontwerper van de zaal wilde in eerste instantie alleen filmbeelden tonen. Uiteindelijk kwam er een summier commentaar, maar geen omgevingsgeluiden.  

DUINBEHOUD (1991) 28 minuten in opdracht van de Stichting Duinbehoud, Ministerie van LNV, Ministerie van VROM. Maak kennis met de lepelaar, voor wie de duinen het noordelijkste broedgebied is in Europa. Ontdek de boomkikker, die nog in Zeeuws-Vlaanderen voorkomt. Naast opnamen van duinlandschappen met  bijzondere planten en dieren, komt ook de invloed van de mens aan de orde. Van Schiere monniken via aardappeltelers neemt de film ons mee naar het duingebruik van tegenwoordig. Massarecreatie, industrie en waterwinning hoe gaan we er vandaag en in de toekomst mee om? 

VRIJE VOGELS (1994) 27 minuten in opdracht van de Minderbroeder Franciscanen. De opvattingen van Franciscus komen tot uiting in het  verhaal van een zieke, oude abeel.  In deze boom hakten in opeenvolgende jaren groene, bonte en zwarte spechten hun nestholtes. In de jaren daarna vonden kauwtjes en gekraagde roodstaarten een nieuw nest in de oude spechtengaten. Bijzonder zijn de opnamen van de zwarte specht, die in 1986 in Meijendel broedde.

DUINEN BEHEREN EN BELEVEN (1996) 17 minuten in opdracht van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Ingeklemd tussen stad en zee vormen Meijendel en Solleveld een rustplek voor mens en natuur. Als beheerder zoekt het duinwaterbedrijf de balans tussen waterwinning, natuur en recreatie. De invloed van mensen op de duinen wordt onder andere verbeeld door archeologische opgravingen,  het nettenboetstersveld bij de watertoren naar stinzenplanten, zoals daslook, sneeuwklokjes, lelietjes der dalen en boshyacinten. Naast vleermuizen in bunkers en jonge zandhagedissen zien we nieuwkomers als de broedende aalscholvers.

STRUINEN DOOR DE DUINEN (2002) 16 minuten in opdracht van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Compilatie van duinenfilms gemaakt ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. Abraham Schierbeekprijs door  burgemeester Deetman aan van Jan van den Ende en Monique van den Broek op 12 maart 2002.

ZAND, WIND, WATER (2008) 27 en 10 minuten in opdracht van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. De makers trotseerden stuivende duinen, zuidwesterstormen en striemende regen om herstel van de natte duinvalleien vast te leggen.  Wat laat de film zien? Gravende insecten, orchideeën en de zeldzame slangenarend, maar ook bulldozers en vrachtwagens. Het effect van de natuurherstelprojecten zullen ook u verrassen. Recreanten genieten al lopend, fietsend, fotograferend, filmend en zelfs schilderend van al dat schoons in de duinen van Meijendel.

  

The Dunes over three decades(2010)
Jan van den Ende (1922-2008) en Monique van den Broek made 16 mm films in the Dutch dunes
between 1978 and 2008. The dunes of Meijendel were often the subject. Their films clearly show how the dune area has changed in these 30 years. Thanks to the digitalization of the films you can now take a trip through the dunes over three decades: what was it like then and how has it become?

For sale www.dunea.nl

Last change: 29-11-2010
Subpages (1): De pers
Comments